SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U84/P

Rada SPF schvaľuje zmenu ROZPISU SÚŤAŽE - ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ STARŠÍCH ŽIAKOV 2017 vo vodnom póle. Zmenený ROZPIS SÚŤAŽE - ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ STARŠÍCH ŽIAKOV 2017 vo vodnom póle, v jeho novom úplnom znení, tvorí Prílohu uznesenia.
11.12.2017

Zápis č. SPF/2017/R/Z9 zo zasadnutia Rady SPF

 Zápis č. SPF/2017/R/Z9 zo zasadnutia Rady SPF zo dňa 22.11.2017
07.12.2017

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK119 -122

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK119 -122 za obdobie 24.11.2017 - 30.11.2017

Prestupy účinné k 01.12.2017

Prestupy účinné k 01.12.2017.
01.12.2017

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017, a to k 31.10.2017.

Stránky

Subscribe to SPF