Články

Viktória Reichová vs Slovenská plavecká federácia

SPF sa v súvislosti s rozhodnutím Court for Arbitration for Sport (CAS) so sídlom v Lausanne z 22. augusta 2019 (CAS 2018/A/5996 Viktória Reichova v. Slovak Swimming Federation) ospravedlňuje slečne Viktórii Reichovej a jej rodine, že orgány zabezpečenia spravodlivosti SPF porušili počas disciplinárneho konania s ňou jej právo na spravodlivý proces.  V deň, kedy SPF bolo oznámené z jej strany bankové spojenie, na ktoré ju toto rozhodnutie CAS zaviazalo uhradiť 3000,- CHF, tak SPF urobila.  So súhlasom zákonných zástupcov Viktórie Reichovej SPF zverejňuje východiskový text samotného rozhodnutia CAS v anglickom jazyku i jeho úradný preklad do jazyka slovenského. Slovenský preklad sa nachádzá od strany 21.
20.09.2019

Smernica Slovenskej plaveckej federácie - Súťažný poriadok...

Súťažný poriadok bol zmenený a doplnený rozhodnutím Rady SPF dňa 09.05.2019 s účinnosťou od dňa 15.05.2019.
12.09.2019

Správa FINA rozhodcu z účasti na MSJ 2019 v Budapešti

V prílohe prinášame správu rozhodkyne FINA p. Edity Kucejovej z podujatia Majstrovstvá sveta juniorov 2019 v Budapešti.

Jazerná desiatka, KOŠICE - 6.kolo SPDP

V sobotu 24.8.2019 v doobedných  hodinách, na Jazere v Košiciach sa po odprezentovaní plavcov začali preteky 6.kola Slovenského pohára v diaľkovom plávaní, organizované Športovým klubom polície Košice. Na spoločný štart 5km a 10km trati sa o 10:00h na postavilo 36 plavcov. Víťazmi na 5km vo svojich kategóriách sa stali: Alica Palovičová, Zuzana Čižmáriková, Simona Sabolová, Daniel Van Wyk, Eduard Guman, Matej Antalík, Ľubomír Redaj a Šimon Mindáš Víťazmi na 10km vo svojich kategóriách sa stali: Michaela Dinková, Ondrej Bielik a Carmen Mikušová O 14:00h odštartoval druhý blok pretekov na 3km -15plavcov. Kde sa víťazmi na tejto trati vo svojich kategóriach stali: Viktória Urbanová, Richard Áron, Nina Pirčová, Jakub Kolesár, Filip Polák Na štart 1km trate nastúpilo 11 plavcov. Kde víťazmi vo svojich kategóriách sa stali:  Dorota Macková , Filip Ujhelyi. Víťazov dekoroval pán prezident SPF Ivan Šulek, ktorý s viceprezidentom SPF pre DP p. Palkom Peciarom a rozhodcovským zborom boli zárukou súťaže podľa platných pravidiel SPF pre DP. O 15:45h si sily a vytvalosť mohli zmerať aj plavci zo širokej verejnosti v mimosúťažnej disciplíne "preplávaj Jazero" Pretekov boli účastní aj plavci z kempu sekcie diaľkového plávania SPF, ktorý sa v uplynulých dňoch konal na Zemplínskej Šírave. Výpis ich umiestnení z výsledkovej listiny: Výsledky na 10km:  Ondrej Bielik       1.miesto Adrian Beluš       2.miesto Sára Šefrankova 2.miesto Výsledky na 5km v jednotlivých kategóriách: Matej Antalík    1.miesto Filip Polák         3.miesto David Jacečko  6.miesto,  Volodymyr Kashtanov 7.miesto Alex Mizerák         3.miesto Daniel Van Wyk    1.miesto Patrik Ťapusík       2.miesto Bohuš Bošanský   4.miesto Emma Kanocová   4.miesto Výsledky na 3km v jednotlivých kategóriách Filip Polák              1.miesto Oliver Zachar         2.miesto K výkonom všetkých zúčastnených plavcov gratulujeme. Prajeme nateraz oddych a potom veľa síl do ďalších tréningov, veríme, že sa vidíme na poslednom kole SPDP v Štúrove.  

Jazerná desiatka 2019

Už zajtra 24.8.2019 sa budú konať na Jazere v Košiciach preteky diaľkoplavcov - Jazerná desiatka, ktoré sú 6.kolom Slovenského pohára v DP. Plavci si zmerajú sily na tratiach 1km, 3km, 5km a 10km. O 15:45 si budú mocť vyzkúšať preteky aj plavci z širokej verejnosti. O 15:45 sa štartuje pretek preplávaj Jazero. Všetci priaznivci diaľkového plávania sú vítaní. Tešíme sa na Vašu účasť. Prezentácia pretekárov bude o 8:30-9:30h. na vyznačenom mieste pri Jazere. Súťažiť sa bude podľa pravidiel DP SPF. Kvalita vody: Odbor hygieny životného prostredia a zdravia vydal následujúce odporučanie: "Zároveň Vás upozorňujeme, že je aj naďalej v platnosti odporúčanie tunajšieho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre citlivú časť populácie  t. j. pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom nekúpať sa vo vode, ktorej laboratórna hodnota cyanobaktérií je v rozmedzí 20 000 až 100 000 buniek/ml,ktoré bolo vydané dňa 13. 08. 2019 pod č. 2019/04456-01/013-HŽPZ, na základe pokynov pre monitoring a štátny zdravotný dozor v kúpacej sezóne 2019 vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR – hlavným hygienikom SR č. OHŽP/3771/99341/2019 zo dňa 20. 05. 2019. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú." Týmto chceme všetkých účastníkov pretekov informovať o nutnosti osprchovaní celého tela po skončení preteku. A také aby si zmyli aj vlasy (najlepšie šampónom). Je to účinné preventívne opatrenie pred prípadnými negatívnymi zdravotnými účinkami cyanobaktérií, ktoré sa v súčasnosti v jazere vyskytujú tesne pod stanovenou medznou hodnotou

Stránky

Subscribe to Články