Vzdelávanie

Rýchla pomôcka pre rozhodcov plávania

Aktualizovali sme pre Vás kartu "RÝCHLA POMÔCKA – PRAVIDLÁ PLÁVANIA" /viď. príloha/ Táto karta je pomôckou pre rozhodcov plávania SPF pri sformulovaní textu diskvalifikácie. Obsahuje len najčastejšie typy diskvalifikácií. V žiadnom prípade neslúži ako náhrada dôkladnej znalosti Pravidiel plávania.

Vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa - plávanie,...

Vážení uchádzači vzdelávania tréner plávania a vodného póla I. kvalifikačného stupňa, Trénerská akadémia FTVŠ UK pripravuje pre Vás školenie pre športové špecializácie tréner plávania, tréner vodného póla I. kvalifikačného stupňa. Školenie sa skladá z dvoch častí, všeobecnej a špeciálnej. Všeobecná časť -  I. stupeň 26. – 28. január 2018  - športové špecializácie: plávanie, vodné pólo, športová gymnastika, karate, jazdectvo, kanoistika - vodný slalom a zjazd.... a ďalšie   Informácie o vzdelávacích programoch:   Bližšie informácie nájdete na: Internetová stránka: https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20172018/ Facebook stránka: https://www.facebook.com/trenerska.akademia/

Vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa - plávanie

Vážení uchádzači vzdelávania tréner plávania I. st. Trénerská akadémia FTVŠ UK pripravuje pre Vás školenie na získanie kvalifikácie tréner plávania I. kvalifikačného stupňa, ktoré obsahuje cca 60 vyučovacích hodín rozdelených do troch víkendových blokov. Školenie sa skladá z dvoch častí, všeobecnej a špeciálnej. Termíny: Všeobecná časť: 6. - 8.10.2017  (začiatok v piatok cca  14.00 hod. aula - FTVŠ UK) Špeciálna časť:  dva víkendové bloky  október-november 2017   Cena vzdelávania je 150,-€/60 vyučovacích hodín.   Podmienkou prijatia na vzdelávanie je dovŕšenie veku 18 rokov a predloženie dokladu o maturitnej skúške. Ďalšou podmienkou je preplávať min dvomi plaveckými spôsobmi min 200m. Na absolvovanie špeciálnej časti máme kapacitnú podmienku ohľadom na zabezpečenie výučby. Maximálny počet frekventantov je 30.   Záväznú prihlášku je potrebné  zaslať elektronicky vyplnenú  na adresu: martin.hudec@fsport.uniba.sk čo najskôr.   Ďalej: doklad o zaplatení a podpísanú vyplnenú záväznú prihlášku s požadovanými dokladmi  je potrebné zaslať aj poštou na adresu: FTVŠ UK - Ďalšie formy vzdelávania, Martin Hudec, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava 814 69 najneskôr do 20.9.2017.

Seminár pre trénerov plávania

Slovenská plavecká federácia v spolupráci s PK ORCA Bratislava organizuje Seminár pre trénerov plávania na tému "Tréningové metódy stredných tratí a tréning pre polohové preteky“. Seminár bude viesť tréner svetovej úrovne Russel Barber. Seminár sa bude konať: 04.05.2017 v Bratislave od 13:00,  Dom športu - prízemie - aula, Junácka 6, Bratislava Záujemcovia o seminár musia riadne vyplniť a poslať PRIHLÁŠKU na seminár pre trénerov na adresu: Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 83103 Bratislava alebo elektronicky na: sekretariat@swimmsvk.sk Poplatok za seminár trénerov  je pre členov SPF vo výške 0,- EUR (zdarma), pre nečlenov SPF vo výške 10,- EUR Kto je Russel Barber Výsledky na svetovej úrovni začínajú svetovou technikou, postojom na svetovej úrovni a pracovnou etikou svetovej úrovne. To je kľúčové pre tréningové presvedčenie Russa Barbera. Ako tréner pracuje viac ako 27 rokov, začal trénovať v plaveckom klube mesta Hull v roku 1990. V roku 1997 sa stal trénerom výkonostnej skupiny v klube Kingston Upon Hull a krátko potom aj v plaveckom klube mesta Leeds. Potom sa Russ presťahoval do Sheffieldu kde sa stal v roku 2001 hlavným trénerom a na tejto pozícii pôsobí dodnes. Trénoval viac ako 300 národných medailistov, 60 reprezentantov Veľkej Británie, 4 olympijských medailistov a 1 paraolympijského medailistu. Ako tréner pôsobil vo viac ako 30 výberoch Veľkej Británie, vrátane olympijských hier v Pekingu, Londýne a Rio de Janeiro, majstrovstvách sveta a európskych šampionátov, ako aj na hrách Commonwealthu. Je spravodlivé povedať, že Russ vie niečo o plávaní a je odhodlaný pomôcť každému plavcovi dosiahnuť optimálny potenciál.

