Vzdelávanie

Plánované školenia Rozhodcov plávania I., II., III....

Plánované školenia Rozhodcov plávania I., II., III. kvalifikačného stupňa Slovenská plavecká federácia v rámci vzdelávania svojich členov plánuje školenia Rozhodcov plávania I., II. a III. kvalifikačného stupňa a preto potrebuje priebežne vedieť záujem v rámci celého Slovenska. Podľa počtu prihlásených, t.j. iba ak bude dostatok záujemcov sa určia konkrétne termíny a miesta konania. Školenie rozhodcov plávania I. kvalifikačného stupňa: plánovaný termín je v mesiacoch september až november 2018, presný dátum a miesto určíme podľa záujmu oblastí (SSO, VSO, ZSO, BAO). Školenie rozhodcov plávania II. a III. kvalifikačného stupňa (všeobecná časť): sa bude konať v termíne od 08.09 do 09.09.2018, miesto konania určíme podľa záujmu oblastí (SSO, VSO, ZSO, BAO). Preto, ak  máte záujem o školenie rozhodcov plávania I., II. a III. kvalifikačného stupňa vyplňte a odošlite v prílohe uvedený formulár „ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE ROZHODCOV PLÁVANIA“. Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Košťálová, 00421903651112,  sekretariat@swimmsvk.sk

Rýchla pomôcka pre rozhodcov plávania

Aktualizovali sme pre Vás kartu "RÝCHLA POMÔCKA – PRAVIDLÁ PLÁVANIA" /viď. príloha/ Táto karta je pomôckou pre rozhodcov plávania SPF pri sformulovaní textu diskvalifikácie. Obsahuje len najčastejšie typy diskvalifikácií. V žiadnom prípade neslúži ako náhrada dôkladnej znalosti Pravidiel plávania.

Vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa - plávanie,...

Vážení uchádzači vzdelávania tréner plávania a vodného póla I. kvalifikačného stupňa, Trénerská akadémia FTVŠ UK pripravuje pre Vás školenie pre športové špecializácie tréner plávania, tréner vodného póla I. kvalifikačného stupňa. Školenie sa skladá z dvoch častí, všeobecnej a špeciálnej. Všeobecná časť -  I. stupeň 26. – 28. január 2018  - športové špecializácie: plávanie, vodné pólo, športová gymnastika, karate, jazdectvo, kanoistika - vodný slalom a zjazd.... a ďalšie   Informácie o vzdelávacích programoch:   Bližšie informácie nájdete na: Internetová stránka: https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20172018/ Facebook stránka: https://www.facebook.com/trenerska.akademia/

Vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa - plávanie

Vážení uchádzači vzdelávania tréner plávania I. st. Trénerská akadémia FTVŠ UK pripravuje pre Vás školenie na získanie kvalifikácie tréner plávania I. kvalifikačného stupňa, ktoré obsahuje cca 60 vyučovacích hodín rozdelených do troch víkendových blokov. Školenie sa skladá z dvoch častí, všeobecnej a špeciálnej. Termíny: Všeobecná časť: 6. - 8.10.2017  (začiatok v piatok cca  14.00 hod. aula - FTVŠ UK) Špeciálna časť:  dva víkendové bloky  október-november 2017   Cena vzdelávania je 150,-€/60 vyučovacích hodín.   Podmienkou prijatia na vzdelávanie je dovŕšenie veku 18 rokov a predloženie dokladu o maturitnej skúške. Ďalšou podmienkou je preplávať min dvomi plaveckými spôsobmi min 200m. Na absolvovanie špeciálnej časti máme kapacitnú podmienku ohľadom na zabezpečenie výučby. Maximálny počet frekventantov je 30.   Záväznú prihlášku je potrebné  zaslať elektronicky vyplnenú  na adresu: martin.hudec@fsport.uniba.sk čo najskôr.   Ďalej: doklad o zaplatení a podpísanú vyplnenú záväznú prihlášku s požadovanými dokladmi  je potrebné zaslať aj poštou na adresu: FTVŠ UK - Ďalšie formy vzdelávania, Martin Hudec, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava 814 69 najneskôr do 20.9.2017.

Seminár pre trénerov plávania

Slovenská plavecká federácia v spolupráci s PK ORCA Bratislava organizuje Seminár pre trénerov plávania na tému "Tréningové metódy stredných tratí a tréning pre polohové preteky“. Seminár bude viesť tréner svetovej úrovne Russel Barber. Seminár sa bude konať: 04.05.2017 v Bratislave od 13:00,  Dom športu - prízemie - aula, Junácka 6, Bratislava Záujemcovia o seminár musia riadne vyplniť a poslať PRIHLÁŠKU na seminár pre trénerov na adresu: Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 83103 Bratislava alebo elektronicky na: sekretariat@swimmsvk.sk Poplatok za seminár trénerov  je pre členov SPF vo výške 0,- EUR (zdarma), pre nečlenov SPF vo výške 10,- EUR Kto je Russel Barber Výsledky na svetovej úrovni začínajú svetovou technikou, postojom na svetovej úrovni a pracovnou etikou svetovej úrovne. To je kľúčové pre tréningové presvedčenie Russa Barbera. Ako tréner pracuje viac ako 27 rokov, začal trénovať v plaveckom klube mesta Hull v roku 1990. V roku 1997 sa stal trénerom výkonostnej skupiny v klube Kingston Upon Hull a krátko potom aj v plaveckom klube mesta Leeds. Potom sa Russ presťahoval do Sheffieldu kde sa stal v roku 2001 hlavným trénerom a na tejto pozícii pôsobí dodnes. Trénoval viac ako 300 národných medailistov, 60 reprezentantov Veľkej Británie, 4 olympijských medailistov a 1 paraolympijského medailistu. Ako tréner pôsobil vo viac ako 30 výberoch Veľkej Británie, vrátane olympijských hier v Pekingu, Londýne a Rio de Janeiro, majstrovstvách sveta a európskych šampionátov, ako aj na hrách Commonwealthu. Je spravodlivé povedať, že Russ vie niečo o plávaní a je odhodlaný pomôcť každému plavcovi dosiahnuť optimálny potenciál.

Stránky

Subscribe to Vzdelávanie