Rôzne

SPF hľadá technických usporiadateľov - Majstrovstvá SR v...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných SPF v roku 2019.   Príloha č.1: Výzva pre podujatia:  Majstrovstvá SR 2019 - Termín zasielania žiadostí do 22.02.2019   Ďalšie prílohy: Vzory Zmlúv o zabezpečení podujatia SPF  - Zmluva slúži pre Vašu informáciu a prehľad v prípade, že Váš oddiel plánuje technicky zabezpečiť podujatie SPF.   Riadne vyplnenú ponuku, vrátane príloh, je nutné zaslať najneskôr do 22. februára 2019 elektronicky na e-mailovú adresu: grznarova@swimmsvk.sk a v kópii na: miroslav.simun@gmail.com Ďakujeme.   
11.02.2019

Para plávanie: Výberové konanie - reprezentačný tréner

SPF informuje o možnosti prihlásenia sa do výberového konania Slovenského paralympijského výboru na pozíciu reprezentačného trénera para plávania.  Termín na doručenie žiadosti: 15. február 2019 Kompletné informácie nájdete na tomto odkaze: https://spv.sk/novinky/aktuality/vyberove-konanie  
07.02.2019

Výzva pre kluby - VSDP

Výzva pre plavecké kluby / oddiely SPF, ktoré majú záujem o pozíciu člena vo Výbore sekcie diaľkového plávania Vzhľadom na skutočnosť, že sa vo Výbore sekcie diaľkového plávania uvoľnili miesta v pozícii člena, vyzývame kluby aby nahlásili záujemcov do Výboru sekcie diaľkového plávania. Vaše návrhy je potrebné zasielať na adresu dp@swimmsvk.sk do 10.02.2019.

Výberové konanie pre reprezentačných trénerov vo vodnom póle

Slovenská plavecká federácia vypisuje výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov vo vodnom póle pre jednotlivé kategórie. Bližšie informácie v prílohe.

Stránky

Subscribe to Rôzne