SPF

NOVÝ Disciplinárny poriadok SPF

Dávame do pozornosti NOVÝ Disciplinárny poriadok SPF.

Konferencia SPF a Členské schôdze SPZ a SZSP

Vážení športoví priatelia, dokumenty k nadchádzajúcej  Konferencii SPF a Členským schôdzam SPZ a SZSP sa nachádzajú v sekcii „Kalendár podujatí“, kde nájdete už aj aktuálne správy za uplynulé obdobie. Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Sekretariát SPF
18.09.2014
21.07.2014

Zápis Rada SPF 1/2014

Zápis č. 1/2014 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 25. 6. 2014 v Bratislave. Program: 1. Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF 6/2013 2. Smernica SPF / Prestupový poriadok SPF 3. Registratúrny plán SPF 4. Konferencia SPF 2014 5. OH mládeže 2014 6. Rozpočet SPF 2014 7. Rôzne
29.06.2014

Stránky

Subscribe to SPF