Rada SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U26/P

Rada SPF schválil technických usporiadateľov plaveckých pretekov organizovaných SPF a miesta konania týchto pretekov: Jarné plavecké nádeje BAO /7.4.2018, Bratislava/ - technický usporiadateľ AZETA Jesenné plavecké nádeje BAO /20.10.2018, Bratislava/ - technický usporiadateľ JTBA
21.03.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U25/P

Rada SPF schválila zástupcov SPF na podujatiach SPF v diaľkovom plávaní v roku 2018
21.03.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U24/P

Rada SPF schválila zmenu termínu M-SR v diaľkovom plávaní v bazéne na 20.4.2018.
21.03.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U23/P

Rada SPF schvaľuje aktualizáciu dokumentu Reprezentačné družstvo SR Juniori v synchronizovanom plávaní pre rok 2018.
15.03.2018

Zápis č. SPF/2018/R/Z2 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2018/R/Z2 zo zasadnutia Rady SPF zo dňa 21.02.2018
14.03.2018

Stránky

Subscribe to Rada SPF