SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U21/P

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov vodného póla kategórie MUŽI seniori na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 31.1. - 3.2.2019 
16.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U20/P

Rada SPF schválila asistentov reprezentačného trénera SP k 15.1.2019 pre RTC 2018/2019: Lobpreisová Z., McDonnell J., Solymosyová I.  a Thuringerová M. 
16.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U19/P

Rada SPF schválila menný zoznam najúspešnejších športovcov SPF vo vodnom póle za rok 2018 a výšky odmien týmto športovcom nasledovne: kategória MUŽI: Lukáš Ďurík (odmena 300,- €) kategória MUŽI U19: Matej Čaraj (odmena 200,- €) kategória ŽENY:  Jana Kurucová (odmena 300,- €) kategória ŽENY U19: Beata Kováčiková (odmena 200,- €)  
16.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U18/P

Rada SPF schválila Športovo-technické dokumenty plávania na rok 2019.
16.01.2019

UZNESENIE Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej...

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF ( ďalej len DP VP SPF ) prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu navrhovateľa: Rada Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF Nunzie Cinzie Ragusy, reg. číslo SVK19747 ( ďalej len „previnilec“) vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK2, rozhodla: Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárnekonanie zastavuje s odporučením Rade SPF podniknúť právne opatrenia k orgánom činným v trestnom konaní.

Stránky

Subscribe to SPF