Prestupy

Prestup Zuzana Strnadová

Oznámenie o prestupe Zuzana Strnadová SVK18076 z NERZI do TENAX. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 21.01.2020. Dátum zverejnenia: 21.01.2020.

Súhrn prestupov, hosťovaní a ITC transferov

Súhrn prestupov a hosťovaní k 17.01. 2020 Upozornenie: Prestup alebo hosťovanie je platné po zaplatení sumy za konkrétny úkon a po obdržaní riadne vypísaného a podpísaného tlačiva.

Prestup Andrej Kadlec

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 11.12.2019.

Prestup Paulína Gažiková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 11.12.2019.

Prestup Natália Šášiková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 11.12.2019.

Stránky

Subscribe to Prestupy