Rada SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U88/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U17 ženy vo vodnom póle na výcvikový tábor v  SR/zahraničí v termíne 19. - 22.8.2019, nasledovne: Širšia nominácia hráčok: Halocká Anastasija Torre Del Grifo (ITA) Sedláková Monika TVSE Tatabanya (HUN) Šepeľová Bronislava SKMD Ružičková Terézia PITOP Libiaková Lucia PITOP Kissová Emoke OSC Budapest (HUN) Kvasnicová Barbora PVKVR Kiernoszová Martina SKMD Grežďová Katarína KVPPN Kozáková Silvia KVPPN Hrebíková Barbora KVPPN Kolářová Tamara TVSE Tatabanya (HUN) Dvoranová Emma PVKVR Tóthová Daniela SKOKE Kissová Katarína VPMB Hrončeková Zuzana PVKVR Junasová Emma SKOKE Garančovská Lenka SKOKE Realizačný tím: Cinzia Nunzia Ragusa /hlavná trénerka/, Ján Baranovič /asistent trénerky/ Rada SPF poveruje hlavnú trénerku p. Cinziu Ragusa stanoviť finálnu nomináciu 16 (šestnásť) hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok. Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Miesto konania výcvikového tábora bude uvedené v Nominačnom liste. Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu  znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku. Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor v SR/zahraničí pre kategóriu ženy U17 v termíne 19. - 22.8.2019. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (M. Kuníková - manažér ženských reprezentačných družstiev vo VP)
02.08.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U87/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U17 ženy vo vodnom  póle na výcvikový tábor v  SR/zahraničí v termíne 12. - 15.8.2019, nasledovne: Širšia nominácia hráčok: Halocká Anastasija Torre Del Grifo (ITA) Sedláková Monika TVSE Tatabanya (HUN) Šepeľová Bronislava SKMD Ružičková Terézia PITOP Libiaková Lucia PITOP Kissová Emoke OSC Budapest (HUN) Kvasnicová Barbora PVKVR Kiernoszová Martina SKMD Grežďová Katarína KVPPN Kozáková Silvia KVPPN Hrebíková Barbora KVPPN Kolářová Tamara TVSE Tatabanya (HUN) Dvoranová Emma PVKVR Tóthová Daniela SKOKE Kissová Katarína VPMB Hrončeková Zuzana PVKVR Junasová Emma SKOKE Garančovská Lenka SKOKE Realizačný tím: Cinzia Nunzia Ragusa /hlavná trénerka/, Ján Baranovič /asistent trénerky/ Rada SPF poveruje hlavnú trénerku p. Cinziu Ragusa stanoviť finálnu nomináciu 16 (šestnásť) hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok. Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Miesto konania výcvikového tábora bude uvedené v Nominačnom liste. Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu  znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku. Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor v SR/zahraničí pre kategóriu ženy U17 v termíne 12. - 15.8..2019. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (M. Kuníková - manažér ženských reprezentačných družstiev vo VP)
02.08.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U86/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U17 ženy vo vodnom  póle na výcvikový tábor v  SR/zahraničí v termíne 5. - 8.8.2019, nasledovne: Širšia nominácia hráčok: Halocká Anastasija Torre Del Grifo (ITA) Sedláková Monika TVSE Tatabanya (HUN) Šepeľová Bronislava SKMD Ružičková Terézia PITOP Libiaková Lucia PITOP Kissová Emoke OSC Budapest (HUN) Kvasnicová Barbora PVKVR Kiernoszová Martina SKMD Grežďová Katarína KVPPN Kozáková Silvia KVPPN Hrebíková Barbora KVPPN Kolářová Tamara TVSE Tatabanya (HUN) Dvoranová Emma PVKVR Tóthová Daniela SKOKE Kissová Katarína VPMB Hrončeková Zuzana PVKVR Junasová Emma SKOKE Garančovská Lenka SKOKE Realizačný tím: Cinzia Nunzia Ragusa /hlavná trénerka/, Natália Halocká /asistentka trénerky/, Ján Baranovič /vedúci družstva/ Rada SPF poveruje hlavnú trénerku p. Cinziu Ragusa stanoviť finálnu nomináciu 16 (šestnásť) hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok. Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Miesto konania výcvikového tábora bude uvedené v Nominačnom liste. Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu  znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku. Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor v SR/zahraničí pre kategóriu ženy U17 vo vodnom póle v termíne 5. - 8.8..2019. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (M. Kuníková - manažér ženských reprezentačných družstiev vo VP)
02.08.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U85/P

Rada SPF schvaľuje doplnenie realizačného tímu na výcvikový tábor a medzinárodný turnaj kategórie U17 muži v Novákoch v termíne 29.7. - 4.8.2019 o osobu fyzioterapeuta p. Ondreja Pašku (SVK20899). Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť doplnenie realizačného tímu kategórie  U17 muži vo vodnom póle o osobu fyzioterapeuta Ondreja Pašku na výcvikový tábor a medzinárodný turnaj v Novákoch v termíne 29.7. - 4.8.2019. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G.Gyurcsi - manažér reprezentácie vodného póla )         
25.07.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U84/P

Rada SPF schvaľuje miesto konania a technického usporiadateľa pre preteky: 28.9.2019   FPD Slovenský pohár žiakov SSO 4. kolo   Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš -  25m. Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF  akciu organizačne zabezpečiť Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovední: sekretariát, p. Grznárová, p. Košťál      
25.07.2019

Stránky

Subscribe to Rada SPF