Plávanie

NL Juniori / Sústredenie mladších juniorov 02/20

Zraz účastníkov je 25.01.2020 o 13:00-13:30 h - recepcia Aquacity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad Vedúci akcie: Miloš Božik (+421 907 979 751‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a myloosko@gmail.com.

NL Juniori / Sústredenie starších juniorov 02/20

Zraz účastníkov je 07.02.2020 o 13:00-13:30 h - recepcia Aquacity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad Vedúci akcie: Miloš Božik (+421 907 979 751‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a myloosko@gmail.com.

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/2020/U2/P

Uznesenie SPF/2020/VSPL/2020/U2 - odmena pre V.Štefánika rekord SR 100m Motýlik - doplatenie
16.01.2020

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/U3/P

 Uznesenie SPF/2020/VSPL/2020/U03 - zmena termínu konania pretekov Pohár Delfína, Nové Zámky
16.01.2020

Stránky

Subscribe to Plávanie