Športy

Nominačný list na reprezentačný štart / SP v diaľkovom plávaní

Zraz účastníkov je 14.06.2018 o 09:15 h na Sekretariátu SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava . Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Mezinárodní M-ČR v...

Zraz účastníkov je 22.03.2018 o 06:00 h na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave. Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované  22.05.2018/ 

Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie...

Zraz účastníkov je 04.06.2018 o 09:00 h v hoteli x-bionic, Dubová 33, 931 01 Šamorín. Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č.16/2018 zo dňa 21.05.2018

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č.16/2018 zo dňa 21.05.2018

Stránky

Subscribe to Športy