Plávanie

Nominačný list na reprezentačný štart / Mare Nostrum - Barcelona

Zraz účastníkov je 13.06.2019 o 10:00 h - Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Vladimír Železník  (+421 903 427 526‬‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Vyhodnotenie akcie V4 Olympic Hopes

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „V4 Olympic Hopes“. Akcia sa konala v Oswiecimi / POL v termíne 04.05.-05.05.2019.​​​​​​​

Nominačný list na reprezentačný štart / Medzinárodné...

Zraz účastníkov je 07.05.2019 o 07:00 h - Hotel Blue, Riazanská 38, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Miloš Božik  (+421 907 979 751‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / V4 Olympic Hopes...

Zraz účastníkov je 03.05.2019 o 13:45 h - P.O. Hviezdoslava 732, 010 01 Žilina. Vedúci akcie: Karel Procházka  (+421 915 743 083‬‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Predbežná nominácia na V4 Olympic Hopes

Výbor sekce plavání schválil předběžnou nominaci sportovců na reprezentační akci V4 Olympic hopes která se bude konat 04.-05.05.2019 v Oswiećimi. 

Stránky

Subscribe to Plávanie