Vzdelávanie

Trénerská akadémia FTVŠ UK

Dávame do pozornosti plánované vzdelávacie aktivity organizované v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave. Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner I. stupňa bude v termíne 15.2.20119 - 17.2.2019. Informácie o vzdelávacích programoch: Internetová stránka – TU Facebook stránka – TU  
18.12.2018

ŠKOLENIE ROZHODCOV PLÁVANIA I. kvalifikačného stupňa

Slovenská plavecká federácia v rámci vzdelávania svojich členov organizuje tri školenia rozhodcov I. kvalifikačnej triedy v rôznych oblastiach naraz.  Na základe prijatých predbežných prihlášok budú v termíne 26.-27.1.2019 školenia prebiehať v troch oblastiach na týchto miestach:  1. Bratislava:  termín: 26.-27.1.2019 miesto: Hotel NIVY, Líščie Nivy 442/3, 821 08 Bratislava 2. Žilina:  termín: 26.-27.1.2019 miesto: DOM TECHNIKY, Vysokoškolákov 3151/70, 010 08 Žilina 3. Prešov termín: 26.-27.1.2019 miesto: Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra č. 15, Prešov V prípade záujmu o školenie je potrebné riadne vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o úhrade zaslať na adresu: Slovenská plavecká federácia, Za kasárňou 1, 831 01 Bratislava alebo v elektronickej podobe s podpisom na e-mail: plavanie@swimmsvk.sk najneskôr do 16.12.2018. V prípade, že ste už zaslali predbežnú prihlášku, prosíme o zaslanie potvrdenia účasti, miesta a potvrdenie o úhrade na e-mail: plavanie@swimmsvk.sk  Poplatok za školenie: 40 eur Platba sa realizuje bankovým prevodom na účet SPF: SK33 0200 0000 0030 7427 5158 Variabilný symbol: 26012019, do poznámky uviesť: SKOLENIE R1, MENO A PRIEZVISKO V prípade neúplnej prihlášky/chýbajúcich údajov táto nebude akceptovaná. 

Seminár pre trénerov plávania - Tréningy juniorov v Maďarsku

Slovenská plavecká federácia Vás pozýva na Seminár pre trénerov, ktorý sa uskutoční dňa 23.11.2018 po finálovom poldni Majstrovstiev SR OPEN o 20:00 hod. v priestoroch X-Bionic Sphere v Šamoríne. Téma seminára je Tréningy juniorov v Maďarsku a prednášať Vám bude Iván Petrov ( Győri úszó SE. ). Kto je Iván Petrov?  - hlavný tréner plaveckého klubu Győri úszó SE. Juniorov, ako aj seniorov trénuje od roku 2002. Medzi jeho najúspešpejších zverencov patria Zsuzsanna Jakabos (4x účastníčka OH, medailistka z ME aj MS), Krisztián Takács (účastník OH, medailista z ME), Gábor Balogh a iní. V rokoch 2006 až 2008 bol hlavným trénerom paraolympionikov. Okrem trénerskej funkcie taktiež trénerov vzdeláva, za týmto účelom cestoval do krajín ako Filipíny, Taliansko, Mexiko, Nemecko... - v súčastnosti je členom Technickej komisie plávania (Technical swimming committee) medzinárodnej európskej plaveckej federácie (LEN).   Program:  20:00 - 21:00 prednáška v anglickom jazyko so slovenským prekladom 21:00 - 21:30 diskusia, priestor na otázky Poplatok za Seminár je 5 eur. Prihlášku ( v prílohe ) spolu s potvrdením o zaplatení je v prípade záujmu potrebné zaslať najneskôr do 21.11.2018 na e-mail plavanie@swimmsvk.sk .     Platba sa realizuje bankovým prevodom na účet SPF: SK 33 0200 0000 0030 7427 5158. Variabilný symbol: 23112018, do poznámky uviesť: SEMINAR T, MENO A PRIEZVISKO.   Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

