Články

Jesenné Majstrovstvá oblastí 26.10.2019

SPF organizuje prvé kolo Jesenných Majstrovstiev oblastí dňa 26.10.2019. Podujatie sa zároveň uskutoční v  štyroch oblastiach naraz: BAO: Bratislava SSO: Banská Štiavnica ZSO: Myjava VSO: Humenné So zreteľom na prihlásených pretekárov, bratislavská oblasť tesne predbehla západoslovenskú - v BAO bude štartovať 260 plavcov a plavkýň, zatiaľ čo v ZSO 259.  V Banskej Štiavnici je prihlásených 240 účastníkov a v Humennom 204.  Ako vždy, želáme pretekárom a pretekárkam čo najviac osobných rekordov.    B. Grznárová  

SPF hľadá technických usporiadateľov FPD SPŽ 2020

Vážení štatutári a tréneri, Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných SPF v roku 2020. Príloha č.1: Žiadosť o technické usporiadanie FPD SPŽ 2020 Príloha č. 2: FPD SPŽ 2020 - Systém súťaže - Termín zasielania žiadostí do 30.11.2019
21.10.2019

SPF hľadá technických usporiadateľov O-MSR 2020

Vážení štatutári a tréneri, Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných SPF v roku 2020. Príloha č.1: Žiadosť o technické usporiadanie Oblastných Majstrovstiev SR 2020 - Termín zasielania žiadostí do 30.11.2019
21.10.2019

SPF hľadá technických usporiadateľov M-SR 2020

Vážení štatutári a tréneri, Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných SPF v roku 2020. Príloha č.1: Žiadosť o technické usporiadanie Majstrovstiev SR 2020 - Termín zasielania žiadostí do 30.11.2019
21.10.2019

Výzva na doplnenie termínovej listiny na rok 2020

Vážení štatutári a tréneri, Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ o zaslanie žiadostí na doplnenie podujatí do termínovej listiny SPF na rok 2020 ( bazénové plávanie ). Žiadosť, vrátane povinných príloh je nutné zaslať najneskôr do 20.11.2019  na e-mailovú adresu: plavanie@swimmsvk.sk a kópiu na pl@swimmsvk.sk.  Príloha č. 1: Žiadosť o zaradenie podujatia do kalendára SPF na rok 2020 Príloha č. 2: Slovenský pohár družstiev v plávaní - podmienky Príloha č. 3: Termínová listina 2020 schválená VSPL a Radou SPF
21.10.2019

Stránky

Subscribe to Články