Športy

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla vydané 18.02.2020

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla vydané 18.02.2020

Nominačný list na reprezentačnú akciu / Tréningová príprava...

Zraz účastníkov je 20.02.2020 o 08:45 na adrese x-bionicsphere, Dubová 33, Šamorín. Vedúci akcie: Kseniya Sydorenko Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
18.02.2020

Vyhodnotenie akcie 6th M.E.C. CUP a MSR Seniori a SŽ

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „6th M.E.C. CUP a Majstrovstvá SR Seniori a SŽ" Akcia sa konala v Šamoríne / SVK v termíne 08.02.-09.02.2020.​​​​​​​​​
17.02.2020

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 02/2020 zo dňa 17.02.2020

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 02/2020 zo dňa 17.02.2020

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 01/2020 zo dňa 10.02.2020

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 01/2020 zo dňa 10.02.2020

Stránky

Subscribe to Športy