Disciplinárne konania

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK27-35

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK27-35 za obdobie 10.03.2017 - 21.03.2017  

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK24-26

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK24-26 za obdobie 5.03.2017 - 13.03.2017

R O Z H O D N U T I E 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/ 3DK/U5/P

R O Z H O D N U T I E 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/ 3DK/U5/P: Uvoľnenie činnosti športových súťaží v sekcii Vodného póla SPF od 17. marca 2017 pre  súťaže : 1. Mladší žiaci - národná liga

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2017/OK/U1/P

Odvolacia komisia  SPF v zložení JUDr. Pavol Pilek- predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Zuzany Szabóovej proti ochrannému opatreniu disciplinárnej komisie SPF č. DK SPF č.1/2016-00 z 30. 11. 2016.

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK19-23

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK19-23 za obdobie 24.02.2017 - 05.03.2017

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania