Rôzne

Odpoveď prezidentky Slovenskej plaveckej federácie na otvorený...

Kompletné znenie listu vrátane príloh nájdete tu:  https://www.swimmsvk.sk/sites/default/files/download/odpoved_p._hakel_20170714.pdf  
17.07.2017

Ponuka zamestnania / Manažér reprezentácie SR v diaľkovom plávaní

Slovenská plavecká federácia vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície Manažér reprezentácie SR v diaľkovom plávaní pre kategóriu seniorov a juniorov na olympijský cyklus  2017 - 2020. Bližšie informácie v prílohe.

Doplnenie profesijných údajov k registračnému formuláru...

Športoví odborníci zapísaní v Registri športových odborníkov, ktorí úspešne absolvovali školenie rozhodcov alebo športových administrátorov organizovaných Slovenskou plaveckou federáciou, si doplnia profesijné údaje do registra prostredníctvom tlačiva DOPLNENIE PROFESIJNÝCH ÚDAJOV K REGISTRAČNÉMU FORMULÁRU ŠO S PRÍSLUŠNOSŤOU K SPF. Formulár je potrebné doručiť na sekretariát Slovenskej plaveckej federácie. Nie je potrebné znovu overovať podpis u notára ani prikladať výpis z registra trestov. 
03.04.2017

SPM príjme zamestnanca do SPEEDO STORE

Slovenská plavecká federácia a Slovenská plavecká marketingová s.r.o. hľadá predavača so základnými znalosťami z prostredia plaveckých športov do predajne SPEEDO STORE, s plánovaným nástupom v mesiaci január 2017. Miesto predajne: Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 4, Bratislava, 1.poschodie Bližšie informácie: Mgr. Róbert Košťál kontakt: +421918481802, email: marketing@swimmsvk.sk
05.01.2017

Pozor riadni členovia SPF !!!

Dovoľujeme si Vám pripomenúť a upozorniť, že na REGISTRÁCIU AKO PRIJÍMATEĽ 2% U NOTÁRA NA ROK 2017 máte už len 8 pracovných dní ! Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017 prebieha u ktoréhokoľvek notára od 1.septembra 2016 do 15. decembra 2016. Viac informácii k občianskym združeniam, ktorých právnu formu má väčšina riadnych členov SPF tu : http://rozhodni.sk/prijimatel/registracia-do-zoznamu-prijimatelov/postup-pre-obcianske-zdruzenia/    
06.12.2016

Stránky

Subscribe to Rôzne