SPF

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK50-51

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK50-51 za obdobie 10.5.2017 - 21.05.2017

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK44-49

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK44-49 za obdobie 20.4.2017 - 10.05.2017

Nadácia SOV opäť hľadá mladé talenty, v projekte UKÁŽ SA!

„Ukáž sa!“ je názov grantového programu Nadácie Slovenského olympijského výboru (SOV), v rámci ktorého prerozdeľuje mladým talentovaným športovcom ročne až 30-tisíc eur.  Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku spúšťa nadácia tento grantový program aj v tomto roku. Do programu sa môžu zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe,nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. Od 9. mája 2017 je na novej internetovej stránke www.nadaciasov.sk dostupný registračný formulár, prostredníctvom ktorého je možné sa uchádzať o finančnú podporu z Nadácie SOV. Žiadosť o príspevok je nutné zaslať spolu s motivačným videom najneskôr do 23. júna 2017. O príspevok sa môžu uchádzať juniorskí športovci vo veku od 12 do 18 rokov, alebo v ich mene tak môže urobiť zákonný zástupca, kluby, športové zväzy, tréneri, alebo ostatné subjekty športového hnutia. Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená z ambasádorov projektu a členov Nadácie SOV vyberie najneskôr do 30. júna 2017  TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV. Hlasovanie bude prebiehať od 1. do 29. júla 2017. Výsledky grantového programu UKÁŽ SA! budú vyhlásené začiatkom septembra 2017. https://www.facebook.com/nadaciasov/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf   Budeme radi, ak vďaka vám podporíme tých najlepších z najlepších.
10.05.2017

Výzva na podávanie návrhov KFP SOV za rok 2016.

  Výzva na podávanie návrhov KFP SOV za rok 2016   Vážení priatelia športu a olympizmu, Klub fair play SOV je iniciátorom udeľovania cien fair play v športe a spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré sa v tejto oblasti v SR angažujú, navrhuje kandidátov na ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair play. Dovoľte, aby sme Vás v tejto veci oslovili a požiadali Vás o zaslanie návrhov na udelenie ocenení KFP SOV za rok 2016 . Bližšie informácie nájdete v prílohách. Kontaktná osoba na SPF: Bc. Zuzana Košťálová Matrikár SPF Mobil: +421 903 651 112 e-mail: kostalova@swimmsvk.sk   Termín zaslania návrhov: do 15.06.2017
10.05.2017

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U37/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu na výcvikový tábor žien SR kategórie U 17 a sparingpartnera  SVK ženy vo vodnom póle v termíne 05.05. –  07.05.2017  s miestom konania Piešťany.
08.05.2017

Stránky

Subscribe to SPF