Články

FPD Slovenský pohár žiakov VSO - 4.kolo

V termíne 17.-18.11.2018 organizujeme v spolupráci s ŠK Iglovia posledné, 4. kolo Slovenského pohára žiakov v tomto roku. Na podujatí bude štartovať 143 plavcov v žiackych kategóriách z 27 oddielov. Za dva poldne sa bude štartovať 750-krát.  Žiakom želáme veľa osobných rekordov. 
16.11.2018

Trofej MOV v oblasti „Ženy a šport“

Dávame do pozornosti výzvu o zaslaní návrhov na udelenie trofeje MOV v oblasti „Ženy a šport“. Vaše návrhy prosím zasielajte formou vyplneného dotazníka v anglickom jazyku. Termín zaslania návrhov na adresu rada.spf@swimmsvk.sk je do stredy 21.11.2018.
15.11.2018

Súťaž Slovakia Synchro

Nová súťažná sezóna sa pre slovenské akvabely do 15 rokov začína už túto sobotu 17.11. v Šamoríne. Počas podujatia Súťaž olympijských nádejí - XXXI. Slovakia Synchro sa predstaví 150 súťažiacich z 9 krajín (CZE, GER, HUN, KAZ, MLT, POL, RUS, SUI, SVK). Synchronizované plavkyne a plavci budú súťažiť v disciplínach: povinné figúry, sóla, páry, zmiešané páry, tímy a kombinované zostavy v dvoch kategóriách: 12 rokov a mladšie a 15 rokov a mladšie. https://www.swimmsvk.sk/preteky/sutaz-olympijskych-nadeji-v4-xxxi-slovakia-synchro-5kolo-sp Program súťaže:  Sobota 17.11.2018 08:45-09:45        Povinné figúry U12  10:30-12:00        Povinné figúry  U15  12:45-13:30        Kombinované zostavy U12, U15  13:30-14:00        Vyhlásenie výsledkov   Nedeľa 18.11.2018 09:00-10:15        Sóla U12, U15  11:15-12:30        Páry/Zmiešané páry U12, U15 13:30-14:30        Tímy U12, U15 14:30-15:00        Vyhlásenie výsledkov

Slovenský pohár družstiev 2018 - Celkovým víťazom STU Trnava

Blíži sa koniec roka 2018 a vrámci neho sme organizovali, alebo spolupracovali na podujatiach, ktoré boli zaradené do Slovenského pohára družstiev. Na dlhodobej, 6-kolovej súťaži klubov/oddielov plávania sa pravidelne zúčastňovali kluby z celého Slovenska. Posledné, 6. kolo / Slovakia Swimming Cup/ už máme za sebou a teda poznáme jednotlivé poradia víťazov. Poradie klubov/oddielov bolo vyhodnotené na základe súčtu všetkých najhodnotnejších výkonov pretekárov daného klubu v piatich najlepších kolách (kolo s najmenším súčtom bodov sa klubu do celkového súčtu bodov nezapočítava). Oddielom/klubom na 1. až 5. mieste v celkovom bodovom poradí bude vyplatená odmena vo výške: 1. miesto: 2500,- EUR 2. miesto: 2000,- EUR 3. miesto: 1500,- EUR 4. miesto: 1000,- EUR 5. miesto: 500,- EUR.  Konečné vyhodnotenie výsledkov Slovenského pohára družstiev 2018:  1. miesto: Plavecký klub STU Trnava s počtom bodov 100 292 - získava finančnú odmenu vo výške 2500,- EUR 2. miesto: Plavecký klub ORCA Bratislava s počtom bodov 85 441 - získava finančnú odmenu vo výške 2000,- EUR 3. miesto: Športový plavecký klub Kúpele Piešťany s počtom bodov 78 515 - získava finančnú odmenu vo výške 1500,- EUR 4. miesto: Športový klub plávania Košice s počtom bodov 71 567 - získava finančnú odmenu vo výške 1000,- EUR 5. miesto: Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi s počtom bodov 70 730 - získava finančnú odmenu vo výške 500,- EUR Finančné prostriedky zabezpečuje SPF z vlastných zdrojov sekcie plávania. Kompletné výsledky nájdete na tomto odkaze: https://www.swimmsvk.sk/sp/druzstva   Víťazom srdečne blahoželáme.   
14.11.2018

Seminár pre trénerov plávania - Tréningy juniorov v Maďarsku

Slovenská plavecká federácia Vás pozýva na Seminár pre trénerov, ktorý sa uskutoční dňa 23.11.2018 po finálovom poldni Majstrovstiev SR OPEN o 20:00 hod. v priestoroch X-Bionic Sphere v Šamoríne. Téma seminára je Tréningy juniorov v Maďarsku a prednášať Vám bude Iván Petrov ( Győri úszó SE. ). Kto je Iván Petrov?  - hlavný tréner plaveckého klubu Győri úszó SE. Juniorov, ako aj seniorov trénuje od roku 2002. Medzi jeho najúspešpejších zverencov patria Zsuzsanna Jakabos (4x účastníčka OH, medailistka z ME aj MS), Krisztián Takács (účastník OH, medailista z ME), Gábor Balogh a iní. V rokoch 2006 až 2008 bol hlavným trénerom paraolympionikov. Okrem trénerskej funkcie taktiež trénerov vzdeláva, za týmto účelom cestoval do krajín ako Filipíny, Taliansko, Mexiko, Nemecko... - v súčastnosti je členom Technickej komisie plávania (Technical swimming committee) medzinárodnej európskej plaveckej federácie (LEN).   Program:  20:00 - 21:00 prednáška v anglickom jazyko so slovenským prekladom 21:00 - 21:30 diskusia, priestor na otázky Poplatok za Seminár je 5 eur. Prihlášku ( v prílohe ) spolu s potvrdením o zaplatení je v prípade záujmu potrebné zaslať najneskôr do 21.11.2018 na e-mail plavanie@swimmsvk.sk .     Platba sa realizuje bankovým prevodom na účet SPF: SK 33 0200 0000 0030 7427 5158. Variabilný symbol: 23112018, do poznámky uviesť: SEMINAR T, MENO A PRIEZVISKO.   Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

Stránky

Subscribe to Články