SPF

Rozhodnutie prezidenta SPF

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,   prezidentka SPF, na základe Čl. 37 a Čl. 44 Stanov SPF, rozhodla o zvolaní Mimoriadnej konferencie SPF. Konferencia sa uskutoční 17. apríla 2019 a navrhla nasledovné body programu: Zmena Stanov SPF Strategický plán SPF /schválenie hlavných bodov/   Plné znenie rozhodnutia, vrátane jeho odôvodnenia, nájdete v prílohe. Ďalšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu Mimoriadnej konferencie budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.      

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK24-35

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK24-35 za obdobie 7.2.2019 - 21.2.2019

Smutná správa

S bolesťou v srdci a hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 16. februára 2019, vo veku 31 rokov, náhle a tragicky, opustila naša priateľka, trénerka a športovkyňa celým telom a dušou   Majka Ľašová.     Posledná rozlúčka bude v dome smútku v Michalovciach, dňa 19.2.2019 (utorok) o 11:00 hod.. Česť jej pamiatke.
17.02.2019

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK19-23

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK19-23 za obdobie 15.1.2019 - 7.2.2019

Stránky

Subscribe to SPF