Disciplinárne konania

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK42/U1/P o...

3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK42/U1/P rozhodol o začatí  disciplinárneho  konania v zmysle Disciplinárneho poriadku ( ďalej len „ DP vodného pola SPF“ ) Sekcie vodného póla SPF bod 6 Postup pri disciplinárnom poriadku ods. 1) voči športovému odborníkovi  -  Tréner / Inštruktor: Tréner III. kval. stupňa vodné pólo Miroslav Fabián ( SVK 19702 ) ( ďalej len „ účastník disciplinárneho konania“ ) a základe Zápisu hlavného rozhodcu zo dňa 08.04.2017 ( OS Mladších žiakov -Košice).

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK39-41

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK39-41 za obdobie 30.03.2017 - 20.04.2017

Zápis zo zasadnutia 1. senátu Disciplinárnej komisie SPF č....

Zápis č. SPF/2017/DK/1DK/Z1 zo zasadnutia 1. senátu Disciplinárnej komisie SPF konanej dňa 11.04.2017 v Bratislave

R O Z H O D N U T I E 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/ 3DK/U6/P

R O Z H O D N U T I E 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/ 3DK/U6/P: Uvoľnenie činnosti športových súťaží v sekcii Vodného póla SPF od 7. apríla 2017 pre  súťaže : 1. JUNIORKY - národná liga

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK36-38

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK36-38 za obdobie 10.03.2017 - 30.03.2017

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania