SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z1 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z1 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 13.02.2019 v Bratislave.
08.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U46/P

Rada SPF schválila technického usporiadateľa daného pre podujatie Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne, a to UNISPORT CLUB SLOVAKIA o.z., ako aj zástupcu SPF pre danú majstrovskú súťaž p. Irenu Adámkovú.
07.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U45/P

Rada SPF schválila technického usporiadateľa a miesto konania Medzinárodných M-SR Masters, 30.-31.3.2019: Športový klub polície Košice – plávanie, o.z., miesto konania: Košice, 50m bazén.
03.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U44/P

Rada SPF schválila nomináciu reprezentantov SR a talentovaných športovcov diaľkového plávania na preteky Európsky pohár v diaľkovom plávaní Eilat /ISR, ktoré sa budú konať v termíne 28.3. - 1.4.2019.  
03.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U43/P

Rada SPF ustanovila pani  Miroslavu Dubčákovú (SVK15944) a pána Radoslava Suchánka (SVK14011) za členov Výboru Sekcie diaľkového plávania  
03.03.2019

Stránky

Subscribe to SPF