Plávanie

Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstvá Euróy v...

Zraz mimo bratislavských účastníkov je 10.12.2017 o 21:00 h na Hoteli Nivy, Liščie Nivy, Bratislava Zraz ostatných účastníkov je 11.12.2017 o 04:10 h na Hoteli Nivy, Liščie Nivy, Bratislava Vedúci akcie: Miroslav Machovič Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie pred MSJ 2017

Zraz účastníkov je 02.08.2017 o 13:00 h na Sekretariáte SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Miloš Božík Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstva sveta...

Zraz účastníkov je 20.08.2017 o 07:00 h v Bratislave, Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Miroslav Nowak Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Ubytovanie pred zrazom: V prípade potreby je nutné nahlásiť do 17.07.2017 na sekretariat@swimmsvk.sk Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstva sveta v...

Zraz účastníkov je 21.08.2017 o 09:00 h v Bratislave, Za kasárňou 1, 83103 Bratislava. Vedúci akcie: Miroslav Machovič Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Európský olympijský...

Zraz účastníkov je 22.07.2017 o 11:00 h v Bratislave, Hotel gate One, Ambrušova 7, Bratislava. Vedúci akcie: Karel Procházka Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Plávanie