SPF

Životné jubileum 70 rokov.

Životné jubileum Ing. Juraj Skála (24.03.1948) - 70 rokov Juraj na svoj vek v prvom rade vôbec nevyzerá, no svojimi dlhoročnými skúsenosťami, slušným a skromným vystupovaním ako aj výsledkami svojej práce sa zaradil medzi tých nadšencov plaveckého športu, ktorí navždy zanechali  hlbokú stopu v histórii slovenského plávania. Ako bývalý  plavec  legendárneho, nedávno zosnulého trénera Štefana Keresteša, ostal verný tomuto športu aj po skončení plaveckej kariéry. Dvadsaťpäť rokov bol predsedom jedného z najúspešnejších klubov na Slovensku - najskôr ČH neskôr ŠKP Košice, bol jedným zo zakladateľov diaľkového plávania na Slovensku, keď stál pri zrode prvých diaľkoplaveckých pretekov - Ružínskeho maratónu, na ktorom sa konali aj prvé majstrovstvá Československa v diaľkovom plávaní.  Ako plavecký tréner dosiahol početné medzinárodné úspechy na vrcholných Európskych či svetových podujatiach,  o tieto úspechy sa zaslúžili: Zuzana Kupčíková, Ivana Kernáčová, Radka Kandráčová, Stanislav Szabó či Karmen Mikušová. Medzi jeho najjagavejšiu plaveckú hviezdu patrí nesporne Zuzana Mimovičová, ktorá patrila niekoľko rokov do TOP trojky slovenských plavkýň a je historicky najúspešnejšia plavkyňa oddielu plávania ŠKP Košice. Juraj urobil veľký kus práce aj pre Slovenskú plaveckú federáciu, keď dlhé roky bezplatne spracovával a evidoval  historické tabuľky slovenských plaveckých rekordov. Pracoval tiež ako člen výkonného výboru SPF,  zastával  aj funkciu predsedu technickej, či metodickej komisie pri SPF. Juraj sa aj dnes stále venuje plávaniu ako hlavný tréner v ŠKP Košice a pre jeho kladné povahové vlastnosti,  ktorými sú pracovitosť, skromnosť, slušnosť  a sebadisciplína, získal si obdiv, úctu  a množstvo kamarátov  medzi trénermi nie len na Slovensku, ale aj v Čechách a v Maďarsku.  Do ďalších rokov života mu všetci prajeme pevné zdravie a životný elán nech mu ostane aj naďalej, aby mohol ešte dlho odovzdávať svoje vedomosti a lásku k plaveckému športu mládeži a nám svojim kolegom.  
24.03.2018

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie SPF konanej dňa 01.03.2018

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a článku 34 ods. 3 Stanov SPF Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 01.03.2018 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Vzdelávanie trénerov - TRÉNERSKÁ AKADÉMIA FTVŠ

Dovoľujeme si Vás  informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave. Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner III. kvalifikačného stupňa, predbežne: -      1. všeobecná časť 12.-15. apríl 2018, -      2. všeobecná časť 27.-29. apríl 2018 (termíny sa môžu ešte upravovať).   Informácie o vzdelávacích programoch: Internetová stránka – https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20172018/ Facebook stránka – https://www.facebook.com/trenerska.akademia/
23.03.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U28/P

Rada SPF schválila dodatočnú nomináciu športovca povereného reprezentáciou na reprezentačný štart Multistretnutie Graz 2018, ktoré sa uskutoční v termíne 24. – 25. 03. 2018 v rakúskom Grazi: Ľ. Koka
21.03.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U27/P

Rada SPF schválila nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania Mladší juniori, Juniori a Seniori na súťaž 4 th M.E.C. CUP & Majstrovstvá SR Juniori a MŽ Šamorín/SVK v dňoch 24.-25.03.2018.
21.03.2018

Stránky

Subscribe to SPF