Disciplinárne konania

Zápis č. 1/2016 zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SPF

Zápis č. 1/2016 zo zasadnutia Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie konanej dňa 24. 11. 2016.

Rozhodnutie DK SPZ k oznamu č. 2/2015

DK SPZ v zložení Mgr. peter Bartovič - predseda DK SPZ, Milan Medo - člen DK SPZ a PhDr. Jozef Pavlík - člen DK SPZ rozhodla v disciplinárnom konaní 2/2015.

Oznam DK č. 2/2016

Disciplinárna komisia dňa 18.08.2016 v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, 2 písm. e) Smernica Slovenskej plaveckej federácie č. 1/2014 - Disciplinárny poriadok rozširuje disciplinárne konanie voči členovi Slovenskej plaveckej federácie pod číslom 1/2016 Športový klub Alva Púchov (IČO 36115126) pre porušenie ustanovenia čl. 41 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku. Rozširuje konanie voči športovému odborníkovi Dagmar Krausová SVK139841, Igor Lazový SVK13983 a členovi SPF Alexander Vajda SVK13541.

Oznam DK SPZ č. 1/2016

Disciplinárna komisia Slovenského plaveckého zväzu dňa 20.06.2016 v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, 2 písm. e) Smernica Slovenskej plaveckej federácie č. 1/2014 - Disciplinárny poriadok začína disciplinárne konanie voči členovi Slovenskej plaveckej federácie pod číslom 1/2016 Športový klub Alva Púchov (IČO 36115126) pre porušenie ustanovenia čl. 41 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku.

Oznam Disciplinárnej komisie Slovenského plaveckého zväzu U3/2015

Oznam Disciplinárnej komisie Slovenského plaveckého zväzu U3/2015

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania