Disciplinárne konania

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK119 -122

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK119 -122 za obdobie 24.11.2017 - 30.11.2017

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK116-118

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK116-118 za obdobie 16.11.2017 - 22.11.2017

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK98-115

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK98-115 za obdobie 28.10.2017 - 13.11.2017

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK92-97

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK92-97 za obdobie 13.10.2017 - 6.11.2017

Uznesenie 3. senátu DK SPF: SPF/2017/DK/3DK43/U2/P

3. senát DK SPF Uznesením SPF/2017/DK/3DK43/U2/P rozhodol, že na základe  Uznesenia č. SPF/2017/OK/U5/P zo dňa 31.08.2017 Odvolacej komisie Slovenskej plaveckej federácie, ktoré bo zverejnené na webovom sídle Slovenskej plaveckej federácie dňa 02.10.2017,  previnilcovi  Tomášovi Orosovi ( SVK20231) uvoľňuje športovú činnosť do právoplatného rozhodnutia v  disciplinárnom konaní.

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania