Vzdelávanie

Konferencia - Psychologická príprava a mentálny koučing v športe

Slovenská plavecká federácia informuje svojich členov o možnostiach ďalšieho vzdelávania v oblasti športu. Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava pozýva všetkých športovcov, športových odborníkov, študentov so zameraním a záujmom o mentálny koučing na účasť na Konferencii. Téma vzdelávania - Psychologická príprava a mentálny koučing v športe. Termín konferencie je dňa 5.10.2018 a koná sa v Aule FTVŠ UK v Bratislave. V prílohe zverejňujeme informácie o obsahu konferencie, podmienky registrácie a plagát. 

Školenie rozhodcov plávania II. a III. triedy

Slovenská plavecká federácia organizuje v termíne 8.-9. septembra 2018 školenie rozhodcov plávania II. a III. kvalifikačného stupňa. Prihlásení účastníci sa budú vzdelávať na Katedre telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Školenie pozostáva zo všeobecnej a praktickej časti. V prílohe prinášame program školenia. 

Seminár pre trénerov plávania

Slovenská plavecká federácia dáva do pozornosti svojím členom Seminár pre plaveckých trénerov, odborníkov a inštruktorov. Seminár sa uskutoční dňa 14. septembra 2018 v čase od 16:00 - 19:00 v priestoroch Aquacity Poprad. Prednášajúci - Libor Kohut - Plavecký tréning so zameraním na žiacke kategórie 11 - 14 rokov Boris Neuwirt - Plavecká príprava mládeže Neuwirt, Kohut - Organizácia a zaistenie plaveckého klubu v ČR.  Záujemcovia môžu poslať prihlášku na e-mailovú adresu manazer@aquap.sk,  bližšie informácie: Radoslav Fábry - +421 918 938 442, Miloš Božik - +421 907 979 751  Účastnicky poplatok 10 eur - uhradiť prevodom na účet: SK77 0200 0000 0028 7971 8556    

Pozvánka na Physio talks

Lekárska komisia Slovenského olympijskeho výboru vás pozýva na prvů z prednášok „Physio talks“. Prednáška na téma Viscerovetebrálne vzťahy povedie pán Mgr. Petr Bitnar. Prednáška s otvorenou diskusiou sa bude konať v Divadle Meteorit, Čulenova 3 v Bratislave. Termín je 17.08.2018 medzi 18:30-20:30. Ako sa prihlásiť nájdete v pozvánke v prílohe. Všetkých, ktoré toto téma zaujíma, srdečne zveme na túto prednášku.
27.07.2018

Plánované školenia Rozhodcov plávania I., II., III....

Plánované školenia Rozhodcov plávania I., II., III. kvalifikačného stupňa Slovenská plavecká federácia v rámci vzdelávania svojich členov plánuje školenia Rozhodcov plávania I., II. a III. kvalifikačného stupňa a preto potrebuje priebežne vedieť záujem v rámci celého Slovenska. Podľa počtu prihlásených, t.j. iba ak bude dostatok záujemcov sa určia konkrétne termíny a miesta konania. Školenie rozhodcov plávania I. kvalifikačného stupňa: plánovaný termín je v mesiacoch september až november 2018, presný dátum a miesto určíme podľa záujmu oblastí (SSO, VSO, ZSO, BAO). Školenie rozhodcov plávania II. a III. kvalifikačného stupňa (všeobecná časť): sa bude konať v termíne od 08.09 do 09.09.2018, miesto konania určíme podľa záujmu oblastí (SSO, VSO, ZSO, BAO). Preto, ak  máte záujem o školenie rozhodcov plávania I., II. a III. kvalifikačného stupňa vyplňte a odošlite v prílohe uvedený formulár „ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE ROZHODCOV PLÁVANIA“. Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Košťálová, 00421903651112,  sekretariat@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Vzdelávanie