Synchro

Nominačný list na reprezentačnú akciu / Tréningová príprava...

Zraz účastníkov je: juniori, seniori 02.01.2020 o 08:45 mladší juniori 02.01.2020 o 13:45 na adrese x-bionicsphere, Dubová 33, ˇSamorín. Vedúci akcie: Nora Szauder Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
30.12.2019

Vyhodnotenie akcie Slovakia Synchro 2019

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Slovakia Synchro 2019“. Akcia sa konala v Bratislave / SVK v termíne 14.12.-15.12.2019.​​​​​​​​​
17.12.2019

Nominačný list na reprezentačnú akciu / Slovakia Synchro

Zraz účastníkov je 14.12.2019 o 10:00. Vedúci akcie: Monika Thüringerová Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
13.12.2019

Vyhodnotenie akcie Vánoční cena Prahy 2019

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Christmas Prize Prague 2019“. Akcia sa konala v Prahe / CZE v termíne 06.12.-08.12.2019.​​​​​​​​​
10.12.2019

Nominačný list na reprezentačnú akciu / Ukrainian Open Cup

Zraz účastníkov je 10.12.2019 o 5:15 na letisku Schwechat, Terminal 3. Vedúci akcie: Kseniya Sydorenko Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
25.11.2019

Stránky

Subscribe to Synchro