Plávanie

Prestup N.M. Elizabeth Cmarková

Oznámenie o prestupe N.M. Elizabeth Cmarková SVK18041 z TPO do SWLTN. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 18.02.2020. Dátum zverejnenia: 18.02.2020.

Prestup Alexander Štern

Oznámenie o prestupe Alexander Štern SVK20719 z TPO do SWLTN. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 18.02.2020. Dátum zverejnenia: 18.02.2020.

Prestup Martina Strnadová

Oznámenie o prestupe Martina Strnadová SVK18041 z NERZI do TENZA. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 17.02.2020. Dátum zverejnenia: 17.02.2020.

Staň sa vysokoškolsky vzdelaným trénerom plávania najvyššej...

Nezabudnite, že len do konca februára (28.02.2020) sa môžete prihlásiť na štúdium trénerstva plávania v dennej aj externej forme na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tento rok otvára študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo so zameraním na trénerstvo plávania. Trénerskú špecializáciu plávanie na KTVŠ FF UMB získali aj úspešní plavci ako napr. Peter Domanický, Roman Kučík, Jana Schniererová, Matej Kuchár, sestry Pernišové, Karol Puzser, Pavol Fázik a iní. V súčasnosti u náš ukončuje bakalársky stupeň štúdia aj juniorská majsterka Európy Barbora Mišendová. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia získava po ukončení štúdia 4. kvalifikačný stupeň a absolvent magisterského štúdia 5. kvalifikačný stupeň (teda najvyšší kvalifikačný stupeň).      Základné informácie nájdete na: https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2020-2021/bakalarsky-stupen-studia-2020-2021/prijimacie-konanie-terminy-a-poplatky.html https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2020-2021/ elektronická prihláška: https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/elektronicka-prihlaska.html   Podmienky: -  registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF) -  aktívny pretekár min. s účasťou na oblastných majstrovstvách alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. kvalifikačného stupňa Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača: https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=20427 www.ktvs.sk                                                                                                                 PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.                                                                                                     garant športovej špecializácie plávanie

Prestup Martin Černý

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 07.02.2020.

Stránky

Subscribe to Plávanie