Plávanie

Prestup Matej Búřil

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 16.03.2018.

Nominačný list na reprezentačný štart / Multistretnutie Graz 2018

Zraz účastníkov je 23.03.2018 o 12:30 h na Sekretariáte SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Vedúci akcie: Jiří Adámek Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Rýchla pomôcka pre rozhodcov plávania

Aktualizovali sme pre Vás kartu "RÝCHLA POMÔCKA – PRAVIDLÁ PLÁVANIA" /viď. príloha/ Táto karta je pomôckou pre rozhodcov plávania SPF pri sformulovaní textu diskvalifikácie. Obsahuje len najčastejšie typy diskvalifikácií. V žiadnom prípade neslúži ako náhrada dôkladnej znalosti Pravidiel plávania.

Prestup Alexandra Didiková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 13.03.2018.

Nominačný list na reprezentačný štart / Swim Open v Štokholme

Zraz účastníkov je 03.04.2018 o 18:30 h na hoteli Nivy, Bratislava. Vedúci akcie: Miroslav Machovič Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Stránky

Subscribe to Plávanie