Prestup Andrej Kadlec

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 11.12.2019.