Diaľkové plávanie

Nominačný list na reprezentačný štart / 1. kolo EP Eilat

Zraz účastníkov je 22.03.2018 o 06:00 h na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave. Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Nominačný list na spoločnú športovú prípravu členov ÚTM a...

Miesto konania: Pardubice/CZE Trvanie akcie: 19.-25.02.2018 Zraz účastníkov: 19.02.2018 o 9:30 / Hlavná Železničná stanica Bratislava  Vedúci akcie: Rostislav Vítek 

Nominačný list na spoločnú športovú prípravu členov ÚTM a...

Miesto konania: Šamorín/SVK Trvanie akcie: 06.–13.11.2017 Zraz účastníkov: 06.11.2017 o 12.00 / Hotel Kormorán  Vedúci akcie: Rostislav Vítek  Športovci: Dinka Martin, SPK, Lajčuk Leonard, ORCAB, Linkeschová Laura, SKPKO, Niepelová Sára, KUPI, Pavuk Marek, AQSLE, Topitzerová Nicole, NERZI

Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie pred MEJ DP

Zraz účastníkov je 22.07.2017 o 13:00 h v Šamoríne, x-bionic sphere, Dubová ulica 33, 931 01, Šamorín. Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Diaľkové plávanie