SPF

Audit Slovenskej plaveckej federácie za rok 2018

Slovenská plavecká federácia na základe § 9 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zverejňuje: Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a Výročnú správu za rok 2017. Prílohy: 1. Výročná správa Slovenskej plaveckej federácie a obchodnej spoločnosti Slovenská plavecká marketingová s.r.o. 2. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky SPF za rok 2018 a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o.  3. Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy SPF s účtovnou závierkou SPF za rok 2018 vrátane Výročnej správy 4. Potvrdenie a podaní "Riadne schválená účtovná závierka NUJ v sústave PU" zo dňa 7.3.2018 5. Potvrdenie o podaní "Všeobecné podanie k UZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva" - Výročná správa zo dňa 31.5.2018

Audit Slovenskej plaveckej federácie za rok 2017

Slovenská plavecká federácia na základe § 9 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zverejňuje: Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a Výročnú správu za rok 2017. Prílohy: 1. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a Výročná správa. 2. Potvrdenie a podaní "Riadne schválená účtovná závierka NUJ v sústave PU" zo dňa 7.3.2018 3. Potvrdenie o podaní "Všeobecné podanie k UZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva" - Výročná správa zo dňa 31.5.2018

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie SPF konanej dňa 17.04.2019

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a článku 34 ods. 3 Stanov SPF Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 17.04.2019 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U52/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu  mladších juniorov a mladších junioriek na Medzinárodné juniorské plavecké preteky V4, ktoré sa konajú v Osvienčime (POL) v termíne 04.-05.5. 2019. Pretekári: Mladší juniori: Jablčník František, Sabo Juraj, Lányi Filip, Folťan Patrik, Guman Eduard, Poliačik Jakub, Dikácz Bence, Kudla Patrik, Tlšťan Tibor, Kreta Jakub Náhradníci: Antalík Matej, Varhač Michal, Tomko Marek, Záhora Gabriel.   Mladšie juniorky: Kmošenová Lea, Hodoňová Nina, Kováčová Timea, Mižurová Jana, Janáčová Bronislava, Langeová Lenka, Šprláková-Zmorová Olívia, Slušná Liliana, Štaudigerová Petra, Majdová Šárka, Slivková Veronika, Vráblová Margaréta. Náhradníčky: Fiedorová Markéta, Behalová Veronika   Realizačný tím: Karel Procházka (vedúci výpravy a hlavný tréner), Rastislav Hlavatý (tréner - asistent), Dana Strelčíková (tréner – asistent), Miloš Páleník (masér)   Zraz mladších juniorov, mladších junioriek a realizačného tímu podľa nominačného listu.   Akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie plávania, a to bez finančnej spoluúčasti pretekárov.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na vrcholnom podujatí.   Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p.Nowak M., Procházka K.
06.05.2019

Prestupy účinné k 01.05.2019

Prestupy účinné k 01.05.2019.
01.05.2019

Stránky

Subscribe to SPF