Plávanie

Prestup Michaela Bali

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 17.03.2017.

XIX. ORCA CUP /SPD 4.kolo

Odhlášky / Withdrawals: Termín pre zaslanie odhlášok zo súťaže je do 2.05.2017 do 8:00. Odhlášky po tomto termíne budú spoplatnené ako prijaté štarty Due date for withdrawals is May 2rd, 2017 08:00 hours. After this deadline, all entered entries must be paid for   Štartovné / Entry fee: 5€/štart v prípade ak je prihláška v lenexe, 6€/štart v inom formáte Štartovné musí byť zaplatené bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej Plaveckým klubom ORCA Bratislava. Faktúry budú vystavené 2.5.2017. Každý účastník (národná federácia, klub alebo oddiel) sa musí preukázať dokladom o zaplatení štartovného. Doklad o zaplatení štartovného zašlite emailom na orcacup@orcabratislava.sk alebo ho predložte pri prezentácii. názov účtu: Plavecký klub ORCA Bratislava číslo účtu v tvare IBAN: SK90 0200 0000 0023 0905 3257 BIC:SUBASKBX text: skratka klubu   5€ entries in lenex file format, 6€ entries in diferent format The payment of the entry fee mustbe done via bank transfer upon receiving the invoice from Swimming club ORCA Bratislava. The invoice will be issued on May 2th, 2017. Each participant (National Team, or Club) must provide proof of payment of the start fee. The proof maybe sent via email to orcacup@orcabratislava.sk or during the presentation before competition. accountname: Plavecký klub ORCA Bratislava bank accountnumber IBAN: SK90 0200 0000 0023 0905 3257 BIC:SUBASKBX text: messagefor recipient   Tréning / Training session: 5.5.2017 od 18:00-19:30. Tréning je otvorený pre všetkých účastníkov XIX. ročníka ORCA CUP. 5.5.2017 from 18:00-19:30. The training is open to all participants.     Vyplavávací bazén / Warm-downvenue: Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava 25m bazén, 4 dráhy, hladké steny: 5.5.2017 a 6.5.2017:                        9:30-12:30, 17:00-18:30 7.5.2017:                                        9:30-12:30 Swimming pool Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava, Slovakia indoor 25m pool, 4 lanes, smooth turning walls: 5.5.2017 and 6.5.2017:                    9:30-12:30, 17:00-18:30 7.5.2017:                                        9:30-12:30     Seminár / Seminar: 4.5.2017, 13:00 – 16:00 h. Seminár pre trénerov, plavcov  a priaznivcov plávania: Tréningové metódy stredných tratí a tréning pre polohové preteky. Seminar for coaches, swimmers and everyone else: Middle distance training methods and training for individual medey
24.04.2017

Slovenský pohár žiakov SSO - 2.kolo

Už zajtra sa v termíne 22.- 23.4. uskutoční druhé kolo Slovenského pohára žiakov v tomto roku. Na plavárni v Žiline sa predstaví dovedna 35 klubov zo Slovenska. Súťažiť medzi sebou bude 385 žiakov v kategóriách B – mladší žiaci a žiačky (ročníky narodenia 2005 – 2006) a C – najmladší žiaci a žiačky (ročníky narodenia 2007 – 2008). Slovenský pohár žiakov je dlhodobou - 5 kolovou súťažou jednotlivcov. Do celkového hodnotenia sa započítava súčet najlepších 4 najhodnotnejších výkonov pretekára (podľa bodovania FINA 2015) z jednotlivých kôl. V každej kategórii  bude vyhodnotených po 7 plavcov (celkom 28)   Za dva poldne sa bude štartovať 1646-krát.    Potvrdenie prihlásených disciplín, rozlosovanie a štatistiku nájdete v Kalendári podujatí na tomto odkaze : https://www.swimmsvk.sk/preteky/fpd-slovensky-pohar-ziakov-sso-2kolo   Všetkým plavcom držíme palce. 
21.04.2017

ZRUŠENIE ŠKOLENIA ROZHODCOV PLÁVANIA I. kvalifikačný stupeň -...

ZRUŠENIE ŠKOLENIA ROZHODCA I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA  oznamujeme Vám, že nakoľko sa neprihlásil do dnešného dňa minimálne požadovaný počet uchádzačov na školenie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa v plávaní, školenie sa RUŠÍ. O najbližšom školení Vás budeme informovať. Zaplatený poplatok za školenie Vám bude vrátený. Za pochopenie Vám ďakujeme.     Slovenská plavecká federácia v rámci vzdelávania svojich členov organizuje v termíne 22.-23.04.2017 Poprad  školenie ROZHODCOV PLÁVANIA I. kvalifikačného stupňa. Minimálny počet uchádzačov o školenie je 20 osôb. Miesto konania: Poprad Uzávierka prihlášok 20.04.2017 !!! Bližšie informácie nájdete v prílohe. Ubytovanie a stravu pre účastníkov školenia Slovenská plavecká federácia nezabezpečuje.   V prípade záujmu o ubytovanie ponúkame môžnosť ubytovania priamo v Hotely Satel. PONUKA UBYTOVANIA   Prosíme účastníkov, aby si ubytovanie rezervovali priamo cez recepciu hotela: poprad@hotelsatel.com alebo 0918 898 720 – heslo pre pridelenie zľavnenej ceny: SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA   Ponuka ubytovania v Hoteli Satel s 20 % zľavou pre účastníkov: Ubytovanie s bohatými bufetovými raňajkami: 44,00 €/dvojlôžková izba Štandard 52,00 €/dvojlôžková izba Prémium   36,00 €/jednolôžková izba Štandard 44 €/jednolôžková izba Prémium   Pobytová taxa: 0,70 €/osoba/noc

Prestup Adela Prefertusová

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 30.03.2017.

Stránky

Subscribe to Plávanie