Diaľkové

Nominačný list na reprezentačný štart / 1. kolo EP Eilat

Zraz účastníkov je 22.03.2018 o 06:00 h na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave. Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní

Technický usporiadateľ: PK Orca Bratislava Ponuka ubytovania: Hotel Nivy 20eur/2-lôžkové/noc, 30eur/1-lôžkové/noc Stravovanie: Hotel Nivy raňajky 5 eur, U Belasých obed 5eur  
08.03.2018

Nominačný list na spoločnú športovú prípravu členov ÚTM a...

Miesto konania: Pardubice/CZE Trvanie akcie: 19.-25.02.2018 Zraz účastníkov: 19.02.2018 o 9:30 / Hlavná Železničná stanica Bratislava  Vedúci akcie: Rostislav Vítek 

Stránky

Subscribe to Diaľkové