Disciplinárne konania

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK19-23

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK19-23 za obdobie 15.1.2019 - 7.2.2019

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK6 -18

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK6-18 za obdobie 14.11.2018 - 15.1.2019

UZNESENIE Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej...

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF ( ďalej len DP VP SPF ) prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu navrhovateľa: Rada Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF Nunzie Cinzie Ragusy, reg. číslo SVK19747 ( ďalej len „previnilec“) vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK2, rozhodla: Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárnekonanie zastavuje s odporučením Rade SPF podniknúť právne opatrenia k orgánom činným v trestnom konaní.

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK1-5

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK1-5 za obdobie 1.11.2018 - 9.1.2019

UZNESENIE Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej...

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF ( ďalej len DP VP SPF ) prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu navrhovateľa: Rada Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF Ing. Jána Baranoviča, reg. číslo SVK19320 ( ďalej len „previnilec“) vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK1, rozhodla Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárnekonanie zastavuje s odporučením Rade SPF podniknúť právne opatrenia k orgánom činným v trestnom konaní.

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania