VSPL

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/2020/U6/P

Výbor sekcie plávania SPF schvaľuje organizáciu seminára pre vzdelávanie trénerov. 
03.02.2020

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/2020/U5/P

Výbor sekcie plávania SPF schvaľuje na základe kritérií Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania Menný zoznamu Útvaru talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v plávaní pre rok 2020 podľa prílohy.
03.02.2020

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/2020/U4/P

Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2020/VSPL/U4/P má byť vyplatenie náhrad za stratu času pri výkone funkcie člena Výboru sekcie plávania v zmysle Smernice SPF o poskytovaní náhrad za stratu času a náhrad hotových výdavkov pri výkone dobrovoľníckej činnosti v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019 na základe predložených výkazov činností za uvedené obdobie. 
03.02.2020

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/2020/U2/P

Uznesenie SPF/2020/VSPL/2020/U2 - odmena pre V.Štefánika rekord SR 100m Motýlik - doplatenie
16.01.2020

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/U3/P

 Uznesenie SPF/2020/VSPL/2020/U03 - zmena termínu konania pretekov Pohár Delfína, Nové Zámky
16.01.2020

Stránky

Subscribe to VSPL