Rada SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U30/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania na medzinárodnú súťaž JAPAN OPEN 2017 FINA Synchronised Swimming World Series Event konanej v Tokiu v dňoch 28.-30.04.2017
23.04.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U29/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania na medzinárodnú súťaž SYNCHRONIZED SWIMMING OPEN CHAMPIONSHIPS OF CZECH REPUBLIC 2017 Age Group 13, 14 15 & Seniors konanej v Brne v dňoch 22.-23.04.2017
23.04.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U28/P

Rada SPF schvaľuje spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s. r. o., Sartorisova 8, Bratislava 821 08, IČO: 45 382 034 v zastúpení: Ing. Daniel Eliáš – konateľ ako dodávateľa a vykonávateľa štatutárneho auditu Slovenskej plaveckej federácie na rok 2017 a rok 2018  a ZMLUVU o výkone štatutárneho auditu na rok 2017 a rok 2018 uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
23.04.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U27/P

Rada SPF schvaľuje širšiu nomináciu na výcvikový tábor mužov SR kategórie U 17 vo vodnom póle v termíne 26.04. - 30.04.2017  s miestom konania Košice/SVK
23.04.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U26/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu na výcvikový tábor mužov SR kategórie U17 vo vodnom póle v termíne 18. – 21.4.2017  s miestom konania Nováky/SVK.
12.04.2017

Stránky

Subscribe to Rada SPF