Zasadnutia orgánov SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U119/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie mužov seniorov SR vo vodnom póle na výcvikový tábor v termíne 12.- 15.12.2019  v Novákoch. Širšia nominácia hráčov: Hoferica Tomáš (Reims, FRA) Veterník Daniel (KVPNO) Zaťovič Juraj (KVPNO) Čaraj Matej (Reims, FRA) Bielik Tomáš (Reims, FRA) Tkáč Patrik (VPMBA) Mitruk Adam (Viedeň, AUT) Baran Samuel (SPUPR) Kováčik Andrej (KVPNO) Tkáč Maroš (Rijeka, CRO) Ďurík Lukáš (Barcelona, ESP) Baláž Samuel (Reims, FRA) Tkáč Marek (Aix en Provance, FRA) Molnár Marek (Berlin, GER) Kolárik Martin (Paríž, FRA) Martanovič Robert (VPMBA) Pieter Radovan (KVPPN) Turanský Daniel (VPMBA) Mikloda Miroslav (HOZKE) Laciak Martin (HOZKE) Zareva, Andrej (HOZKE) Vidumanský Ladislav (HOZKE) Kozmér Lukáš (Sete, FRA) Orem Tomáš (SKMD) Baranovič Ján (KVPPN) Kaid Robert (SKMD) Furman Adam (Sete, FRA) Haluška Erik (SKMD) Kováčik Peter Ján (VPMBA)   Realizačný tím: Peter Nižný /hlavný tréner/, Karol Bačo /asistent trénera/ Michaela Zaťovičová /fyzioterapeut/, Štefan Vološin /masér/   Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Petra Nižného stanoviť finálnu nomináciu na výcvikový tábor výberom maximálne 18 hráčov zo širšej nominácie. Dopravu do miesta zrazu a naspäť pre hráčov hrajúcich v zahraničných súťažiach zabezpečuje a hradí SPF a pre ostatných hráčov a realizačný tím sa zabezpečuje doprava minibusmi, ktoré budú využité na presúvanie  sa družstva v rámci miesta konania výcvikového tábora. Ostatným účastníkom sa cestovné náklady preplácajú do výšky cestovného lístka vlakom 2. triedy alebo cestovné náhrady pri doprave vlastným motorovým vozidlom. Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu sekcie vodného póla SPF pre rok 2019 Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor kategórie muži seniori vo vodnom póle v Novákoch v termíne 12. - 15.12.2019. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G.Gyurcsi - manažér reprezentácie vodného póla )
04.12.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U118/P

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U118/P Rada SPF schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods.1 a ods, 3 doplnenie Termínovej listiny SPF na rok 2020 o preteky plávania, ktoré budú organizovať riadni členovia SPF: 08.02. Banskobystrický plavecký pohár – 1.kolo   25m                Banská Štiavnica KPZBB 07.02. - 09.02. ORCA CHILDREN CUP – 1.kolo     50m     e          Bratislava ORCAB 07.03. Banskobystrický plavecký pohár – 2.kolo    25m                 Brezno KPZBB 07.03. Severoslovenská liga – 1.kolo                         50m                Žilina  NERZI 28.03. Cena Mesta Humenné – 20.ročník               25m     e          Humenné PKHU 03.04. - 05.04. Cena Popradu a Mem. Filipa Lutza 50m     e          Poprad AQUAP 04.04. Banskobystrický plavecký pohár – 3.kolo    25m                 Veľký Krtíš KPZBB 25.04. - 26.04. Veľká cena Dolného Kubína             25m     e          Dolný Kubín MPKDK                 – Žinčicový míting 02.05. - 03.05. Veľká cena Liptova                           25m     e          Lipt. Mikuláš DELLM 16.05. Severoslovenská liga v plávaní – 2.kolo        50m                Žilina  NERZI 30.05. – 31.05. Memoriál Ľudovíta Kukorelliho      50m     e          Košice SKPKE 19.09.  Plavecké nádeje                                            25m     pa        Bratislava AZETA 25.09. - 27.09. ORCA CHILDREN CUP – 2.kolo     50m     e          Bratislava ORCAB 03.10. Banskobystrický plavecký pohár – 4.kolo    25m                 Banská Bystrica KPZBB 03.10. Pohár olympijských nádejí                            50m     e          Poprad AQUAP 17.10.   Cena PK – Muller Textiles Slovakia Cup      25m     e          Humenné PKHU 17.10. - 18.10. Štiavnický kahanec                            25m     e          Banská Štiavnica PKBS 14.11.   Pohár mesta Trenčín                                    25m     e          Trenčín TPO 14.11.   Banskobystrický plavecký pohár – 5.kolo    25m     e          Rimavská Sobota KPZBB 28.11. - 29.11. Memoriál Jozefa Baláža                    25m     e          Spišská Nová Ves PKPR 11.12.   Vianočné plavecké nádeje                             25m     pa        Bratislava AZETA a súčasne schvaľuje nasledujúce preteky v plávaní organizované riadnymi členmi SPF na zaradenie do kalendára LEN na rok 2020: 07.02. – 09.02. ORCA CHILDREN CUP – 1.kolo    50m     e          Bratislava ORCAB 20.03. – 22.03. Jarná cena Žiliny 2020                   50m    e          Žilina  TENAX 28.03. – 29.03. Banská Bystrica CUP 2020             50m    e          Banská Bystrica UMB 23.04. – 26.04. ORCA CUP 2020                             50m    e          Bratislava ORCAB 30.05. – 31.05. Memoriál Ľudovíta Kukorelliho      50m     e          Košice SKPKE 25.09. – 27.09. ORCA CHILDREN CUP – 2.kolo    50m     e          Bratislava ORCAB Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF doplniť Termínovú listinu SPF na rok 202 o preteky plávania . Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Bianca Grznárová Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá Matrikárovi súťaží v plávaní doplniť Termínovú listinu SPF v ŠTD na rok 202 o preteky plávania . Termín: bez zbytočného odkladu
02.12.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U117/P

Rada SPF schvaľuje  plavcov a realizačný tím na preteky  Majstrovstvá Európy seniorov v Glasgowe (GBR) konajúcich sa od 2.12.2019 – 9.12.2019   Reprezentanti: Richard Nagy, Tomáš Klobučnik, Adam Rosipal, Andrea Podmaníková, Nikoleta Trníková, Sabína Kupčová, Veronika Kolníková, Miroslava Záborská, Zuzana Pavlíkovská, Martina Cibulková,     Robin Reindl, Zora Ripková.   Realizačný tím:  Miroslav Nowak /Vedúci akcie/, Vladimír Železník /hlavný tréner/,  Karel Procházka / asistent hl. trénera / Fyzioterapeuti: Ján Blanár, Beáta Šoltesová Mentálny coach: Peter Bielik   Akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie plávania, a to bez finančnej spoluúčasti nominovaných pretekárov. (neplatí pre samoplatcov)   Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť dané podujatie Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovední: Sekretariát/ (M. Nowak)
22.11.2019

Zápis č. SPF/2019/R/Z10

Zápis č. SPF/2019/R/Z10 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 13.11.2019 v Bratislave.
22.11.2019

Stránky

Subscribe to Zasadnutia orgánov SPF