Športy

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované  18.03.2019/ 

Nominačný list na výcvikový tábor mužov SR U15 vo vodnom póle...

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U15 muži SR vo vodnom póle na výcvikový tábor v Oradei (ROU) v termíne 19. - 22.3.2019. Tréner: Karol Bačo Asistent trénera: Tomáš Balog Vedúci družstva: Karol Bačo st.

Nominačný list na reprezentačný štart / Artistic Swimming Orka...

Zraz účastníkov je 22.03.2019 o 09:45 h na parkovisku pri Kuchajde. Vedúci akcie: Jana McDonnell (+421 917 627 419‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
15.03.2019

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 08/2019 zo dňa 14.03.2019

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 08/2019 zo dňa 14.03.2019

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované  13.03.2019/ 

Stránky

Subscribe to Športy