Vzdelávanie

Mentálny tréning pre plavcov 3 - Víťazná myseľ

Prinášame tretiu časť série šiestich tém ( v prílohe ) rozpracovaných renomovaným športovým psychológom, p. Tomášom Gurským pre trénerov, plavcov, rodičov, skrátka všetkých členov vo všetkých športoch v Slovenskej plaveckej federácii. Prvú tému ( Motivácia ) nájdete na odkaze tu: https://www.swimmsvk.sk/articles/2018/10/24/mentalny-trening-pre-plavcov-1-motivacia Druhú tému ( Energia na každý deň ) nájdete na odkaze tu: https://www.swimmsvk.sk/articles/2018/11/06/mentalny-trening-pre-plavcov-2-energia-na-kazdy-den Pokračovať budeme čoskoro ďalšou témou - Sila predstáv

Baby Swimming Conference v Dubline

Írska plavecká federácia usporadúva konferenciu o plávaní najmladších detí pod 5 rokov. Konferencia sa koná v Dubline 29. marca 2019. Pre viacej informácií kontaktujte Swim Ireland priamo na +3531625 1120 nebo emailom na education@swimireland.ie.

Staň sa vysokoškolsky vzdelaným trénerom plávania najvyššej...

Nezabudnite, že len do konca februára(28.2.2019) sa môžete prihlásiť na štúdium trénerstva plávania v dennej aj externej forme na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Katedra telesnej výchovy a športuFilozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tento rok otvára študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvoso zameraním na trénerstvo plávania. Trénerskú špecializáciu plávanie na KTVŠ FF UMB získali aj úspešní plavci ako napr. Peter Domanický, Roman Kučík, Jana Schniererová, Matej Kuchár, sestry Pernišové, Ľuboš Križko, Karol Puzser, Pavol Fázik a iní. V súčasnosti u náš študuje aj juniorská majsterka Európy Barbora Mišendová. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia získava po ukončení štúdia 4. kvalifikačný stupeň a absolvent magisterského štúdia 5. kvalifikačný stupeň (teda najvyšší kvalifikačný stupeň).    Základné informácie nájdete na: https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2019-2020/ https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2019-2020/bakalarsky-stupen-studia-2019-2020/ https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2019-2020/bakalarsky-stupen-studia-2019-2020/prijimacie-konanie-terminy-a-poplatky.html

Semináre k zákonu o registri MNO

Dávame do pozornosti informačný seminár k zákonu o registri MNO. Nakoľko od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, pripravili sme v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR sériu verejne prístupných informačných seminárov, na ktoré si Vás dovoľujeme pozvať.   Informačné semináre sa budú konať vo všetkých krajských mestách od 21. februára do 14. marca 2019 v nasledovných časoch a termínoch: 21.02.2019 09:00 – 12:00 Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, Trenčín 26.02.2019 09:00 – 12:00 Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov 26.02.2019 14:00 – 17:00 Okresný úrad Košice-okolie, Hroncova 13, Košice 04.03.2019 09:00 – 12:00 Ministerstvo vnútra SR, Drieňová 22, Bratislava 06.03.2019 09:00 – 12:00 Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, Nitra 13.03.2019 09:00 – 12:00 Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, Trnava 14.03.2019 09:00 – 12:00 Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 18.03.2019 10:00 – 13:00 Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina V prípade záujmu sa prosím registrujte prostredníctvom registračného formulára.   Teším sa na vašu aktívnu účasť.
20.02.2019

Seminár pre trénerov - Regenerácia, masáže, terapie a techniky...

Slovenská plavecká federácia v termíne 1. a 2. marca 2019 organizuje počas 57. Veľkej Ceny Slovenska Seminár pre trénerov plávania.  Seminár bude pozostávať z dvoch častí - prvá časť sa uskutoční 1.3.2019 o 14:00-15:30 na tému: Význam masážnych terapií v športe (v plávaní) - ich význam a správne načasovanie. Druhá časť sa uskutoční 2.3.2019 v rovnakom čase a pokračuje témou: Manuálne a manipulačné techniky a terapie používané v športe. Seminár bude prebiehať vo Veľkej sále Hotela Nivy v Bratislave. O regenerácii, športových masážach, terapiách a technikách bude prednášať pani Beata Šoltesová, s ktorou SPF dlhodobo spolupracuje na vrcholných akciách ( Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta,...).  Termín na zaslanie prihlášok: do 24. februára 2019 elektronickou formou na e-mail: grznarova@swimmsvk.sk Poplatok: 20 eur  Úhrada:  - Platba sa realizuje bankovým prevodom na účet SPF: SK 33 0200 0000 0030 7427 5158. - Variabilný symbol: 01032019, do poznámky uviesť: SEMINAR T, MENO A PRIEZVISKO. - spolu s prihláškou je nutné zaslať potvrdenie o zaplatení.    Tešíme sa na Vašu účasť. 

Stránky

Subscribe to Vzdelávanie