Rada SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U107/P

Rada SPF schvaľuje doplnenie realizačného tímu na výcvikový tábor kategórie U19 ženy v Bratislave, 5. - 7.9.2018 o fyzioterapeuta p. Mareka Wiecheća. p. Marek Wiecheć sa akcie zúčastňuje bez nároku na odmenu.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť účasť p. Wiecheća na VT Bratislava v termíne 5. - 7.9.2018 Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (p. Martina Kuníková - manažér reprezentácie SR vo VP pre ženy)
09.09.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U106/P

Rada SPF schvaľuje Smernicu Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov pri výkone  dobrovoľníckej činnosti v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF s účinnosťou od 15.9.2018. Rada SPF schvaľuje pre prípad, že sa niektoré orgány SPF na základe vlastného rozhodnutia rozhodnú nahradiť stratu času  pri výkone dobrovoľníckej činnosti v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF aj za rok 2017 a 2018, je orgán SPF povinný sa riadiť podmienkami smernice.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zverejniť smernicu v príslušnej sekcii webovej stránky a dať jej obsah, ako aj obsah uznesenia na vedomie jednotlivým orgánom SPF Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (Irena Adámková, zverejnenie; Zuzana Košťálová, oznámenie )
04.09.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U105/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U19 ženy na Majstrovstvá Európy U19 vo Funchal (POR) v termíne 7. - 17.9.2018: Širšia nominácia hráčok: Zuzana Hrončeková PVKVR Ivana Frištíková   SKOKE Kristína Horváthová   SKOKE Beáta Kováčiková    SKOKE Barbora Baranovičová KVPPN Miroslava Stankovianska   Szentesi VK (HUN) Barbora Ruzsnáková   SKMD Karin Kačková PVKVR Anita Vitaliano   Ekipe Orizzonte Catania (ITA) Emma Junasová   SKOKE Katarína Kissová   VPMBA Monika Sedláková   KVPPN Tamara Kolářová    KVPPN Daniela Tóthová   SKOKE Natália Halocká   SKMD Veronika Štrompová   SKMD Emoke Kissová OSC Budapest (HUN) Barbora Kvasnicová PVKVR Realizačný tím: Szabolcs Eschwig-Hajts /hlavný tréner/, Milan Henkrich /asistent trénera/, Ľubomír Tóth /vedúci družstva/, Marek Wiecheć /fyzioterapeut/   Rada SPF poveruje hlavného trénera p. Eschwiga-Hajtsa stanoviť finálnu nomináciu 13 hráčok výberom  zo širšej nominácie hráčok. Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku. Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2018 z kapitoly sekcie vodného póla 12050402.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť účasť kategórie U19 ženy na ME U19, Funchal (POR) v termíne 7. - 17.9.2018   Termín:   bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (Martina Kuníková - manažér reprezentácie vodného póla )
03.09.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U104/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a nomináciu hráčok kategórie U16 ženy na výcvikový tábor v Piešťanoch v termíne 7. - 9.9.2018: Nominácia hráčok: Šepelová Bronislava (SKMD) Dvoranová Ema (PVKVR) Ružičková Terézia (PITOP) Maková Natália (PITOP) Dubná Tamara (PITOP) Strompová Veronika (SKMD) Halocká Anastasija (SKMD) Kiernozsová Martina (SKMD) Garančovská Lenka (SKOKE) Hrončeková Zuzana (PVKVR) Kvasnicová Barbora (PVKVR) Dubajová Lea (PITOP) Cebová Alexandra (PITOP) Realizačný tím: Nunzia Cinzia Ragusa /hlavný tréner/, Natália Halocká /asistent trénera/ Zraz nominovaných hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku. Náklady (ubytovanie, stravovanie, tréningové hodiny) na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2018 z kapitoly sekcie vodného póla 120405.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor kategórie U16 ženy v Piešťanoch, 7. - 9.9.2018   Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (manažér reprezentácie vodného póla )
03.09.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U103/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov z reprezentačného družstva juniorov SR na preteky Svetový pohár v Katare /Doha/ v termíne 13.09. – 15.09. 2018 : Nominovaní reprezentanti: Matej Duša, Dávid Gajdoš, Tamara Potocká, Miroslava Záborská Realizačný tím: M. Božik /vedúci výpravy a hlavný tréner/ Náhradník: R. Hlavatý Predpokladaný zraz reprezentantov a realizačného tímu podľa nominačného listu. Reprezentačná akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2018, z kapitoly sekcie plávania, a to bez finančnej spoluúčasti reprezentantov.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť reprezentačnú akciu Svetový pohár v Katare /Doha/ v termíne 13.09. – 15.09. 2018. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Machovič, p. Nowak
01.09.2018

Stránky

Subscribe to Rada SPF