Disciplinárne konania

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK39-51

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK39-51 za obdobie 14.3.2019 - 24.4.2019

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2019/OK/U1/P

Odvolacia komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „odvolacia komisia“) v zložení JUDr. Pavol Pilek - predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Róberta Kaida, reg. Č. SVK 12733 (ďalej len „účastník konania“) proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „disciplinárna komisia“) č. SPF/2018/DK/3DK96/U3/P zo 4. 1. 2019 rozhodla takto: Odvolacia komisia rozhodnutie disciplinárnej komisie č. SPF/2018/DK/3DK96/U3/P zo 4. 1. 2019 o uložení nepodmienečnej disciplinárnej sankcie „zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne“ a o uložení podmienečnej disciplinárnej sankcie „zastavenie činnosti na 8 stretnutí s podmienečným odkladom do 01. 07. 2019 od zverejnenia uznesenia“  ruší a vracia vec prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie.

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK36-38

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK24-35 za obdobie 21.2.2019 - 14.3.2019

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK24-35

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK24-35 za obdobie 7.2.2019 - 21.2.2019

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK19-23

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK19-23 za obdobie 15.1.2019 - 7.2.2019

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania