Diaľkové plávanie

Nominačný list / Sústredenie pred MEJ DP 2019

Zraz účastníkov je 25.07.2019 o 14:30 h - recepcia Hotela X-Bionic, Dubová 33, Šamorín Vedúci akcie: Peter Gutyan  (+421 918 764 835‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a gutyan@swimmsvk.sk

Nominačný list / MEJ v DP 2019

Zraz účastníkov je 31.07.2019 o 9:45 h - Hlavná vlaková stanica Bratislava Vedúci akcie: Peter Gutyan  (+421 918 764 835‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a gutyan@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstvá sveta v...

Zraz účastníkov je 07.07.2019 o 7:30 na Sekretariáte SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovensko Vedúci akcie: Rostislav Vítek (‭+420 777 938 935‬‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / MČR v DP Plzeň

Zraz účastníkov je 07.06.2019 o 9:45 na Hlavnej stanici, Predstaničné námestie, 811 04 Bratislava Vedúci akcie: Peter Gutyan (+421 918 764 835‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk

Vyhodnotenie akcie EP v diaľkovom plávaní Brive

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „EP v diaľkovom plávaní“. Akcia sa konala v Brive / FRA v termíne 21.05.-26.05.2019.​​

Stránky

Subscribe to Diaľkové plávanie