Diaľkové plávanie

Nominačný list na spoločnú športovú prípravu členov ÚTM a...

Miesto konania: Šamorín/SVK Trvanie akcie: 06.–13.11.2017 Zraz účastníkov: 06.11.2017 o 12.00 / Hotel Kormorán  Vedúci akcie: Rostislav Vítek  Športovci: Dinka Martin, SPK, Lajčuk Leonard, ORCAB, Linkeschová Laura, SKPKO, Niepelová Sára, KUPI, Pavuk Marek, AQSLE, Topitzerová Nicole, NERZI

Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie pred MEJ DP

Zraz účastníkov je 22.07.2017 o 13:00 h v Šamoríne, x-bionic sphere, Dubová ulica 33, 931 01, Šamorín. Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstva Európy...

Zraz účastníkov je 02.08.2017 o 03:00 h v Bratislave, Hotel Nivy, Liščie nivy 442/3, 821 08 Bratislava. Vedúci akcie: Marian Pavuk Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Ubytovanie pred zrazom: V prípade potreby je nutné nahlásiť do 17.07.2017 na sekretariat@swimmsvk.sk Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstva sveta v...

Zraz účastníkov je 13.07.2017 o 13:00 h v Bratislave, Sekretaritá SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Marian Pavuk Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní a Ružinovský plavecký...

Slovenská plavecká federácia Vás v termíne 1.-2.7.2017 pozýva na Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní a Ružinovský maratón. Podujatie sa po druhýkrát koná na bratislavských Zlatých Pieskoch. Zároveň je druhým a tretím kolom Slovenského pohára v diaľkovom plávaní.  Prezentácia pretekárov je v sobotu 1.7.2017 od 8:30 hod. Súčasťou preteku sú disciplíny 10km, 5km, 3km, 1 km, 500 a 250 metrov.   29.06.2017 Doplnené informácie o súťaži a mapky

Stránky

Subscribe to Diaľkové plávanie