Zasadnutia orgánov SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z7

Zápis č. SPF/2019/R/Z7 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 11.09.2019 v Bratislave.
15.10.2019

Zápis č. SPF/2019/R/Z6

Zápis č. SPF/2019/R/Z6 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 12.06.2019 v Bratislave.
15.10.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U107/P

Rada SPF schvaľuje plavcov a realizačný tím na preteky Svetový pohár Budapešť/HUN, v termíne od 03.10.2019 - 06.10.2019 Seniorskí reprezentanti: Richard Nagy, Tomáš Klobučník, Andrea Podmaniková Juniorskí reprezentanti (samoplatcovia) - Robin, Reindl, Alex Kušík
04.10.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U106/P

Rada SPF schvaľuje podľa čl. 10 ods. 6 a čl. 11 ods. 3 Súťažného poriadku plávania zmenu miesta konania a technického usporiadateľa pre preteky: 26.10.2019 Jesenné M-SSO "B", "A", "J", "S" - 1.kolo, Banská Štiavnica, PK Banská Štiavnica, 25m
04.10.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U105/P

Rada SPF schvaľuje podľa čl. 10 ods. 6 Súťažného poriadku plávania miesto konania pre preteky: 01.11. - 03.11.2019 Slovakia Swimming Cup/Gyor/Hun/25m
04.10.2019

Stránky

Subscribe to Zasadnutia orgánov SPF