SPF

Rozpočet SPF na rok 2019

Rozpočet Slovenskej plaveckej federácie pre rok 2019 schválený Konferenciou SPF dňa 17.4.2019
05.08.2019

Rozpočet SPF pre rok 2018

Konferencia SPF dňa 1.3.2018 schválila rozpočet Slovenskej plaveckej federácie pre rok 2018.
05.08.2019

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od 21.2...

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od 21.2.2018 do 9.4.2019
05.08.2019

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od 10.4...

Výročná správa o činnosti kontrolóra SPF za obdobie od 10.4.2017 do 20.2.2018
05.08.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U88/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U17 ženy vo vodnom póle na výcvikový tábor v  SR/zahraničí v termíne 19. - 22.8.2019, nasledovne: Širšia nominácia hráčok: Halocká Anastasija Torre Del Grifo (ITA) Sedláková Monika TVSE Tatabanya (HUN) Šepeľová Bronislava SKMD Ružičková Terézia PITOP Libiaková Lucia PITOP Kissová Emoke OSC Budapest (HUN) Kvasnicová Barbora PVKVR Kiernoszová Martina SKMD Grežďová Katarína KVPPN Kozáková Silvia KVPPN Hrebíková Barbora KVPPN Kolářová Tamara TVSE Tatabanya (HUN) Dvoranová Emma PVKVR Tóthová Daniela SKOKE Kissová Katarína VPMB Hrončeková Zuzana PVKVR Junasová Emma SKOKE Garančovská Lenka SKOKE Realizačný tím: Cinzia Nunzia Ragusa /hlavná trénerka/, Ján Baranovič /asistent trénerky/ Rada SPF poveruje hlavnú trénerku p. Cinziu Ragusa stanoviť finálnu nomináciu 16 (šestnásť) hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok. Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Miesto konania výcvikového tábora bude uvedené v Nominačnom liste. Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu  znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku. Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor v SR/zahraničí pre kategóriu ženy U17 v termíne 19. - 22.8.2019. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (M. Kuníková - manažér ženských reprezentačných družstiev vo VP)
02.08.2019

Stránky

Subscribe to SPF