Plávanie

Vyhodnotenie akcie sústredenie reprezentačného družstva...

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Sústredenie reprezentačného družstva starších juniorov a B seniorov“. Akcia sa konala v Poprade / SVK v termíne 08.02.-17.02.2019.​​​​​

10. ročník Letného plaveckého kempu Martiny Moravcovej

10. ročník Letného plaveckého kempu Martiny Moravcovej pod záštitou Nadácie X-Bionic Sphere Termín: 5.8. do 10.8.2019 (Pondelok - Sobota) Tento rok až 55 plavcov (registrovaných v SPF)  môže získať účasť na kempe od Nadácie X-Bionic Sphere Aj tento rok , vďaka podpore Nadácie X-Bionic Sphere budete môcť bojovať o účasť na kempe za plnú úhradu; 35 miest; 2 najlepší chlapci a 2 najlepšie dievčatá z každého ročníku a 2 skokani v každom ročníku, s výnimkou 15 r. kde je iba 1 skokan. Tento rok môžeme udeliť až 20 divokých kariet pre tých, ktorí si kemp nemôžu dovoliť z rodinnej finančnej situácie. Podrobné informácie  ako aj prihlášku nájdete www.plaveckykemp.sk Prihláškové obdobie  Od 1.2.2019 do 1.6.2019. Prihláška je bezplatná. Kapacita pre tento rok je 140 miest. Veková kategória: roč. nar. 2009 až 2004.  Z celkovej kapacity je 55 miest rezervovaných pre víťazov kategórií a divoké karty  za plnú úhradu od Nadácie X-Bionic Sphere a 85  miest je pre samoplátcov. V prípade vyššieho záujmu ako je kapacita, poradie samoplatcov bude určené dátumom obdržania prihlášky s prihliadnutím na kondičnú pripravenosť a vyspelosť plavca (musí absolovať v sezóne 2018-19 riadne plavecké súťaže).

Vyhodnotenie akcie sústredenie reprezentačného družstva...

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Sústredenie reprezentačného družstva mladších juniorov“. Akcia sa konala v Poprade / SVK v termíne 25.01.-31.01.2019.​​​​

Nominačný list na reprezentačné sústredenie / Sústredenie...

Zraz účastníkov je 08.02.2019 o 12:00 h na recepcii hotela Aquacity Riverside Poprad, Športová 1398/1, 058 01 Poprad​ Vedúci akcie: Vladimír Železník (+421 903 427 526) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačné sústredenie / Sústredenie...

Zraz účastníkov je 25.01.2019 o 12:00 h na recepcii hotela Aquacity Riverside Poprad, Športová 1398/1, 058 01 Poprad​ Vedúci akcie: Miloš Božik (+421 907 979 751‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Plávanie