Disciplinárne konania

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK57-69

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK57-69 za obdobie 26.5.2017 - 12.6.2017

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2017/OK/U3/P

Odvolacia komisia SPF v zložení JUDr. Pavol Pilek - predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Pavlas Mihalkoviča, Hodálova 1, 841 04 Bratislava proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2017/DK/3DK29/U1/P z 21. 3. 2017 rozhodla uznesením SPF/2017/OK/U3 takto: Odvolacia komisia SPF rozhodnutie disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2017/DK/3DK29/U1/P z 21. 3. 2017 o uložení pokuty účastníkovi konania potvrdzuje.

Zápis č. SPF/2017/DK/Z1 zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SPF

Zápis č. SPF/2017/DK/Z1 zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SPF konanej dňa 11.05.2017 v Bratislave  

ROZHODNUTIE 1. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/1DK8/U1/P

1. senát Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie ( ďalej len 1. senát DK SPF“ ) z a č í n a  v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1 Disciplinárneho poriadku disciplinárne konanie voči športovému odborníkovi Milada Leščáková (1972) SVK 14382 a ukladá ochranné opatrenie zákaz výkonu činnosti športového odborníka – rozhodca v súlade s čl. 33 ods. 2 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF.

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK53-56

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK53-56 za obdobie 21.5.2017 - 28.05.2017

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania