Rada SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U116/P

Rada SPF schvaľuje  v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods.1 a ods, 3 na základe žiadostí organizátora PK TENAX Žilina pre organizovanie medzinárodných pretekov v roku 2020 zaradenie nasledujúcich pretekov do termínovej listiny sekcie plávania na rok 2020: -          20.03. - 22.03.2020 - Jarná cena Žiliny 2020 a súčasne schvaľuje tento mítingy ako kvalifikačný míting na OH 2020 v Tokiu (JPN) zaradený do kalendára FINA a LEN: -          20.03. - 22.03.2020 - Jarná cena Žiliny 2020 -          hlavný rozhodca: Miroslav Soško (FINA) -          štartér: Edita Kucejová (FINA)   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zaradiť návrh do termínovej listiny na rok 2020 a žiadosť o zaradenie do termínovej listiny FINA Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný: Sekretariát SPF/( M. Nowak)
13.11.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U115/P

Rada SPF schvaľuje  zaradenie nominovaných plavcov na základe rozhodnutia sekcie plávania do podpory NŠC pre rok 2020. Navrhovaní reprezentanti sú z kategórie junior/juniorka.   Nominovaní plavci: Ema Marušáková Zora Ripková Martina Cibulková Nikoleta Trníková   Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zaradiť nominovaných plavcov do podpory NŠC pre rok 2020. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný: Sekretariát/ (M. Nowak)
13.11.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U114/P

Rada SPF schvaľuje  zaradenie nominovaných plavcov na základe rozhodnutia sekcie plávania do podpory NŠC pre rok 2020. Navrhovaní reprezentanti sú z kategórie junior/juniorka. Nominovaní plavci: Tomáš Peciar Karolína Balážiková   Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zaradiť nominovaných plavcov do podpory NŠC pre rok 2020. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný: Sekretariát/ (M. Nowak)
13.11.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U113/P

Rada SPF schvaľuje doplnenie pôvodne schválenej (uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/Z7/U12 zo dňa 11.9.2019) širšej nominácie hráčov kategórie U15 muži vo vodnom póle na medzinárodný turnaj v termíne 7. - 10.11.2019 v Přerove (CZE) o hráča Martin Šiagi (VPMBA, SVK20930) Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF doplniť širšiu nomináciu hráčov o Martina Šiagiho (VPMBA) a v prípade potreby aktualizovať Nominačný list na medzinárodný turnaj v Přerove pre kategóriu muži U15 v termíne 7. - 10.11.2019. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný: Sekretariát SPF (G. Gyurcsi - manažér mužských reprezentačných družstiev vo VP)
13.11.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U112/P

Rada SPF  schvaľuje návrh reprezentantov na zaradenie do podpory NŠC pre rok 2020: Nada Daabousová, Chiara Diky, Linda McDonnell, Diana Miškechová, Viktória Reichová. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá zaslať podklady na NŠC. Termín: bez zbytočného odkladu                 Zodpovedný: Nowak M.
13.11.2019

Stránky

Subscribe to Rada SPF