Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U9/P

Rada SPF schvaľuje zoznam reprezentantov na Sústredenie reprezentačného družstva mladších juniorov, ktoré sa bude konať v termíne 25.01. – 01.02. 2020 v Poprade v súlade s Plánom práce pre RTC 2020 reprezentačné družstvo juniorov:

Juniorky:

1. Slušná Lillian, GPOSV,,

2. Langeová Lenka, XBSSM,

3. Fiedorová Markéta, VSKUK,

4. Galbavá Aneta, ROYAL,

5. Behalová Veronika, PKPK,

6. Rosipalová Tamara, JTBA,

7. Ožvaldová Tamara, STUTT,

8. Mišuthová Daniela, XBSSM,

9. Hrnčiarová Alexandra, TENZA,

10. Tománková Nataša, XBSSM,

11. Gruchaľáková Laura, PKMA,

12. Krajňáková Kristína, DSCPR,

13. Chromiaková Lea, KUPI.

Juniori:

1. Poliačik Jakub, ORCAB,

2. Dikácz Bence, XBSSM,

3. Folťan Patrik, XBSSM,

4. Antalík Matej, PKNZ,

5. Sabo Juraj, XBSSM,

6. Tomko Marek, XBSSM,

7. Obert Kristián, XBSSM,

8. Polčič Radoslav, ORCAB,

9. Suchanský Šimon Peter, AQSLE,

10. Gálik Krizstián, KOMKO,

11. Böhman Partri, STUTT,

12. Košec Samuel, XBSSM.

Realizačný tím:

p. Božik (hlavný tréner), p. Adámek (asistent) a tréneri nominovaných reprezentantov.

O konečnej nominácii realizačného tímu rozhodne vedúci akcie.

Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly sekcie plávania so spoluúčasťou 10% pre nominovaných reprezentantov.

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF sekretariátu SPF kompletne zabezpečiť reprezentačné sústredenie mladších juniorov, ktoré sa bude konať v termíne 25.01.-01.02.2020 v Poprade.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: p.Nowak, p.Božik, p. Adámek