Mentálny tréning pre plavcov 2 - Energia na každý deň

Prinášame druhú časť série šiestich tém ( v prílohe ) rozpracovaných renomovaným športovým psychológom, p. Tomášom Gurským pre trénerov, plavcov, rodičov, skrátka všetkých členov vo všetkých športoch v Slovenskej plaveckej federácii. Prvú tému ( Motivácia ) nájdete na odkaze tu: https://www.swimmsvk.sk/articles/2018/10/24/mentalny-trening-pre-plavcov-1-motivacia  Témy naväzujú na Seminár pre trénerov, ktorý sme organizovali 3. mája 2018 na tému: Športová psychológia (Koučing v plávaní a Mentálny tréning plavcov). Prednáška bola zameraná na zvyšovanie vnútornej motivácie, individuálny prístup k zverencom, dlhodobý rozvoj osobnosti a koučovanie počas súťaže ako aj rôzne oblasti mentálneho tréningu.  Športová psychológia je dnes už nevyhnutnou súčasťou každého športu. Pomáha športovcom zvyšovať ich výkonnosť, mentálnu vyrovnanosť a duševnú silu. Rovnako ako všetko ostatné, tak aj šport spôsobuje istý druh stresu a má niekoľko negatívnych vplyvov na športovca. Obavy z prehry, ale najmä zo sklamania trénera, rodičov a hlavne samého seba. V silno obsadených súťažiach o úspechu či neúspechu rozhodujú často stotinky a centimetre. Pôsobí tu strach zo zlyhania a výkon práve v rozhodujúcom momente. Prieskum u 110 špičkových slovenských trénerov v 26 športových odvetviach ukázal, že podiel psychiky na vrcholovom výkone je 20-90%. (s priemernou hodnotou 57,5%). Podľa ankety najväčšiu rolu psychika zohráva v individuálnych športoch a v takých športoch, kde je veľký tlak a očakávanie výsledku. / zdroj: http://www.top-fit.sk/vykon-a-stres.php /  Témy naväzujú na Seminár pre trénerov, ktorý sme organizovali 3. mája 2018 na tému: Športová psychológia (Koučing v plávaní a Mentálny tréning plavcov). Prednáška bola zameraná na zvyšovanie vnútornej motivácie, individuálny prístup k zverencom, dlhodobý rozvoj osobnosti a koučovanie počas súťaže ako aj rôzne oblasti mentálneho tréningu. 

Mentálny tréning pre plavcov 1 - MOTIVÁCIA

Športová psychológia je dnes už nevyhnutnou súčasťou každého športu. Pomáha športovcom zvyšovať ich výkonnosť, mentálnu vyrovnanosť a duševnú silu. Rovnako ako všetko ostatné, tak aj šport spôsobuje istý druh stresu a má niekoľko negatívnych vplyvov na športovca. Obavy z prehry, ale najmä zo sklamania trénera, rodičov a hlavne samého seba. V silno obsadených súťažiach o úspechu či neúspechu rozhodujú často stotinky a centimetre. Pôsobí tu strach zo zlyhania a výkon práve v rozhodujúcom momente. Prieskum u 110 špičkových slovenských trénerov v 26 športových odvetviach ukázal, že podiel psychiky na vrcholovom výkone je 20-90%. (s priemernou hodnotou 57,5%). Podľa ankety najväčšiu rolu psychika zohráva v individuálnych športoch a v takých športoch, kde je veľký tlak a očakávanie výsledku. / zdroj: http://www.top-fit.sk/vykon-a-stres.php /  Prinášame prvú časť série šiestich tém ( v prílohe ) rozpracovaných renomovaným športovým psychológom, p. Tomášom Gurským pre trénerov, plavcov, rodičov, skrátka všetkých členov vo všetkých športoch v Slovenskej plaveckej federácii. Témy naväzujú na Seminár pre trénerov, ktorý sme organizovali 3. mája 2018 na tému: Športová psychológia (Koučing v plávaní a Mentálny tréning plavcov). Prednáška bola zameraná na zvyšovanie vnútornej motivácie, individuálny prístup k zverencom, dlhodobý rozvoj osobnosti a koučovanie počas súťaže ako aj rôzne oblasti mentálneho tréningu.     

Stránky

Subscribe to Vzdelávanie