SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U38/P

Rada SPF schválila zmenu športového administrátora na plavecké preteky Medzinárodné Majstrovstvá SR Masters, 30.-31.3.2019 p. Dagmar Krausovú.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U37/P

Rada SPF schválila miesta konania a technických usporiadateľov plaveckých pretekov FPD Slovenský pohár žiakov v jednotlivých plaveckých oblastiach: 16.02.    FPD Slovenský pohár žiakov BAO 1.kolo    Bratislava                   AZETA       25m 16.02.    FPD Slovenský pohár žiakov SSO 1.kolo     Banská Štiavnica      PKBS         25m 16.02.    FPD Slovenský pohár žiakov VSO 1.kolo    Michalovce                ORCAM      25m 16.02.    FPD Slovenský pohár žiakov ZSO 1.kolo    Senica                       AQSE         25m
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U36/P

Rada SPF schválila Menný zoznam Útvaru talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v plávaní pre rok 2019 podľa prílohy.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U35/P

Rada SPF schválila, podľa čl. 10 ods. 6 Súťažného poriadku plávania, zmenu termínu konania plaveckých pretekov Pohár mesta Humenné na termín 30.03.2019.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U34/P

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U15 muži SR vo vodnom póle na výcvikový tábor a medzinárodný turnaj v termínoch : 18. - 21.2.2019    VT s miestom konania SLO/Maribor 21. - 24.2.2019    MT s miestom konania SLO/Koper 
31.01.2019

Stránky

Subscribe to SPF