SPF

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2017/OK/U4/P

Odvolacia komisia SPF v zložení JUDr. Pavol Pilek - predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Ľuboša Križka proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2017/DK/Z1/U5 zo dňa 11. 5. 2017 rozhodla uznesením SPF/2017/OK/U4/P takto:  Odvolacia komisia SPF odvolanie Ľuboša Križka proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SPF č. SPF/ 2017/DK/Z1/U5 zo dňa 11.5. 2017  o d m i e t a.

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK70-71

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK70-71 za obdobie 9.6.2017 - 12.6.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U68/P

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu na medzinárodný turnaj Darko Čukič mužov SR kategórie U 15 vo vodnom póle v nasledovnom termíne 13.08. – 20.08.2017 s miestom konania Belehrad (SRB).
04.08.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U67/P

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na výcvikový tábor mužov SR kategórie U 15 vo vodnom póle v nasledovnom termíne 07.08. – 10.08.2017 s miestom konania Košice (SVK) a Debrecín (HUN).
04.08.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U66/P

Rada SPF schválila nominácie na výcvikové tábory žien SR kategórie U 17 a sparingpartnera SVK ženy vo vodnom póle v termínoch: 01.08. –  04.08.2017  s miestom konania Košice 07.08. –  13.08.2017  s miestom konania Piešťany alebo Nováky
04.08.2017

Stránky

Subscribe to SPF