Vzdelávanie

Seminár pre trénerov plávania

Slovenská plavecká federácia v spolupráci s PK ORCA Bratislava organizuje Seminár pre trénerov plávania na tému "Tréningové metódy stredných tratí a tréning pre polohové preteky“. Seminár bude viesť tréner svetovej úrovne Russel Barber. Seminár sa bude konať: 04.05.2017 v Bratislave od 13:00,  Dom športu - prízemie - aula, Junácka 6, Bratislava Záujemcovia o seminár musia riadne vyplniť a poslať PRIHLÁŠKU na seminár pre trénerov na adresu: Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 83103 Bratislava alebo elektronicky na: sekretariat@swimmsvk.sk Poplatok za seminár trénerov  je pre členov SPF vo výške 0,- EUR (zdarma), pre nečlenov SPF vo výške 10,- EUR Kto je Russel Barber Výsledky na svetovej úrovni začínajú svetovou technikou, postojom na svetovej úrovni a pracovnou etikou svetovej úrovne. To je kľúčové pre tréningové presvedčenie Russa Barbera. Ako tréner pracuje viac ako 27 rokov, začal trénovať v plaveckom klube mesta Hull v roku 1990. V roku 1997 sa stal trénerom výkonostnej skupiny v klube Kingston Upon Hull a krátko potom aj v plaveckom klube mesta Leeds. Potom sa Russ presťahoval do Sheffieldu kde sa stal v roku 2001 hlavným trénerom a na tejto pozícii pôsobí dodnes. Trénoval viac ako 300 národných medailistov, 60 reprezentantov Veľkej Británie, 4 olympijských medailistov a 1 paraolympijského medailistu. Ako tréner pôsobil vo viac ako 30 výberoch Veľkej Británie, vrátane olympijských hier v Pekingu, Londýne a Rio de Janeiro, majstrovstvách sveta a európskych šampionátov, ako aj na hrách Commonwealthu. Je spravodlivé povedať, že Russ vie niečo o plávaní a je odhodlaný pomôcť každému plavcovi dosiahnuť optimálny potenciál.

AKTUALIZÁCIA 2. - Seminár Zmluvné vzťahy v športe (TT, BA, BA...

Vážení členovia SPF, pre teraz predovšetkým z regiónov Trnavy a Bratislavy. Dávame Vám do pozornosti, že Učená právnická spoločnosť v spolupráci so spoluorganizátormi a partnermi projektu, organizuje sériu seminárov na tému: “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe” V rámci seminára budú prezentované zmluvné vzťahy podľa nového Zákona o športe a od nich sa odvíjajúce daňové dopady a odvodové povinnosti. Program seminárov bude rozdelený do piatich blokov: zmluvné vzťahy športovcov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie zmluvné vzťahy športových odborníkov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe financovanie športu z verejných prostriedkov (štát, samospráva) zmluva o sponzorstve v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov, Súčastou blokov bude aj verejná diskusia o problémoch z praxe a anketa k dopadom Zákona o športe. Cieľovou skupinou seminárov sú: športové kluby, športovci, športoví odborníci a dobrovoľníci v športe vykonávajúci činnosť na základe zmluvných vzťahov, ako aj tí, ktorí sa starajú o ich právne, ekonomické a účtovné veci.  Prednášať a diskutovať budú: Jozef Mihál, Peter Sepeši, Jaroslav Čollák, Žaneta Surmajová, Igor Šumichrast, Alexandra Vicová, Jozef Čorba, Michael Válek, Patrik Hrbek a ďalší.   Miesta jednotlivých seminárov: 10.05.2017 - Trnava - (kapacita 100 účastníkov)   -  Uzávierka prihlášok 04.05.2017   11.05.2017 - Bratislava, FP PEVŠ - (kapacita 100 účastníkov)  -  Uzávierka prihlášok  05.05.2017   20:00 25.05.2017 - Bratislava, Hotel NH Bratislava Gate One - (kapacita 100 účastníkov)  -  Uzávierka prihlášok 20.05.2017   20:00 prihlášky na všetky semináre administruje pán Mgr. Michael Válek, email: michaelvalek@gmail.com;  tel.: +421 904 442 693 Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!!! Viac na odkaze: http://www.ucps.sk/Seminar_v_TT_BA_Ba_II   Seminár v BB, ZA, TN, NR Program jednotlivých seminárov: 02.05.2017 - Banská Bystrica  03.05.2017 - Žilina  04.05.2017 - Trenčín  05.05.2017 - Nitra  Prihlásenie na seminár: 02.05.2017 - Banská Bystrica - prihlásenie je možné do 26.4.2017  03.05.2017 - Žilina - prihlásenie je možné do 26.4.2017  04.05.2017 - Trenčín - prihlásenie je možné do 27.4.2017  05.05.2017 - Nitra - prihlásenie je možné do 27.4.2017  prihlášky na všetky semináre administruje pán Mgr. Michael Válek, email: michaelvalek@gmail.com;  tel.: +421 904 442 693 Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!!! Viac na odkaze: http://www.ucps.sk/Seminar_v_BB_ZA_TN_NR
22.04.2017

ZRUŠENIE ŠKOLENIA ROZHODCOV PLÁVANIA I. kvalifikačný stupeň -...

ZRUŠENIE ŠKOLENIA ROZHODCA I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA  oznamujeme Vám, že nakoľko sa neprihlásil do dnešného dňa minimálne požadovaný počet uchádzačov na školenie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa v plávaní, školenie sa RUŠÍ. O najbližšom školení Vás budeme informovať. Zaplatený poplatok za školenie Vám bude vrátený. Za pochopenie Vám ďakujeme.     Slovenská plavecká federácia v rámci vzdelávania svojich členov organizuje v termíne 22.-23.04.2017 Poprad  školenie ROZHODCOV PLÁVANIA I. kvalifikačného stupňa. Minimálny počet uchádzačov o školenie je 20 osôb. Miesto konania: Poprad Uzávierka prihlášok 20.04.2017 !!! Bližšie informácie nájdete v prílohe. Ubytovanie a stravu pre účastníkov školenia Slovenská plavecká federácia nezabezpečuje.   V prípade záujmu o ubytovanie ponúkame môžnosť ubytovania priamo v Hotely Satel. PONUKA UBYTOVANIA   Prosíme účastníkov, aby si ubytovanie rezervovali priamo cez recepciu hotela: poprad@hotelsatel.com alebo 0918 898 720 – heslo pre pridelenie zľavnenej ceny: SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA   Ponuka ubytovania v Hoteli Satel s 20 % zľavou pre účastníkov: Ubytovanie s bohatými bufetovými raňajkami: 44,00 €/dvojlôžková izba Štandard 52,00 €/dvojlôžková izba Prémium   36,00 €/jednolôžková izba Štandard 44 €/jednolôžková izba Prémium   Pobytová taxa: 0,70 €/osoba/noc

Školenie trénerov plávania II. kvalifikačného stupňa

Vážení tréneri plávania I. kvalifikačného stupňa   Obraciame sa na Vás s výzvou, ešte na možné prihlásenie sa t.j. najneskôr do utorka 18.4.2017 do 13.00 hod, nakoľko sa blíži termín 1. všeobecnej časti vzdelávacieho programu pre trénerov II. kvalifikačného stupňa 21.4.-23.4.2017 (v piatok od 15.00 hod.) (druhá všeobecná časť: 12.-14.5.2017) V prípade nedostatočného počtu prihlásených nebudeme môcť otvoriť vzdelávanie trénera plávania II. stupňa. Ak by sa ešte našiel niekto, kto by mal záujem o vzdelávanie v tomto termíne, prosím zašlite nám spätnú odpoveď do uvedeného termínu a elektronicky vyplnenú prihlášku viď príloha. Zároveň Vám prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.   Viac informácií u p. Dybovej - marta.dybova@uniba.sk Ďalšie formy vzdelávania Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

FINA škola pre rozhodcov diaľkového plávania

FINA v spolupráci s Rakúskou plaveckou federáciou usporadúva školenie pro rozhodcov diaľkového plávania. Školenie sa koná v Maria Enzersdorf / AUT v termíne 21.-21.05.2017. Školenie je v anglickom jazyku. Zmyslom tohto školenia je rozšíriť rady rozhodcov DP a zjednotiť interpretáciu a aplikáciu pravidiel FINA. Školenie je určené aktívnym rozhodcom diaľkového plávania. Absolventi školenia po úspešnom absolvovaní testu získajú absolventský certifikát. Účast na školení je bez poplatkov. Cena za ubytovanie 105€ osoba/deň v jednolôžkovej izbe s raňajkami 90€ osoba/deň v dvojlôžkovej izbe s raňajkami Prihláška Ak máte o školenie záujem zašlite email na sport@swimmsvk.sk do 19.04.2017. Do prihlášky uveďte vaše meno, mobil, adresu, dátum narodenia. Ako prílohu zašlite sken vášho pasu.

Stránky

Subscribe to Vzdelávanie