Články

Náhle nás opustil dlhoročný predseda klubu Mestský plavecký...

Dňa 20.03.2019 nás náhle opustil dlhoročný predseda klubu Mestský plavecký klub Prievidza a kolega Miroslav Frič 24.6.1942 – 20.3.2019. Bol to bývalý Československý reprezentant a majster ČSSR v motýlikových disciplínach. Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v pondelok 25.03.2019 o 13.30 h na mestskom cintoríne v Prievidzi.  Česť jeho pamiatke.  
21.03.2019

Oznámenie o vzdaní sa funkcie prezidentky SPF

  Vážení riadni členovia, vážení individuálni členovia Slovenskej plaveckej federácie, vážení športoví priatelia, s poukazom na priložené oznámenie si Vám dovoľujeme oznámiť, že pani Mgr. Irena Adámková sa dňom 11.3.2019 vzdala výkonu funkcie prezidenta SPF. Touto cestou si dovoľujeme pani Adámkovej vysloviť  p o ď a k o v a n i e   za jej dlhoročnú činnosť pre a v prospech Slovenskej plaveckej federácie na pozícii prezidenta Slovenskej plaveckej federácie a za jej výkon funkcie prezidenta, ktorý významnou mierou prispel k výsledkom a súčasnému úspešnému postaveniu Slovenskej plaveckej federácie.     
18.03.2019

Mentálny tréning pre plavcov 3 - Víťazná myseľ

Prinášame tretiu časť série šiestich tém ( v prílohe ) rozpracovaných renomovaným športovým psychológom, p. Tomášom Gurským pre trénerov, plavcov, rodičov, skrátka všetkých členov vo všetkých športoch v Slovenskej plaveckej federácii. Prvú tému ( Motivácia ) nájdete na odkaze tu: https://www.swimmsvk.sk/articles/2018/10/24/mentalny-trening-pre-plavcov-1-motivacia Druhú tému ( Energia na každý deň ) nájdete na odkaze tu: https://www.swimmsvk.sk/articles/2018/11/06/mentalny-trening-pre-plavcov-2-energia-na-kazdy-den Pokračovať budeme čoskoro ďalšou témou - Sila predstáv

57. Veľká Cena Slovenska

Slovenská plavecká federácia v termíne 1.-3.3.2019 organizuje 57. ročník Veľkej Ceny Slovenska. Kvalifikačného podujatia FINA sa zúčastní 458 pretekárov z 52 plaveckých oddielov. Do Bratislavy prídu športovci z Českej republiky, Maďarska, Kirgizstanu, Kosova*, Luxemburska a samozrejme, aj z domácich klubov. Na 50-metrovej krytej plavárni Pasienky sa bude "bojovať" aj o finančné odmeny v celkovej hodnote 3.800 eur za najhodnotnejšie bodové výkony v kategóriách OPEN (5 plavcov) a v kategórii JUNIOR (3 plavci.)  Neoddeliteľnou súčasťou Veľkej Ceny sú aj memoriály Vlasty Wawrovej, Miloslava Dolníka, Mariána Filčáka, Josefa Světlíka a Eduarda Nemečka.  Tento rok nás svojou účasťou poteší Zsuzsanna Jakabos, 4-násobná účastníčka OH a medailistka z vrcholových podujatí v plávaní. Z našich reprezentantov si zapláva aj Richard Nagy, strieborný medailista z ME v Londýne 2016.  Veríme, že sa viacerým podarí okrem osobných maxím prekonať aj limity na Majstrovstvá sveta Gwangju 2019. * týmto označením nie sú dotknuté pozície v otázke štatútu tejto krajiny, pričom označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.    Všetkým účastníkom držíme palce. 

Baby Swimming Conference v Dubline

Írska plavecká federácia usporadúva konferenciu o plávaní najmladších detí pod 5 rokov. Konferencia sa koná v Dubline 29. marca 2019. Pre viacej informácií kontaktujte Swim Ireland priamo na +3531625 1120 nebo emailom na education@swimireland.ie.

Stránky

Subscribe to Články