Vzdelávanie

Školenie rozhodcov III. a II. stupňa

Český zväz plaveckých športov organizuje školenie rozhodcov plávania 6. 11. a 12. - 13. 11. 2016. Slovenská plavecká federácia uznáva odbornú spôsobilosť získanú v Českej republike. Viac informácií o školeniach nájdete na http://www.jmsps.cz/skoleni

Školenie obsluhy časomerného zariadenia

Školenie je určené pre záujemcov z radov športových odborníkov – rozhodcov plávania. Školenie bude prebiehať formou prednášky a praktickej ukážky práce s časomerným zariadením používaným na plaveckých pretekoch na Slovensku. Termíny školenia: nedeľa 06. 11. 2016 piatok  11. 11. 2016

Školenie trénerov I.-III. stupňa na FTVŠ UK v Bratislave

Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave vypisuje všeobecnú časť vzdelávania trénerov a inštruktorov I. – III. stupňa. Viacej informácií nájdete na stránkach fakulty. Plán vzdelávacích programov pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor, aktuálne: III. stupeň 3.- 6.11. 2016 – 1.všeobecná časť a december 2016 2.všeobecná časť II. stupeň 25.-27. novembra – všeobecná časť I. stupeň december 2016/marec 2017 http://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20162017/
11.10.2016

FINA Aquatics Convention 2016

Pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v kanadskom Windsore sa bude konať aj 4. Aquatics Convention a Zlatá trénerská klinika. Viac informácií nájdete na stránkách podujatia http://www.worldaquaticsconvention.com. V prípade vášho záujmu o účasť na tomto podujatí zašlite email na sport@swimmsvk.sk do 25. 10. 2016. Účasť na podujatí si hradia účastníci sami.

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa

Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou vypisujú školenie trénerov I. Kvalifikačného stupňa. Všeobecná časť prebehne v Prešove v termíne 29. 4. – 1. 5. 2016. Viacej informácií nájdete v prílohe. Prihláška na školenie - http://goo.gl/forms/KNoA6umB4H

Stránky

Subscribe to Vzdelávanie