SPF

Rada SPF 6/2013

Zápis č.6 /2013 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 30. 10. 2013 v Bratislave  
12.11.2013

Smernica SPF č. 5/2013 - Prestupový poriadok SPF

Dňa 30.10.2013 schválila Rada SPF pod Smernicou SPF č.  5/2013  nový Prestupový poriadok. Svoju účinnosť nadobúda 1.12.2013.
10.11.2013

Konferencia "Plávanie - veda v praxi 2013"

Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy Rzeszowskej univerzity v Rzeszowe a Slovenskou plaveckou federáciou usporiada medzinárodnú vedeckú konferenciu. Konferencia sa bude konať dňa 10.októbra 2013 na Prešovskej Univerzite. Konferencia je ideálna pre všetkých trénerov a priaznivcov plávania. Táto konferencia  slúži aj ako seminár pre trénerov, ktorí majú záujem o predĺženie licencie trénera. Termín prihlášok do 22. 9. 2013, závazne sa prihlásite tu.
17.09.2013
História plaveckých športov na Slovensku

História plaveckých športov na Slovensku

HISTÓRIA PLAVECKÝCH ŠPORTOV na Slovensku Obsah: štatistika vrcholných seniorských podujatí v plávaní z pohľadu účasti Slovenska od roku 1993 (aktualizácia 1.9.2012) profil SMOLENOVÁ DENISA profil KLOBUČNÍK TOMÁŠ profil FILOVÁ KATARÍNA profil LISTOPADOVÁ KATARÍNA profil SYLLABOVÁ MIROSLAVA profil NAGY RICHARD štatistika vrcholných juniorských podujatí v plávaní z pohľadu účasti Slovenska od roku 1993 (aktualizácia 1.9.2012) štatistika vrcholných seniorských podujatí v diaľkovom plávaní z pohľadu účasti Slovenska od roku 1993 (aktualizácia 1.9.2012) štatistika vrcholných juniorských podujatí v diaľkovom plávaní z pohľadu účasti Slovenska od roku 1993 (aktualizácia 1.9.2012) štatistika vrcholných seniorských podujatí v synchronizovanom plávaní z pohľadu účasti Slovenska od roku 1993 (aktualizácia 1.9.2012) štatistika vrcholných juniorských podujatí v synchronizovanom plávaní z pohľadu účasti Slovenska od roku 1993 (aktualizácia 1.9.2012) profil KRAJČOVIČOVÁ KRISTÍNA profil LABÁTHOVÁ JANA profil HABOVÁ MÁRIA štatistika vrcholných podujatí kategórie MASTERS z pohľadu účasti Slovenska od roku 1993 (aktualizácia 1.9.2012)   Spracoval a vydal: Slovenská plavecká federácia 2012
04.09.2013
Školenie rozhodcov synchronizovaného plávania I.stupňa

Školenie rozhodcov synchronizovaného plávania I.stupňa -...

Rozhodcovská komisia Slovenského zväzu synchronizovaného plávania organizuje I. časť školenie rozhodcov  I. stupňa -  všeobecný základ  v termíne 5.10. 2013. Školenie sa uskutoční vo Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, adresa: Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 8, 814 69 Bratislava (miestnosť bude spresnená neskôr) Program: 05.10.2013 /sobota/: 5 vyučovacích hodín – všeobecný základ (podrobný časový rozvrh bude zverejnený na webe SZSP a SPF), Školitelia: pedagógovia z FTVŠ UK BA II. časť skolenia rozhodcov  I. stupňa – Špecializácia  na rozhodcu synchronizovaného plávania bude naplánovaná až po seminári (FINA resp. LEN) o nových pravidlách na roky 2014–18 Záujemcovia o školenie musia riadne vyplniť a poslať „Prihlášku na školenie rozhodcu SPF“ na adresu: Sekretariát SPF, Junácka 6, 832 80 Bratislava - najneskôr do stredy 18.09.2013./akceptujeme aj skenovanú prihlášku s podpismi a pečiatkou klubu/. Zároveň prosím potvrdiť záujem o školenie aj elektronicky na sekretariat@swimmsvk.sk, kópia na dzurekova.maria@gmail.com Poplatok za školenie Rozhodcu I. stupňa je  vo výške: 40,00 € Uvedenú sumu je potrebné uhradiť na účet SPF  3074 27 5158/0200 VÚB  najneskôr do 18.09.2013, Do správy pre prijímateľa uveďte prosím školenie R, Vaše meno a priezvisko. Účastníci sú povinní priniesť potvrdenie o platbe na školenie. V zmysle platných smerníc si cestovné, stravu a ubytovanie účastníci školenia hradia sami.        M. Dzureková v.r. - Predseda RK SZSP
20.08.2013

Stránky

Subscribe to SPF