Diaľkové

Nominačný list na reprezentačný štart / SP v diaľkovom plávaní

Zraz účastníkov je 14.06.2018 o 09:15 h Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava . Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Mezinárodní M-ČR v...

Zraz účastníkov je 08.06.2018 o 11:45 na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie...

Zraz účastníkov je 04.06.2018 o 09:00 h v hoteli x-bionic, Dubová 33, 931 01 Šamorín. Vedúci akcie: Rostislav Vítek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne

V piatok 20. apríla 2018 sa v krytej 50-metrovej plavárni na Pasienkoch v Bratislave budú konať Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne.  V disciplínach 1,3 a 5 km je prihlásených spolu 139 pretekárov z 19 klubov.  Všetkým pretekárom držíme palce. Výsledky: 1 km / 3 km / 5 km Program

Stránky

Subscribe to Diaľkové