Správy

Útvar talentovanej mládeže SPF v diaľkovom plávaní

Rada SPF dňa 22. 3. 2017 schvalila Kritéria Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPFdiaľkového plávania, vrátane Menného zoznamu ÚTM SPF diaľkového plávania. Tieto Kritéria a menný zoznam zaradených diaľkoplavcov pre rok 2017 nájdete v prílohe.

Útvar talentovanej mládeže SPF v synchronizovanom plávaní

Rada SPF dňa 22. 3. 2017 schvalila Kritéria Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF synchronizovaného plávania, vrátane Menného zoznamu ÚTM SPF synchronizovaného plávania. Tieto Kritéria a menný zoznam zaradených synchronizovaných plavkýň pre rok 2017 nájdete v prílohe.
28.03.2017

Útvar talentovanej mládeže SPF v plávaní

Rada SPF dňa 22. 3. 2017 schvalila Kritéria Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania, vrátane Menného zoznamu ÚTM SPF plávania. Tieto Kritéria a menný zoznam zaradených plavcov pre rok 2017 nájdete v prílohe.

Nový Súťažný poriadok plávania účinný od 22. 3. 2017

Rada SPF dňa 22. 3. 2017 schválila nový Súťažný poriadok plávania vrátane jeho príloh č. 1 až 5. Súťažný poriadok tvorí prílohu č. 1 tohto zápisu. 

Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Oznámenie o odstávke elektrickej energie. Dňa 29.03.2017 v čase od 8.30 do 13.00 bude prerušená distribúcia elektrickej energie pre odberné miesto – Slovenská plavecká federácia , Za kasárňou 1, Bratislava. Z uvedeného dôvodu budú kancelárie Slovenskej plaveckej federácie v danom čase ZATVORENÉ!!!
28.03.2017

Stránky

Subscribe to Správy