Rada SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U52/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu  mladších juniorov a mladších junioriek na Medzinárodné juniorské plavecké preteky V4, ktoré sa konajú v Osvienčime (POL) v termíne 04.-05.5. 2019. Pretekári: Mladší juniori: Jablčník František, Sabo Juraj, Lányi Filip, Folťan Patrik, Guman Eduard, Poliačik Jakub, Dikácz Bence, Kudla Patrik, Tlšťan Tibor, Kreta Jakub Náhradníci: Antalík Matej, Varhač Michal, Tomko Marek, Záhora Gabriel.   Mladšie juniorky: Kmošenová Lea, Hodoňová Nina, Kováčová Timea, Mižurová Jana, Janáčová Bronislava, Langeová Lenka, Šprláková-Zmorová Olívia, Slušná Liliana, Štaudigerová Petra, Majdová Šárka, Slivková Veronika, Vráblová Margaréta. Náhradníčky: Fiedorová Markéta, Behalová Veronika   Realizačný tím: Karel Procházka (vedúci výpravy a hlavný tréner), Rastislav Hlavatý (tréner - asistent), Dana Strelčíková (tréner – asistent), Miloš Páleník (masér)   Zraz mladších juniorov, mladších junioriek a realizačného tímu podľa nominačného listu.   Akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie plávania, a to bez finančnej spoluúčasti pretekárov.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na vrcholnom podujatí.   Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p.Nowak M., Procházka K.
06.05.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U51/P

  Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania  Seniori na vrcholné podujatie 18th FINA World Championships v termíne 12.-20.7.2019. Pretekári: Bacharová J., Bartovičová H., Daabousová N., Diky Ch., Iakovlev A., Lisá L., McDonnell L., Miškechová D., Novotná B., Riegerová V., Slezáková R., Solymosyová S. Realizačný tím: Tréner: Szauder N., Thuringerová M. Vedúci výpravy: Labudová J. Rozhodca: Shepard L. Náklady výpravy (doprava, ubytovanie s plnou penziou, poistenie) sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na vrcholnom podujatí. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Nowak M., McDonnell J.  
18.04.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U50/P

  Rada SPF schvaľuje širšiu nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania  Mladší Juniori na vrcholné podujatie 1st FINA World Youth Artistic Swimming Championships Šamorín/SVK v termíne 28.8.-1.9.2019. Pretekári: Bartolčičová E., Bartovičová H., Bugalová R., Diky Ch., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Italy E., Keprtová L., Lukáčová N., McDonnell L., Riegerová V., Solymosy J., Ždánová N. Realizačný tím: Tréner: Szauder N., Solymosyová I. Vedúci výpravy: Thuringerová M. Rozhodca: Shepard L., Žáková Z. Náklady výpravy (doprava, ubytovanie s plnou penziou, poistenie) sú hradené z vlastných zdrojov sekcie synchronizovaného plávania.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na vrcholnom podujatí. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Nowak M., McDonnell J.  
18.04.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U49/P

Rada SPF schvaľuje miesto konania a technického usporiadateľa pre preteky: 04.05. Jarné M-SSO „B“, „A“, „J“, „S“ - 2.kolo Rimavská Sobota PKRS 25m  
18.04.2019

Zápis č. SPF/2019/R/Z4 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z4 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 28.03.2019 v Bratislave.
15.04.2019

Stránky

Subscribe to Rada SPF