Systém súťaže Slovenský pohár 2018

FPD Slovenský pohár žiakov v plávaní 2018

je dlhodobou - 4 kolovou súťažou jednotlivcov kategórie vybraných ročníkov mladších žiakov, žiačok a plaveckých nádejí. Do celkového hodnotenia sa započítava súčet najlepších 3 najhodnotnejších výkonov pretekára (podľa bodovania FINA 2017) z jednotlivých kôl. V každej kategórii (žiaci / žiačky) bude vyhodnotených po 5 plavcov (celkom 30), ktorí budú odmenení účasťou na spoločnom sústredení v Kúpeľoch Dudince v júli 2019. Sústredenie zabezpečí prezident SOV p. Anton Siekel, prostredníctvom skupiny FPD, generálneho partnera Slovenského pohára žiakov.

Podujatia zaradené do FPD Slovenského pohára žiakov 2018:

Kolo Dátum Názov Bazén Miesto
1. kolo 27. - 28.01.2018 FPD Slovenský pohár žiakov BAO 50m Bratislava
2. kolo 02. - 03.06.2018 FPD Slovenský pohár žiakov SSO 50m -
3. kolo 22. - 23.09.2018 FPD Slovenský pohár žiakov ZSO 25m Trenčín
4. kolo 17. - 18.11.2018 FPD Slovenský pohár žiakov VSO 25m SNV

Kategórie:
žiaci: rok narodenia 2007, 2008, 2009
žiačky: rok narodenia 2008, 2009, 2010

Slovenský pohár družstiev v plávaní 2018

Slovenský pohár družstiev je dlhodobou - 6 kolovou súťažou klubov/oddielov plávania (4x50m a 2x25m bazén). Hosťovanie pretekárov v Slovenskom pohári družstiev 2018 nie je povolené. Hodnotenie súťaže: V rámci jedného kola v každej individuálnej disciplíne rozpisu súťaže bodujú za klub/oddiel 1 pretekár a 1 pretekárka (podľa bodovania FINA 2017). Poradie klubov/oddielov bude vyhodnotené na základe súčtu všetkých najhodnotnejších výkonov pretekárov daného klubu v piatich najlepších kolách (kolo s najmenším súčtom bodov sa klubu do celkového súčtu bodov nezapočítava). Vyhodnotenie výsledkov Slovenského pohára družstiev 2018 sa uskutoční po ukončení 6. kola, najneskôr do 31. 12. 2018. Ceny: Oddielom/klubom na 1. až 5. mieste v celkovom bodovom poradí bude vyplatená odmena vo výške: 1. miesto: 2500,- EUR 2. miesto: 2000,- EUR 3. miesto: 1500,- EUR 4. miesto: 1000,- EUR 5. miesto: 500,- EUR Finančné prostriedky zabezpečuje SPF z vlastných zdrojov sekcie plávania.

 

Podujatia zaradené do Slovenského pohára družstiev 2018:

Kolo Dátum Názov podujatia Bazén Miesto
1. kolo 24. - 25.02. Veľká cena Trnavy 25m Trnava
2. kolo 02. - 04.03. Veľká cena Slovenska 50m Bratislava
3. kolo 23. - 25.03. Jarná cena Žiliny 50m ŽiIlina
4. kolo 13. - 15.04. Cena Popradu a Memoriál Filipa Lutza 50m Poprad
5. kolo 04. - 06.05. Orca Cup 50m Bratislava
6. kolo 02. - 04.11. Slovakia Swimming Cup 25m Šamorín

Kategórie:
OPEN