Športy

Vyhodnotenie akcie 8th Artistic Swimming French Open FINA AS...

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „8th Artistic Swimming French Open FINA AS WORLD SERIES 2018“. Akcia sa konala v Paríži v termíne 07.-11.03.2018.
22.03.2018

Nominačný list na reprezentačný štart / Multistretnutie Graz 2018

Zraz účastníkov je 23.03.2018 o 12:30 h na Sekretariáte SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Jiří Adámek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / 1. kolo EP Eilat

Zraz účastníkov je 22.03.2018 o 06:00 h na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave. Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla k 14.03.2018

Zmeny nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla k 14.03.2018

Nominačný list na reprezentačný štart / Swim Open v Štokholme

Zraz účastníkov je 03.04.2018 o 18:30 h na hoteli Nivy, Bratislava. Vedúci akcie: Miroslav Machovič Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Športy