AKTUALIZÁCIA 2. - Seminár Zmluvné vzťahy v športe (TT, BA, BA...

Vážení členovia SPF, pre teraz predovšetkým z regiónov Trnavy a Bratislavy. Dávame Vám do pozornosti, že Učená právnická spoločnosť v spolupráci so spoluorganizátormi a partnermi projektu, organizuje sériu seminárov na tému: “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe” V rámci seminára budú prezentované zmluvné vzťahy podľa nového Zákona o športe a od nich sa odvíjajúce daňové dopady a odvodové povinnosti. Program seminárov bude rozdelený do piatich blokov: zmluvné vzťahy športovcov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie zmluvné vzťahy športových odborníkov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe financovanie športu z verejných prostriedkov (štát, samospráva) zmluva o sponzorstve v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov, Súčastou blokov bude aj verejná diskusia o problémoch z praxe a anketa k dopadom Zákona o športe. Cieľovou skupinou seminárov sú: športové kluby, športovci, športoví odborníci a dobrovoľníci v športe vykonávajúci činnosť na základe zmluvných vzťahov, ako aj tí, ktorí sa starajú o ich právne, ekonomické a účtovné veci.  Prednášať a diskutovať budú: Jozef Mihál, Peter Sepeši, Jaroslav Čollák, Žaneta Surmajová, Igor Šumichrast, Alexandra Vicová, Jozef Čorba, Michael Válek, Patrik Hrbek a ďalší.   Miesta jednotlivých seminárov: 10.05.2017 - Trnava - (kapacita 100 účastníkov)   -  Uzávierka prihlášok 04.05.2017   11.05.2017 - Bratislava, FP PEVŠ - (kapacita 100 účastníkov)  -  Uzávierka prihlášok  05.05.2017   20:00 25.05.2017 - Bratislava, Hotel NH Bratislava Gate One - (kapacita 100 účastníkov)  -  Uzávierka prihlášok 20.05.2017   20:00 prihlášky na všetky semináre administruje pán Mgr. Michael Válek, email: michaelvalek@gmail.com;  tel.: +421 904 442 693 Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!!! Viac na odkaze: http://www.ucps.sk/Seminar_v_TT_BA_Ba_II   Seminár v BB, ZA, TN, NR Program jednotlivých seminárov: 02.05.2017 - Banská Bystrica  03.05.2017 - Žilina  04.05.2017 - Trenčín  05.05.2017 - Nitra  Prihlásenie na seminár: 02.05.2017 - Banská Bystrica - prihlásenie je možné do 26.4.2017  03.05.2017 - Žilina - prihlásenie je možné do 26.4.2017  04.05.2017 - Trenčín - prihlásenie je možné do 27.4.2017  05.05.2017 - Nitra - prihlásenie je možné do 27.4.2017  prihlášky na všetky semináre administruje pán Mgr. Michael Válek, email: michaelvalek@gmail.com;  tel.: +421 904 442 693 Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!!! Viac na odkaze: http://www.ucps.sk/Seminar_v_BB_ZA_TN_NR
22.04.2017

Stránky

Subscribe to Vzdelávanie