Plávanie

Prestup Radoslav Ferjanc

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 18.02.2019.

Prestup Zuzana Lutovská

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 15.02.2019.

Seminár pre trénerov - Regenerácia, masáže, terapie a techniky...

Slovenská plavecká federácia v termíne 1. a 2. marca 2019 organizuje počas 57. Veľkej Ceny Slovenska Seminár pre trénerov plávania.  Seminár bude pozostávať z dvoch častí - prvá časť sa uskutoční 1.3.2019 o 14:00-15:30 na tému: Význam masážnych terapií v športe (v plávaní) - ich význam a správne načasovanie. Druhá časť sa uskutoční 2.3.2019 v rovnakom čase a pokračuje témou: Manuálne a manipulačné techniky a terapie používané v športe. Seminár bude prebiehať vo Veľkej sále Hotela Nivy v Bratislave. O regenerácii, športových masážach, terapiách a technikách bude prednášať pani Beata Šoltesová, s ktorou SPF dlhodobo spolupracuje na vrcholných akciách ( Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta,...).  Termín na zaslanie prihlášok: do 24. februára 2019 elektronickou formou na e-mail: grznarova@swimmsvk.sk Poplatok: 20 eur  Úhrada:  - Platba sa realizuje bankovým prevodom na účet SPF: SK 33 0200 0000 0030 7427 5158. - Variabilný symbol: 01032019, do poznámky uviesť: SEMINAR T, MENO A PRIEZVISKO. - spolu s prihláškou je nutné zaslať potvrdenie o zaplatení.    Tešíme sa na Vašu účasť. 

Prestup Andrea Kmeťová

Oznámenie o prestupe Andrea Kmeťová SVK23032 z SWSC do SPF. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 13.02.2019. Dátum zverejnenia: 13.02.2019.

Stránky

Subscribe to Plávanie