Rôzne

Výberové konanie reprezentačných trénerov vo vodnom póle

Slovenská plavecká federácia - sekcia vodného póla vypisuje výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov vo vodnom póle pre jednotlivé juniorske kategórie. Bližšie informácie v prílohe.

SPF hľadá technických usporiadateľov FPD SPŽ 2020

Vážení štatutári a tréneri, Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných SPF v roku 2020. Príloha č.1: Žiadosť o technické usporiadanie FPD SPŽ 2020 Príloha č. 2: FPD SPŽ 2020 - Systém súťaže - Termín zasielania žiadostí do 30.11.2019
21.10.2019

SPF hľadá technických usporiadateľov O-MSR 2020

Vážení štatutári a tréneri, Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných SPF v roku 2020. Príloha č.1: Žiadosť o technické usporiadanie Oblastných Majstrovstiev SR 2020 - Termín zasielania žiadostí do 30.11.2019
21.10.2019

SPF hľadá technických usporiadateľov M-SR 2020

Vážení štatutári a tréneri, Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných SPF v roku 2020. Príloha č.1: Žiadosť o technické usporiadanie Majstrovstiev SR 2020 - Termín zasielania žiadostí do 30.11.2019
21.10.2019

Výzva na doplnenie termínovej listiny na rok 2020

Vážení štatutári a tréneri, Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ o zaslanie žiadostí na doplnenie podujatí do termínovej listiny SPF na rok 2020 ( bazénové plávanie ). Žiadosť, vrátane povinných príloh je nutné zaslať najneskôr do 20.11.2019  na e-mailovú adresu: plavanie@swimmsvk.sk a kópiu na pl@swimmsvk.sk.  Príloha č. 1: Žiadosť o zaradenie podujatia do kalendára SPF na rok 2020 Príloha č. 2: Slovenský pohár družstiev v plávaní - podmienky Príloha č. 3: Termínová listina 2020 schválená VSPL a Radou SPF
21.10.2019

Stránky

Subscribe to Rôzne