Prestupy

Súhrn prestupov, hosťovaní a ITC transferov

Súhrn prestupov a hosťovaní k 18.01. 2019 Upozornenie: Prestup alebo hosťovanie je platné po zaplatení sumy za konkrétny úkon a po obdržaní riadne vypísaného a podpísaného tlačiva.

Prestup Gabriel Izsóf

Oznámenie o prestupe Gabriel Izsóf SVK21769 z SWSC do CEHAP. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 15.01.2019. Dátum zverejnenia: 15.01.2019.

Prestup Jozef Theiner

Oznámenie o prestupe Jozef Theiner SVK20978 z HOZKE do VKVKE. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 14.01.2019. Dátum zverejnenia: 14.01.2019.

Súhrn prestupov, hosťovaní a ITC transferov

Súhrn prestupov a hosťovaní k 11.01. 2019 Upozornenie: Prestup alebo hosťovanie je platné po zaplatení sumy za konkrétny úkon a po obdržaní riadne vypísaného a podpísaného tlačiva.

Prestupy účinné k 01.01.2019

Prestupy účinné k 01.01.2019.
07.01.2019

Stránky

Subscribe to Prestupy