SPF

Zrušenie mimoriadnej Konferencie SPF

  Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, oznamujeme Vám, že konanie prezidentkou SPF zvolanej mimoriadnej Konferencie SPF v termíne 17.04. 2019 s navrhnutými bodmi programu 1. Zmena Stanov SPF a 2. Strategický plán SPF /schválenie hlavných bodov/  b o l o  rozhodnutím prezidentky SPF (znenie rozhodnutia je priložené v prílohe) zo dňa 10.03.2019  z r u š e n é. Súčasne Vám týmto oznamujeme, že Rada SPF na svojom zasadnutí rozhodla o konaní riadnej (výročnej) Konferencie SPF využijúc už komunikovaný termín konania mimoriadnej Konferencie SPF, t.j. 17.04.2019. Pre viac informácií prosím sledujte samostatný článok venovaný riadnej (výročnej) Konferencii SPF.  

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK36-38

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK24-35 za obdobie 21.2.2019 - 14.3.2019

Zápis č. SPF/2019/R/Z1 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z1 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 13.02.2019 v Bratislave.
08.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U46/P

Rada SPF schválila technického usporiadateľa daného pre podujatie Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne, a to UNISPORT CLUB SLOVAKIA o.z., ako aj zástupcu SPF pre danú majstrovskú súťaž p. Irenu Adámkovú.
07.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U45/P

Rada SPF schválila technického usporiadateľa a miesto konania Medzinárodných M-SR Masters, 30.-31.3.2019: Športový klub polície Košice – plávanie, o.z., miesto konania: Košice, 50m bazén.
03.03.2019

Stránky

Subscribe to SPF