Prestup Martin Halás

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 27.01.2020.