Zverejnenia

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Stanovisko č. 2/2019 kontrolóra SPF k informovaniu o priebehu...

Stanovisko č. 2/2019 kontrolóra SPF k informovaniu o priebehu jednotlivých zasadnutí Rady SPF.
04.11.2019

Stanovisko kontrolóra SPF k jedinému bodu mimoriadneho...

Stanovisko kontrolóra SPF k jedinému bodu mimoriadneho zasadnutia Rady SPF konanej 5.9.2019 od 19.00 h a TK konanej dňa 6.9.2019
04.11.2019

Stránky

Subscribe to Zverejnenia