Plávanie

Nominačný list na reprezentačný štart / Multistretnutie Graz 2018

Zraz účastníkov je 23.03.2018 o 12:30 h na Sekretariáte SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Jiří Adámek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Swim Open v Štokholme

Zraz účastníkov je 03.04.2018 o 18:30 h na hoteli Nivy, Bratislava. Vedúci akcie: Miroslav Machovič Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Vyhodnotenie akcie Sústredenie B družstva seniorov a družstva...

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Sústredenie B družstva seniorov a družstva juniorov“. Akcia sa konala v Poprade v termíne 26.01.-04.02.2018.

Športovo-technické dokumenty plávania pre rok 2018

Slovenská plavecká federácia zverejňuje športovo technické dokumenty na rok 2018 v plávaní.   

Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie B družstva...

Zraz účastníkov je 26.01.2018 o 12:30 h na hoteli Aquacity Poprad. Vedúci akcie: Miroslav Machovič Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Plávanie