Synchro

Vyhodnotenie akcie MSR v povinných figúrách staršich žiakov 2020

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Majstrovstvá Slovenska v povinných figúrach starších žiakov" Akcia sa konala v Bratislave / SVK v termíne 19.01.2020.​​​​​​​​​
23.01.2020

Nominačný list na reprezentačnú akciu / MSR v povinných...

Sraz účastníkov je 19.01.2020 o 12:45 na adrese plaváreň Lafranconi. Vedúci akcie: Monika Thüringerová Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
14.01.2020

Vyhodnotenie akcie MSR v technických elementoch juniori a...

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Majstrovstvá Slovenska v technických elementoch juniori a seniori“. Akcia sa konala v Bratislave / SVK v termíne 12.01.2020.​​​​​​​​​
13.01.2020

Nominačný list na reprezentačnú akciu / MSR v technických...

Zraz účastníkov je: juniori 12.01.2020 o 12:45 na adrese plaváreň Lafranconi seniori 12.01.2020 o 14:45 na adrese plaváreň Lafranconi Vedúci akcie: Nora Szauder Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
10.01.2020

Vyhodnotenie akcie Ukrainian Open Cup

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Ukrainian Open Cup“. Akcia sa konala v Charkove / UKR v termíne 11.12.-15.12.2019.​​​​​​​​​
09.01.2020

Stránky

Subscribe to Synchro