Plávanie

Majstrovstvá SR Open / 14.-16.6.2019, Žilina

Slovenská plavecká federácia v termíne 14.-16.6.2019 organizuje v spolupráci s technickým usporiadateľom KPŠ Nereus Žilina Majstrovstvá SR Open. Na 50-metrovej krytej plavárni v Žiline sa predstaví dovedna 238 plavcov zo 41 plaveckých oddielov. Zaujímavým bude zastúpenie krajín - Rakúsko, Azerbajdžan, Česká republika, Maďarsko, Spojené štáty americké a samozrejme, Slovensko.  Odkaz na priamy prenos (finálové disciplíny): https://www.youtube.com/channel/UCzS-9i64aQFN-X3jn18tAlQ/live Priamý prenos môžete sledovať aj tu. Odkaz na výsledky online: https://live.swimrankings.net/24608/   Pretekárom držíme palce a veríme, že všetci športovci sú správne "vyladení" a že o kvalitné výkony nebude núdza. 

Školenie rozhodcov plávania II. a III. kvalifikačného stupňa

Slovenská plavecká federácia organizuje v termíne 7.-8. septembra 2019 školenie rozhodcov plávania II. a III. kvalifikačného stupňa. Prihlásení účastníci sa budú vzdelávať na Katedre telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Školenie bude pozostávať zo všeobecnej a praktickej časti.  V prílohe nájdete prihlášku na školenie, ku ktorej je nutné priložiť potvrdenie o zaplatení. Poplatok za školenie rozhodcu plávania II. kvalifikačného stupňa - 70,-eur, a za školenie rozhodcu plávania III. kvalifikačného stupňa 80,-eur. Detaily ku realizácii platby sú bližšie uvedené v prihláške. Podpísanú prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení je nutné zaslať elektronickou formou na e-mailovú adresu grznarova@swimmsvk.sk najneskôr do 31.7.2019, 20:00 hod.   

Prestup Diana Hanuliaková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 13.06.2019.

Nominačný list na reprezentačný štart / Mare Nostrum - Barcelona

Zraz účastníkov je 13.06.2019 o 10:00 h - Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Vladimír Železník  (+421 903 427 526‬‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Plávanie