SPF

Aj Vaše 2% resp. 3% z dane 2018 môžu prispieť k podpore...

Chceli by sme Vám všetkým POĎAKOVAŤ za 2%, ktoré ste venovali Slovenskej plaveckej federácii z vašich príjmov za rok 2017. Touto cestou si Vás dovoľujeme opäť požiadať o Vašu podporu. Údaje potrebné pre poukázanie sumy 2% resp. 3% z Vašej zaplatenej dane za rok 2018: Názov: Slovenská plavecká federácia Právna forma: občianske združenie Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava IČO: 36 068 764 DIČ: 2021658199 Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba: 1. Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/ 2. Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/ 3. Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/ Ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane: Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A alebo DP typ B). POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín. Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky) Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/    
06.02.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U40/P

Rada SPF schválila návrh na účasť Tomáša Klobučníka na sústredení reprezentácie starších juniorov a „B“ seniorov v termíne 8.2.-17.2.2019 v Poprade.
05.02.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U39/P

Rada SPF schválila  Športovo-technické dokumenty synchronizovaného plávania na rok 2019
05.02.2019

Dobrovoľníci - 3% z dane

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín, môžu v roku 2019 poukázať 3% z dane. V prípade, že chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí najprv získať Potvrdenie o tom, že v roku 2018 odpracoval dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín. Slovenská plavecká federácia je pripravená na Vašu žiadosť vystaviť Vám písomné potvrdenie, že ste pre ňu ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávali túto činnosť. Ako dobrovoľník ste nemuseli odpracovať 40 hodín výlučne len v prospech Slovenskej plaveckej federácie, t.j. iba u jednej organizácii, počet  hodín sa tak môže sčítavať  aj  od  viacerých organizácií. Ak máte záujem o vystavenie predmetného potvrdenia, žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu:  blazova@swimmsvk.sk
04.02.2019

Prestupy účinné k 01.02.2019

Prestupy účinné k 01.02.2019.
01.02.2019

Stránky

Subscribe to SPF