Športy

Nominačný list na reprezentačnú akciu / Slovakia Synchro

Zraz účastníkov je 14.12.2019 o 10:00. Vedúci akcie: Monika Thüringerová Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
13.12.2019

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 41/2019 zo dňa 13.12.2019

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 41/2019 zo dňa 13.12.2019

Nominačný list na výcvikový tábor žien senioriek SR vo vodnom...

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT pre reprezentáciu žien senioriek SR vo vodnom póle v termíne: 13-15.12.2019 s miestom konania v Novákoch. Tréner žien senioriek: Milan Henkrich Vedúci družstva: Pavol Mihalkovič  

Vyhodnotenie akcie Vánoční cena Prahy 2019

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Christmas Prize Prague 2019“. Akcia sa konala v Prahe / CZE v termíne 06.12.-08.12.2019.​​​​​​​​​
10.12.2019

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 40/2019 zo dňa 06.12.2019

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 40/2019 zo dňa 06.12.2019

Stránky

Subscribe to Športy