Vzdelávanie

Vzdelávací program Športová diplomacia 2019/20

Vážení športoví priatelia, dovoľujeme si Vám zaslať informáciu k výberu účastníkov na program “Športová diplomacia“ na akademický rok 2019/20, ktorý pripravil Český olympijský výbor spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom a  a ďalšími inštitúciami pre záujemcov z radov športových organizácií. Účastníci sa budú vzdelávať v témach ako sú organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, športová diplomacia a ďalšie oblasti potrebné pre činnosť v športových organizáciách. Hlavným cieľom programu je posilniť zastúpenie slovenského a českého športu v medzinárodných športových organizáciách a pripraviť účastníkov tak, aby boli kvalitnými a efektívnymi zástupcami svojich organizácií v rámci domácich i medzinárodných štruktúr. Brožúru k program, podrobnosti o nadchádzajúcom ročníku a jeho podmienkach a prihlášky športovej organizácie aj kandidáta nájdete v prílohách tohto e-mailu. Každý športový zväz môže nominovať maximálne 2 kandidátov. Uzávierka pre podanie prihlášok na e-mailovú adresu sport@swimmsvk.sk je 01.07.2019.
17.06.2019

Školenie rozhodcov plávania II. a III. kvalifikačného stupňa

Slovenská plavecká federácia organizuje v termíne 7.-8. septembra 2019 školenie rozhodcov plávania II. a III. kvalifikačného stupňa. Prihlásení účastníci sa budú vzdelávať na Katedre telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Školenie bude pozostávať zo všeobecnej a praktickej časti.  V prílohe nájdete prihlášku na školenie, ku ktorej je nutné priložiť potvrdenie o zaplatení. Poplatok za školenie rozhodcu plávania II. kvalifikačného stupňa - 70,-eur, a za školenie rozhodcu plávania III. kvalifikačného stupňa 80,-eur. Detaily ku realizácii platby sú bližšie uvedené v prihláške. Podpísanú prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení je nutné zaslať elektronickou formou na e-mailovú adresu grznarova@swimmsvk.sk najneskôr do 31.7.2019, 20:00 hod.   

Seminár pre trénerov - 10.7.2019 Žilina

Slovenská plavecká federácia vrámci podpory ďalšieho vzdelávania dáva svojím členom do pozornosti odborný seminár pre trénerov, športových odborníkov, rodičov a športovcov, ktorý sa koná 10.7.2019 v Žiline. Témy seminára: Rodič / tréner – rozdiel medzi juniorským víťazom a svetovým šampiónom prednášajúci: Tom Fronek   Neurokomunikácia v športe prednášajúci: Libor Mattuš   Optimalizácia výživy športovca pre zlepšenie výkonnosti prednášajúca: Ivana Šuleková   Moderovaná panelová diskusia   Dlhodobé plánovanie plaveckej prípravy, tréningové zaťaženie podľa veku plavca prednášajúci: Tom Fronek   Pre viac informácií, program a vstupenky navštívte odkaz: http://alvacentrum.sk/2019/05/29/seminar-zilina-10-jul-2019/?fbclid=IwAR0h6W1CYS7OwqULtr7kPcFTeq1uoWqthaMx2Y0LFk181s9um89JGxT295s

Školenie rozhodcov diaľkového plávania

Sekcia diaľkového plávania organizuje 22.06.2019 školenie rozhodcov DP. Školenie sa bude konať na Sekretariáte SPF a je určené všetkým dobrovolnikom a rozhodcom. V prípade záujmu o školenie je potrebné riadne vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o úhrade zaslať v elektronickej podobe s podpisom na e-mail: kostalova@swimmsvk.sknajneskôr do 20:00 hod. dňa 14.06.2019

Mentálny tréning pre plavcov 4 - Sila predstáv

Prinášame štvrtú časť série šiestich tém ( v prílohe ) rozpracovaných renomovaným športovým psychológom, p. Tomášom Gurským pre trénerov, plavcov, rodičov, skrátka všetkých členov vo všetkých športoch v Slovenskej plaveckej federácii. Predchádzajúce témy nájdete na týchto odkazoch: 1. Motivácia : https://www.swimmsvk.sk/articles/2018/10/24/mentalny-trening-pre-plavcov... 2. Energia na každý deň : https://www.swimmsvk.sk/articles/2018/11/06/mentalny-trening-pre-plavcov... 3. Víťazná myseľ : https://www.swimmsvk.sk/articles/2019/03/08/mentalny-trening-pre-plavcov-3-vitazna-mysel  

Stránky

Subscribe to Vzdelávanie