Plávanie

Nominačný list na reprezentačné sústredenie / Sústredenie...

Zraz účastníkov je 08.02.2019 o 12:00 h na recepcii hotela Aquacity Riverside Poprad, Športová 1398/1, 058 01 Poprad​ Vedúci akcie: Vladimír Železník (+421 903 427 526) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačné sústredenie / Sústredenie...

Zraz účastníkov je 25.01.2019 o 12:00 h na recepcii hotela Aquacity Riverside Poprad, Športová 1398/1, 058 01 Poprad​ Vedúci akcie: Miloš Božik (+421 907 979 751‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Vyhodnotenie akcie sústredenie MS Hangzhou

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „MS Hangzhou“. Akcia sa konala v Hangzhou / CHN v termíne 05.12.-17.12.2018.​​​

Nominačný list na reprezentačný štart / Realizačný tým na MS...

Zraz účastníkov je 04.12.2018 o 18:30 h v hoteli Nivy, Liščie nivy 442/3, 821 08 Bratislava Realizačný tým na tuto reprezentačnú akciu nebol ešte schválený Radou SPF.  Vedúci akcie: Vladimír Železník (+421 903 427 526‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstvá sveta v...

Zraz účastníkov je 04.12.2018 o 18:30 h v hoteli Nivy, Liščie nivy 442/3, 821 08 Bratislava Realizačný tým na tuto reprezentačnú akciu nebol ešte schválený Radou SPF.  Vedúci akcie: - Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Plávanie