Synchro

Vyhodnotenie akcie 8th Artistic Swimming French Open FINA AS...

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „8th Artistic Swimming French Open FINA AS WORLD SERIES 2018“. Akcia sa konala v Paríži v termíne 07.-11.03.2018.
22.03.2018

Vyhodnotenie akcie Majstrovstvá SR v technických elementoch 2018

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Majstrovstvá SR v technických elementoch 2018“. Akcia sa konala v Bratislave v termíne 25.02.2018.
28.02.2018

Nominačný list na reprezentačný štart / 8th ARTISTIC SWIMMING...

Zraz účastníkov je 07.03.2018 o 08:45 h na adrese: letisko Viedeň Schwechat. Vedúci akcie: Gábor Szauder Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a szauder@swimmsvk.sk
21.02.2018

Vyhodnotenie akcie Majstrovstvá SR v povinných figúrach SŽ 2018

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Majstrovstvá SR v povinných figúrach SŽ 2018“. Akcia sa konala v Bratislave v termíne 11.02.2018.
14.02.2018

Športovo-technické dokumenty synchronizovaného plávania pre...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje športovo technické dokumenty na rok 2018 v synchronizovanom plávaní.
01.02.2018

Stránky

Subscribe to Synchro