Systém súťaže Slovenský pohár 2019

FPD Slovenský pohár žiakov v plávaní 2019

Podujatia zaradené do FPD Slovenského pohára žiakov 2019:

Kolo Dátum Názov Bazén Miesto
1. kolo 16.02.2019 / 10.03.2019 FPD Slovenský pohár žiakov 1. kolo  25m (BAO, ZSO, VSO, SSO)
2. kolo 25.05.2019 FPD Slovenský pohár žiakov 2. kolo 25m (BAO, ZSO, VSO, SSO)
3. kolo 29.06.2019 FPD Slovenský pohár žiakov 3. kolo 25m (BAO, ZSO, VSO, SSO)
4. kolo 28.09.2019 FPD Slovenský pohár žiakov 4. kolo 25m (BAO, ZSO, VSO, SSO)

Kategórie:

M11 – 11. roční žiaci, ročník narodenia 2008                      (súčet časov 100M+100Z+100P+100VS)
M10 – 10. roční žiaci, ročník narodenia 2009                      (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)
M9 – 9. roční žiaci, ročník narodenia 2010                           (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)
Z10 – 10. ročné žiačky, ročník narodenia 2009                   (súčet časov 100M+100Z+100P+100VS)
Z9 – 9. ročné žiačky, ročník narodenia 2010                        (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)
Z8 – 8. ročné žiačky, ročník narodenia 2011                        (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)

Hodnotenie:

Do hodnotenia sa započítava súčet 4 časov z disciplín určených pre jednotlivé kategórie v každom kole súťaže.
Pre určenie priebežného poradia v jednotlivých kolách je systém súčtu času zo 4 disciplín uvedených v kategóriách SPŽ (M+Z+P+VS) s tým, že najskôr sú zoradení pretekári so súčtom 4 časov, až následne sú zoradení pretekári so súčtom 3 časov atď. Tento systém je použitý aj pre celkové vyhodnotenie súťaže. Pre zaradenie pretekára do celkového vyhodnotenia je podmienka účasti na minimálne 3 kolách FPD Slovenského pohára žiakov, pričom sa pretekárovi do celkového hodnotenia započítava jeho najlepší súčet časov z jedného kola. Podmienka účasti pretekára na minimálne 3 kolách znamená jeho štart v minimálne jednej ľubovoľnej disciplíne príslušného kola.

FPD SPŽ plaveckých nadějí 2019

M8 – 8. roční žiaci a mladší, ročník narodenia 2011 a mladší                       (súčet časov 25M+25Z+25P+25VS)
Z7 – 7. ročné žiačky a mladšie, ročník narodenia 2012 a mladšie                (súčet časov 25M+25Z+25P+25VS)

Slovenský pohár družstiev v plávaní 2018

Slovenský pohár družstiev je dlhodobou - 6 kolovou súťažou klubov/oddielov plávania (4x50m a 2x25m bazén). Hosťovanie pretekárov v Slovenskom pohári družstiev 2018 nie je povolené. Hodnotenie súťaže: V rámci jedného kola v každej individuálnej disciplíne rozpisu súťaže bodujú za klub/oddiel 1 pretekár a 1 pretekárka (podľa bodovania FINA 2017). Poradie klubov/oddielov bude vyhodnotené na základe súčtu všetkých najhodnotnejších výkonov pretekárov daného klubu v piatich najlepších kolách (kolo s najmenším súčtom bodov sa klubu do celkového súčtu bodov nezapočítava). Vyhodnotenie výsledkov Slovenského pohára družstiev 2018 sa uskutoční po ukončení 6. kola, najneskôr do 31. 12. 2018. Ceny: Oddielom/klubom na 1. až 5. mieste v celkovom bodovom poradí bude vyplatená odmena vo výške: 1. miesto: 2500,- EUR 2. miesto: 2000,- EUR 3. miesto: 1500,- EUR 4. miesto: 1000,- EUR 5. miesto: 500,- EUR Finančné prostriedky zabezpečuje SPF z vlastných zdrojov sekcie plávania.

 

Podujatia zaradené do Slovenského pohára družstiev 2018:

Kolo Dátum Názov podujatia Bazén Miesto
1. kolo 24. - 25.02. Veľká cena Trnavy 25m Trnava
2. kolo 02. - 04.03. Veľká cena Slovenska 50m Bratislava
3. kolo 23. - 25.03. Jarná cena Žiliny 50m ŽiIlina
4. kolo 13. - 15.04. Cena Popradu a Memoriál Filipa Lutza 50m Poprad
5. kolo 04. - 06.05. Orca Cup 50m Bratislava
6. kolo 02. - 04.11. Slovakia Swimming Cup 25m Šamorín

Kategórie:
OPEN