Vzdelávanie rozhodcov synchronizovaného plávania

V dňoch 18.01. až 19.01. sa uskutoční školenie rozhodcov synchronizovaného plávanie prvého kvalifikačného stupňa. Školenie bude následne prebiehať praktickou časťou na súťaži Zlatá Rybka 2020 v kategóriách Ú1 až Ú3. Nedeľné školenie od 09:00 do 12:00 je otvorené aj pre rozhodcov, ktorí majú záujem o rekapituláciu svojich poznatkov. 

P R O G R A M

SOBOTA 18.01.2020:
14:00-19:00
NEDEĽA 19.01.2020:
09:00-12:00
následne bude pokračovať praktická časť na súťaži Zlatá Rybka (od 13:00)

Školenie sa bude konať v priestoroch FTVŠ UK Lafranconi, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, v Bratislave.