Disciplinárne konania

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/3DK95

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu navrhovateľa: Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF– trénera ŠK Hornets Košice, Karol Bačo ml. ,  reg. číslo SVK20323, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK85, začína v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1  Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF pod číslom konania  SPF/2018/DK/3DK95 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF tréner Karol Bačo ml., reg. číslo SVK20323. Súčasne na základe a s odkazom na čl. 8 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF sa trénerovi Karol Bačo ml., reg. číslo SVK20323 zastavuje činnosť až do konečného rozhodnutia vo veci.

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK90-94

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK90-94 za obdobie 17.11.2018 - 25.11.2018

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK85-89

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK85-89 za obdobie 2.11.2018 - 11.11.2018

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK82-84

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK82-84 za obdobie 2.11.2018 - 4.11.2018

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK79-81

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK79-81 za obdobie 26.10.2018 - 28.10.2018

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania