Športy

NL Juniori / Plzeňské sprinty 2019

Zraz účastníkov je 17.10.2019 o 11:00 h - Plaváreň Pasienky, Junácka 4, Bratislava Vedúci akcie: Miloš Božik (+421 907 979 751‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 28/2019 zo dňa 03.10.2019

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 28/2019 zo dňa 03.10.2019

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované  03.10.2019/ 

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 27/2019 zo dňa 30.09.2019

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 27/2019 zo dňa 30.09.2019

NL Seniori / Svetový pohár v plávaní - 5. kolo

Zraz účastníkov je 10.10.2019 o 7:00 h - Letisko Schwechat Vedúci akcie: Karel Procházka Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Športy