Vyúčtovania

Upozornenie na blížiace sa termíny vyúčtovania

Dovoľujeme si pripomenúť blížiace sa termíny čerpania, ako aj termíny predloženia vyúčtovania finančných prostriedkov z jednotlivých zmlúv, a to nasledovne:  finančné prostriedky na zabezpečenie športu mládeže ( Zmluvy 15% ) -  termín čerpania najneskôr do 15.10.2019, termín predloženia vyúčtovania najneskôr do 20.10.2019 finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja a prípravy športovo-talentovanej mládeže v rámci ÚTM ( Zmluvy ÚTM ) – termín čerpania najneskôr do 01.11.2019, termín predloženia vyúčtovania  najneskôr do 05.11.2019 finančné prostriedky zo Zmlúv REPRE, TOP SENIOR a TOP TALENT – termín čerpania najneskôr do 20.11.2019, termín predloženia vyúčtovania najneskôr do 25.11.2019 Ďakujeme. 

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Stránky

Subscribe to Vyúčtovania