SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U30/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania na medzinárodnú súťaž JAPAN OPEN 2017 FINA Synchronised Swimming World Series Event konanej v Tokiu v dňoch 28.-30.04.2017
23.04.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U29/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania na medzinárodnú súťaž SYNCHRONIZED SWIMMING OPEN CHAMPIONSHIPS OF CZECH REPUBLIC 2017 Age Group 13, 14 15 & Seniors konanej v Brne v dňoch 22.-23.04.2017
23.04.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U28/P

Rada SPF schvaľuje spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s. r. o., Sartorisova 8, Bratislava 821 08, IČO: 45 382 034 v zastúpení: Ing. Daniel Eliáš – konateľ ako dodávateľa a vykonávateľa štatutárneho auditu Slovenskej plaveckej federácie na rok 2017 a rok 2018  a ZMLUVU o výkone štatutárneho auditu na rok 2017 a rok 2018 uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
23.04.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U27/P

Rada SPF schvaľuje širšiu nomináciu na výcvikový tábor mužov SR kategórie U 17 vo vodnom póle v termíne 26.04. - 30.04.2017  s miestom konania Košice/SVK
23.04.2017

AKTUALIZÁCIA 2. - Seminár Zmluvné vzťahy v športe (TT, BA, BA...

Vážení členovia SPF, pre teraz predovšetkým z regiónov Trnavy a Bratislavy. Dávame Vám do pozornosti, že Učená právnická spoločnosť v spolupráci so spoluorganizátormi a partnermi projektu, organizuje sériu seminárov na tému: “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe” V rámci seminára budú prezentované zmluvné vzťahy podľa nového Zákona o športe a od nich sa odvíjajúce daňové dopady a odvodové povinnosti. Program seminárov bude rozdelený do piatich blokov: zmluvné vzťahy športovcov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie zmluvné vzťahy športových odborníkov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe financovanie športu z verejných prostriedkov (štát, samospráva) zmluva o sponzorstve v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov, Súčastou blokov bude aj verejná diskusia o problémoch z praxe a anketa k dopadom Zákona o športe. Cieľovou skupinou seminárov sú: športové kluby, športovci, športoví odborníci a dobrovoľníci v športe vykonávajúci činnosť na základe zmluvných vzťahov, ako aj tí, ktorí sa starajú o ich právne, ekonomické a účtovné veci.  Prednášať a diskutovať budú: Jozef Mihál, Peter Sepeši, Jaroslav Čollák, Žaneta Surmajová, Igor Šumichrast, Alexandra Vicová, Jozef Čorba, Michael Válek, Patrik Hrbek a ďalší.   Miesta jednotlivých seminárov: 10.05.2017 - Trnava - (kapacita 100 účastníkov)   -  Uzávierka prihlášok 04.05.2017   11.05.2017 - Bratislava, FP PEVŠ - (kapacita 100 účastníkov)  -  Uzávierka prihlášok  05.05.2017   20:00 25.05.2017 - Bratislava, Hotel NH Bratislava Gate One - (kapacita 100 účastníkov)  -  Uzávierka prihlášok 20.05.2017   20:00 prihlášky na všetky semináre administruje pán Mgr. Michael Válek, email: michaelvalek@gmail.com;  tel.: +421 904 442 693 Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!!! Viac na odkaze: http://www.ucps.sk/Seminar_v_TT_BA_Ba_II   Seminár v BB, ZA, TN, NR Program jednotlivých seminárov: 02.05.2017 - Banská Bystrica  03.05.2017 - Žilina  04.05.2017 - Trenčín  05.05.2017 - Nitra  Prihlásenie na seminár: 02.05.2017 - Banská Bystrica - prihlásenie je možné do 26.4.2017  03.05.2017 - Žilina - prihlásenie je možné do 26.4.2017  04.05.2017 - Trenčín - prihlásenie je možné do 27.4.2017  05.05.2017 - Nitra - prihlásenie je možné do 27.4.2017  prihlášky na všetky semináre administruje pán Mgr. Michael Válek, email: michaelvalek@gmail.com;  tel.: +421 904 442 693 Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!!! Viac na odkaze: http://www.ucps.sk/Seminar_v_BB_ZA_TN_NR
19.04.2017

Stránky

Subscribe to SPF