Články

V našom prvom zápase v kvalifikácii na ME U17 porážame...

V našom prvom zápase porážame Francúzsko 10:7! Chlapci hrali veľmi bojovne a kolektívne za čo si zaslúžia veľkú gratuláciu! Zajtra nás čaká ďalší nepríjemný súper domáceho družstva. SLOVENSKO vs Francúzsko 10:7 (1:3, 2:0, 4:1, 3:3) Góly SVK : Berlanský 3, Tisaj 2, Varga 1, Ravinger 1, Horváth 1, Holič 1, Adamec 1 Zajtra hráme o 18:00 SEČ proti Veľkej Británii

Pólisti do 17 rokov začínajú v Manchestri (GBR)

V stredu 1. mája na Sviatok práce mali reprezentanti do 17 rokov zraz v Bratislave kde absolvovali kratší (hodinový) trénig. Na druhý deň ráno nabrali smer Veľká Británia. Chlapci majú pred sebou kvalifikačný turnaj na ME v Manchestri od 3.-5.mája, kde zabojujú o dve miestenky na ME. Naši reprezentanti na turnaji si zmeraju sily proti Francúzsku, domácej V.Británie a na koniec s Izraelom. Program zápasov: Piatok  3.5. 19.20  Francúzsko vs SLOVENSKO Sobota  4.5. 17.00   V.Británia vs SLOVENSKO Nedeľa 5.5 10.00 SLOVENSKO vs Izrael Reprezentanti SR: 1.Šimkovič Adam, 2.Ravinger Alexander, 3.Varga Michal, 4.Jakubis Peter, 5.Adamec Patrik, 6.Berlanský Adam, 7.Schavel Jakub, 8.Mihál Peter Marco, 9.Holič Jakub, 10.Kleščinský Matej, 11.Tisaj Patrik, 12.Horváth Martin, 13.Prištic Matej

FINA Artistic Swimming World Series 2019 #4 Tokyo (27.-29.4.2019)

Počas posledného aprílového víkendu sa naše reprezentantky v synchronizovanom plávaní Nada Daabousová, Diana Miškechová a Chiara Diky, spolu s trénerkou Norou Szauder a rozhodkyňou Janou McDonnell zúčastnili štvrtého kola tohtoročnej Svetovej série v synchronizovanom plávaní v japonskom Tokyu.  Naše pretekárky sa predstavili v štyroch disciplínach - technické sóla, technické páry, voľné sóla a voľné páry.  V súťaži technických sólových zostáv sa Nada Daabousová umiestnila na 10. mieste s počtom bodov 77,9981 čím potvrdila už predtým splnený bodový limit na júlové Majstrovstvá sveta v Gwangju (KOR). Nada taktiež súťažila aj so svojou voľnou sólovou zostavou kde skončila na 12. mieste s počtom bodov 78.5000 a aj v tejto disciplíne potvrdila už vyplávaný limit na tohtoročnú vrcholnú súťaž.  V súťaži technických párových zostáv spolu plávali Nada Daabousová s Dianou Miškechovou (náhradníčkou je Chiara Diky) a umiestnili sa na celkovom 17. mieste s počtom bodov 76.4390 čím taktiež potvrdili už splnený bodový limit na MS v Gwangju.  Ďalšou súťažnou disciplínou bola súťaž voľných párových zostáv, v ktorej sa naše pretekárky predstavili v rovnakom zložení ako pri technických pároch a obsadili konečné 18. miesto s celkovým počtom bodov 77.1667 bodov a aj v tejto disciplíne sa im podarilo vyplávať potrebný bodový limit na tohtoročné Majstrovstvá sveta.  Na Svetovej sérii sa opäť predstavia slovenské reprezentantky, tentoraz s celým tímom, koncom mája v španielskej Barcelone.   
02.05.2019

Povinnosť zápisu štatutárnych zástupcov klubov do registra na...

Vážení riadni členovia SPF, vážení predsedovia, prezidenti klubov, oddielov, touto cestou si Vám dovoľujeme dať do pozornosti povinnosť, ktorá Vám vyplynula z novelizácie zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (zákonom č. 346/2018 Z.z.) podľa ktorého má väčšina z Vás zriadené kluby a oddiely vo forme občianskych združení. V zmysle nového ustanovenia § 20a ods. 1 ste povinní Ministerstvu vnútra SR písomne zaslať do 30. júna 2019  aktuálne údaje, a to konkrétne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (ak ich máte ako štatutárov viac osôb, napr. predseda a podpredseda, prípadne nejaký tajomník a pod.), pričom údaje musíte nahlásiť v rozsahu:   meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo,  a súčasne pri každom štatutárovi musíte uviesť deň vzniku jeho funkcie (pozn. kedy bol do funkcie zvolený, či ustanovený),  a toto všetko musíte doložiť a preukázať dokumentami (Prílohy oznámenia), ktoré osvedčia všetky skutočnosti / údaje, ktoré navrhujete zápísať o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Upozorňujeme, že samotné oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov (pozn. to znamená, ak máte upravené konanie v mene klubu alebo oddielu tak, že konajú dve osoby spoločne, tak musia rovnako tieto osoby podpísať spoločne aj predmetné oznámenie o údajoch) a súčasne pozor,  pravosť podpisu / podpisov  musí byť úradne osvedčená (pozn. u notára alebo matrike).   Vzor oznámenia nájdete - TU. Súčasne upozorňujeme na významý dôsledok, toho, ak by ste nemali tieto údaje oznámené a neskôr zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií zriadeného zákonom č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a síce, že subjekt verejnej správy (štátna správa, samospráva - mestá, obce, VÚC) nesmie poskytnúť verejné prostriedky tej osobe, ktorá nemá v tomto registri údaje v rozsahu ako je uvedené vyššie.    Vo všeobecnosti je predmetné oznámenie údajov spoplatené správnym poplatkom vo výške 16,50 Eur, avšak tento poplatok sa nevyberie, ak občianske združenie tieto údaje zašle Ministerstvu vnútra SR písomne do 30.6.2019. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu je od 1.7.2019 spoplatnené a spolu s oznámením bude športový klub povinný zaplatiť aj správny poplatok v už uvedenej výške. Ak sa na zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahujúci novelu zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pozrieme v zmysle povinností, ktoré z novelizácie vyplývajú, môžeme tieto povinnosti rozdeliť na: a) tie, ktoré je potrebné vykonať do 30.6.2019 b) tie, ktoré vo všeobecnosti vyplývajú: 1. pri zmenách stanov občianskych združení, 2. pri zmene už zapísaných údajov o štatutárnom orgáne alebo zmene člena štatutárneho orgánu občianskych združení, 3. označovania a uvádzania právnej formy občianskych združení v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Pre viac podrobností odkazujeme na článok je zverejnený na stránke UčPS.     Znenie § 20a ods. 1 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení od 1.1..2019 cit.: "Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená." Znenie § 6 ods. ods. 1 písm. a) Zákona č 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v platnom znení od 1.1.2019 cit.: "Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),"  
30.04.2019

Jarné M-BAO „B“, „A“, „J“, „S“ - 1., 2.kolo

Milí športoví priatelia,  Vzhľadom na to, že M BAO 1. a 2. kolo  sa pláva na 25m bazéne,  zmenila sa aj štruktúra disciplín.  Poprosím všetkých aby, na novo posielali lenex prihlášky. Aktuálne informácie nájdete v kalendári podujatí. https://www.swimmsvk.sk/preteky/jarne-m-bao-b-j-s-1-2kolo

Stránky

Subscribe to Články