Plávanie

Nominačný list na reprezentačný štart / Mare Nostrum Barcelona...

Zraz účastníkov je 12.06.2018 o 07:45 h Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Miroslav Machovič (+421 903 427 526‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Vyhodnotenie akcie V4 Olympic Hopes

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „V4 Olympic Hopes“. Akcia sa konala v Plzni v termíne 03.05.-06.05.2018.

Nominačný list na reprezentačný štart / V4 Olympic Hopes

Zraz účastníkov je 03.05.2018 o 18:30 h v Garni Hoteli Junior, Drieňová 14, 821 01 Bratislava. Vedúci akcie: Miloš Božík Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Predbežná nominácia V4 olympic hopes 2018

V termíne 04.-06.05.2018 sa v Plzni v Českej republike uskutoční každoročné medzinárodné stretnutie juniorov z krajín V4. Manažér reprezentácie SR v plávaní určil širšiu, predbežnú, nomináciu športovcov. Finálna nominácia bude po schválení Výborom sekcie plávania predložená Rade SPF. Nominovaní pretekári dostanú nominačný list ktorý bude zverejnený aj na webovej stránke SPF. Predpokladaný zraz výpravy bude v Bratislave v hoteli Garni Junior 03.05.2018 o 18:30. Návrat výpravy je plánovaný na nedeľu okolo 19:00. Predbežná nominácia: Miloš Božík, vedúci akcie Karel Procházka Jiří Adámek Predbežná nominácia športovcov: Filip Vitko, PITOP Alex Kušík, DELKO Tomáš Peciar, DELNI Juraj Topoľský, NERZI Kevin Bielik, DELKO Matej Šujanský, TPBER František Jablčník, STUTT Eduard Guman, SPUPR Filip Lányi, KUPI Patrik Kudla, STUTT Sabína Kupčová, AQSLE Martina Cibulková, VSKUK Nina Vadovičová, STUTT Emma Marušáková, NERZI Sára Nikolajová, SPK Simona Sabolová, SKPKE Jana Mižúrová, PKMA Juliana Krátka, STUTT Nina Hodoňová, TTDK Timea Kovácsová, AQSLE Lea Kmošenová, MAPU Náhradníci: Boris Habrda, PKNZ Matúš Laluha, NERZI Pavol Sabo, SPK Marek Koreň, AQUAP Jaroslava Ďurišová, ORCAB

Nominačný list na reprezentačný štart / Multistretnutie Graz 2018

Zraz účastníkov je 23.03.2018 o 12:30 h na Sekretariáte SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Jiří Adámek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Plávanie