Disciplinárne konania

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK50-51

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK50-51 za obdobie 10.5.2017 - 21.05.2017

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK44-49

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK44-49 za obdobie 20.4.2017 - 10.05.2017

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK43/U1/P o...

3. senát DK SPF pod č.SPF/2017/DK/3DK43/U1/P rozhodol o začatí  disciplinárneho  konania v zmysle Disciplinárneho poriadku ( ďalej len „ DP vodného pola SPF“ ) Sekcie vodného póla SPF  bod 6 Postup pri disciplinárnom poriadku ods. 1) voči hráčovi  Vodnopólového klubu Žraloci Žilina Tomáš Orosz ( SVK20231 )  ( ďalej len „ účastník disciplinárneho konania“ ) a základe  Podania – prešetrenie brutality členom SPF  Klub vodného póla zo dňa 28.03.2017, ktorý bol SPF doručený dňa 29.03.2017.

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2017/OK/U2/P

Odvolacia komisia SPF v zložení JUDr. Pavol Pilek- predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Klubu vodného póla Kúpele Piešťany so sídlom Winterova 29, 921 29 Piešťany proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2017/DK/3DK6/U1/P zo 4. 2. 2017

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK42/U1/P o...

3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK42/U1/P rozhodol o začatí  disciplinárneho  konania v zmysle Disciplinárneho poriadku ( ďalej len „ DP vodného pola SPF“ ) Sekcie vodného póla SPF bod 6 Postup pri disciplinárnom poriadku ods. 1) voči športovému odborníkovi  -  Tréner / Inštruktor: Tréner III. kval. stupňa vodné pólo Miroslav Fabián ( SVK 19702 ) ( ďalej len „ účastník disciplinárneho konania“ ) a základe Zápisu hlavného rozhodcu zo dňa 08.04.2017 ( OS Mladších žiakov -Košice).

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania