Rada SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U48/P

Rada SPF schválila  nomináciu na sústredenie juniorských reprezentantov v plávaní v termíne   8. – 16.8.2017 s miestom konania Šamorín / SVK. 
22.06.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U47/P

Rada SPF schválila  miesto konania sa Majstrovstiev oblastí pre rok 2017: 11. – 12. 11. 2017                  Jesenné M-SSO „C“, „plavecké nádeje“                             Rimavská Sobota Technické usporiadanie: Plavecký klub Rimavská Sobota
22.06.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U45/P

Rada SPF schválila  nomináciu na Európsky olympijsky festival mládeže /EYOF/ v termíne 24. – 28. 7. 2017  v Gyor / HUN
22.06.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U44/P

Rada SPF schvaľuje  Súťažný poriadok diaľkového plávania SPF.
19.06.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U43/P

Rada SPF schvaľuje  Nominačné kritéria pre vrcholné podujatia v DP pre rok 2017.
16.06.2017

Stránky

Subscribe to Rada SPF