Diaľkové

Kvalifikačné kritériá pre vrcholné súťaže v diaľkovom plávaní

Rada SPF rozhodnutím č. SPF/2017/R/U43/P schválila zmeny nominačných kritérií pre vrcholné podujatia v diaľkovom plávaní. Zmeny navrhla Sekcia DP, pretože pôvodné kritéria nekorešpondujú s cieľmi SPF, nakoľko Sekcia DP potrebuje dosiahnuť výsledkov tak z MEJ ako aj MS. Majstrovstvá Európy juniorov Starší juniori v disciplíne 10km Chlapec - víťaz v limite do 2:14:07,00 Dievča - víťazka v limite do 2:29:35,00 Mladší juniori v disciplíne 10km Chlapec - víťaz v limite do 2:23:32,00 Dievča - víťazka v limite do 2:36:44,00 Najmladší juniori v disciplíne 5km Chlapec - víťaz v limite do 1:04:43,00 Dievča - víťazka v limite do 1:12:33,00 V prípade ak nebude 6 plavcov na základe vyššie uvedeného má divokú kartu na návrh ďalšieho plavca manažér reprezentácie SR v diaľkovom plávaní Majstrovstvá sveta V prípade štartu a doplávania v limite na MSR v disciplíne 10km má istú nomináciu Peter Gutyan (splnil limit v bazéne) Prvý a druhý v disciplíne 10km Muži limit 2:10:00,00 / v prípade ak na 1. alebo 2. mieste nebol Peter Gutyan, tak len víťaz Ženy limit 2:20:00,00 V prípade ak sa nenominujú na základe vyššie uvedeného 2 muži a 2 ženy má divokú kartu na návrh ďalšieho plavca manažér reprezentácie SR v diaľkovom plávaní Rozhodnutie Rady SPF

Výzva manažéra reprezentácie pre diaľkové plávanie

Vzhľadom na skutočnosť, že som bol do pozície manažéra ustanovený k 01.06.2017 a k nevyhovujúcim kritériam pre MS, ktoré nekorešpondujú s cieľmi SPF, si dovoľujem osloviť kluby a plavcov s výzvou o prejavenie záujmu reprezentácie na MS v DP. Pripravovaná zmena nominačných kritérií smerom k MS v diaľkovom plavaní nadobudne platnosť až po termíne, do ktorého je potrebné uskutočniť zápis potencionálnych štartujúcich na Longlist, bez ktorého by účasť na tomto podujatí nebola možná. Vyzývam kluby, aby do 7.6.2017 do 12.00 hod. nahlásili potencionálnych záujemcov o štart v disciplíne 10km dňa 2.7.2017.  O nominácii rozhodnú kritéria, ktoré zverejníme po schváleni Radou SPF a budú vychádzať z výsledkov MSR na otvorenej vode. Súčasťou oznámenia záujmu musí byť kópia platného cestovného dokladu. S pozdravom Rostislav Vitek

Ponuka zamestnania / Manažér reprezentácie SR v diaľkovom plávaní

Slovenská plavecká federácia vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície Manažér reprezentácie SR v diaľkovom plávaní pre kategóriu seniorov a juniorov na olympijský cyklus  2017 - 2020. Bližšie informácie v prílohe.

Útvar talentovanej mládeže SPF v diaľkovom plávaní

Rada SPF dňa 22. 3. 2017 schvalila Kritéria Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPFdiaľkového plávania, vrátane Menného zoznamu ÚTM SPF diaľkového plávania. Tieto Kritéria a menný zoznam zaradených diaľkoplavcov pre rok 2017 nájdete v prílohe.

FINA škola pre rozhodcov diaľkového plávania

FINA v spolupráci s Rakúskou plaveckou federáciou usporadúva školenie pro rozhodcov diaľkového plávania. Školenie sa koná v Maria Enzersdorf / AUT v termíne 21.-21.05.2017. Školenie je v anglickom jazyku. Zmyslom tohto školenia je rozšíriť rady rozhodcov DP a zjednotiť interpretáciu a aplikáciu pravidiel FINA. Školenie je určené aktívnym rozhodcom diaľkového plávania. Absolventi školenia po úspešnom absolvovaní testu získajú absolventský certifikát. Účast na školení je bez poplatkov. Cena za ubytovanie 105€ osoba/deň v jednolôžkovej izbe s raňajkami 90€ osoba/deň v dvojlôžkovej izbe s raňajkami Prihláška Ak máte o školenie záujem zašlite email na sport@swimmsvk.sk do 19.04.2017. Do prihlášky uveďte vaše meno, mobil, adresu, dátum narodenia. Ako prílohu zašlite sken vášho pasu.

Stránky

Subscribe to Diaľkové