Športy

Výberové konanie na pozíciu reprezentačného trénera...

Slovenská plavecká federácia vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície Reprezentačný tréner v synchronizovanom plávaní.  Bližšie informácie v prílohe. Slovak swimming federation announces selection process for the position of the national coach of synchronized (artistic) swimming. For more information please find attached file.
19.11.2018

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované  18.11.2018/ 

Nominačný list na reprezentačný štart / Slovakia Synchro 2018

Zraz účastníkov je 17.11.2018 o 09:00 v x-bionic sphere, Šamorín.​ Vedúci akcie: Nora Szauder Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a szauder@swimmsvk.sk
16.11.2018

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č 34/2018 zo dňa 15.11.2018

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č 34/2018 zo dňa 15.11.2018

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované  15.11.2018/ 

Stránky

Subscribe to Športy