Disciplinárne konania

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2017/OK/U4/P

Odvolacia komisia SPF v zložení JUDr. Pavol Pilek - predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Ľuboša Križka proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2017/DK/Z1/U5 zo dňa 11. 5. 2017 rozhodla uznesením SPF/2017/OK/U4/P takto:  Odvolacia komisia SPF odvolanie Ľuboša Križka proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SPF č. SPF/ 2017/DK/Z1/U5 zo dňa 11.5. 2017  o d m i e t a.

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK70-71

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK70-71 za obdobie 9.6.2017 - 12.6.2017

ROZHODNUTIE 2. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/2DK1/U1/P

2. senát Disciplinárnej komisie SPF začína podľa článku 48 ods. 1 Disciplinárneho poriadku disciplinárne konanie voči športovému odborníkovi Ing. Zuzane Lobpreisovej SVK15729

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK57-69

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK57-69 za obdobie 26.5.2017 - 12.6.2017

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2017/OK/U3/P

Odvolacia komisia SPF v zložení JUDr. Pavol Pilek - predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Pavlas Mihalkoviča, Hodálova 1, 841 04 Bratislava proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2017/DK/3DK29/U1/P z 21. 3. 2017 rozhodla uznesením SPF/2017/OK/U3 takto: Odvolacia komisia SPF rozhodnutie disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2017/DK/3DK29/U1/P z 21. 3. 2017 o uložení pokuty účastníkovi konania potvrdzuje.

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania