SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U64/P

Rada SPF schvaľuje  rozsah, program a podmienky vzdelávania športových odborníkov - rozhodcov diaľkového plávania na otvorenej vode:   Rozsah školenia:  16 hod.   Program školenia: Všeobecná časť: 1. Otvorenie školenia – úvod – organizácia.                                                                        ½ hod. 2. OWS x Marathon / Zbor rozhodcov a ich povinnosti                                                        2 hod. 3. Zbor rozhodcov a ich povinnosti / Štart / Miesto súťaže / Súťaž / Cieľ súťaže                2 hod. 4. Bezpečnosť / Bezpečnostný plán / Plavky, čiapky, okuliare, popis pretekárov               1 ¾ hod. 5. Súťažný poriadok DP a ZP / časť z pravidiel ZP                                                             1 ¾ hod. Praktická časť: Praktické skúsenosti priamo na podujatiach v DP na otvorenej vode                                 8 hod.   Školiteľ: rozhodca FINA   Úloha z uznesenia: Organizačne zabezpečiť školenie rozhodcov.   Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovední:  sekretariát SPF
28.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U63/P

Rada SPF schvaľuje  nomináciu reprezentantov a realizačného tímu na MS Gwangju 2019 v termíne     6. – 18.7.2019:   Reprezentanti: Tomáš Peciar (DELNI), Karolína Balážiková (ORCAB) Realizačný tím: Rostislav Vítek (tréner)   Zraz reprezentantov a realizačného tímu podľa nominačného tímu.   Náklady súvisiace s pobytom a dopravou športovcov a realizačného tímu budú hradené z rozpočtu DP.   Úloha z uznesenia: Organizačne zabezpečiť účasť na podujatí MS Gwangju   Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovední:  sekretariát SPF
28.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U61/P

Rada SPF schvaľuje  úpravu propozícii podľa priloženej prílohy a termínov konania pretekov nasledovne:   29.06.         FPD Slovenský pohár žiakov BAO       3.kolo       Bratislava       AZETA       25m 28.09.         FPD Slovenský pohár žiakov BAO       4.kolo       Bratislava       AZETA       25m   Úloha z uznesenia: Rada SPF  ukladá sekretariátu SPF vykonať úpravu propozícií plaveckých pretekov na webovom sídle   Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovední::  p. Nowak, Košťálová
28.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U60/P

 Rada SPF schvaľuje nomináciu  plavcov a realizačný tím na preteky Majstrovstvá Európy juniorov, Kazaň (RUS) v termíne od 03.07.2019 - 07.07.2019   Juniori: Trníková Nikoleta, Potocká Tamara, Ripková Zora, Kupčová Sabína, Cibulková Martina, Marušáková Ema, Vadovičová Nina, Kušík Alex, Reindl Robin, Kliment Simon   Realizačný tím: Miloš Božik (vedúci výpravy, hlavný tréner), Jiŕí Adámek, Karel Prochádzka Marián Hrabovský (tréner - asistent). Masér bude doplnený do realizačného tímu po ukončení výberu.   Zraz juniorov a realizačného tímu podľa nominačného listu.   Akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie plávania, a to bez finančnej spoluúčasti nominovaných pretekárov.   Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na podujatí, vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.   Termín: bez zbytočného odkladu                                 Zodpovední: p. Bielik, Nowak
28.06.2019

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Stránky

Subscribe to SPF