SPF

Sťahovanie kancelárií SPF

Slovenská plavecká federácia sa sťahuje do nových priestorov. V súvislosti s tou skutočnosťou, že samotné sťahovanie bude prebiehať najmä v týždňoch od 4.6. do 19.6.2015, je nutné upozorniť, že Sekretariát SPF bude pracovať v obmedzenom režime a preto Sekretariát SPF žiada o zhovievavosť, trpezlivosť a zohľadnenie tejto skutočnosti pri adresovaní požiadaviek na jeho prácu a asistenciu.
04.06.2015

Zvyšovanie sebadôvery a jej dlhodobá stabilizácia pri podávaní...

Pozývam Vás na workshop   ZVYŠOVANIE SEBADÔVERY A JEJ DLHODOBÁ STABILIZÁCIA PRI PODÁVANÍ VÝKONOV         Workshop je zameraný na prácu so sebadôverou, jej optimalizáciu a dlhodobú stabilizáciu. Sebadôvera je jedným z najdôležitejších faktorov podávania kvalitných výkonov a spokojnosti v profesionálnej oblasti. Systematickou prácou je možné zvyšovať a optimalizovať jej úroveň. Workshop bude kombináciou teoretických poznatkov a praktických aktivít. Pozornosť bude venovaná charakteristike sebadôvery a hlavným faktorom, ktoré ju ovplyvňujú. Účastníci sa zoznámia s postupmi a technikami zvyšovania jej úrovne s dôrazom na význam vzťahu myslenie – sebadôvera. Workshop je určený pre vrcholových športovcov, manažérov, ľudí pôsobiacich vo výkonovej sfére a pre každého, kto sa chce naučiť efektívnejšie pracovať so svojou sebadôverou.    Miesto: budova Agroinštitútu v Nitre, Akademická 4 Čas: pondelok 20.7.2015 od 9:00 do 17:00 hod Počet hodín: 8 Cena: 59,- eur v prípade zaplatenia do 31.5.2015, pri platbe po tomto termíne 69,- eur Počet účastníkov: 22  Lektor: Peter Kuračka Koktakt: 0907 122 179, kuracka@sportovypsycholog.sk  Číslo účtu: 1100474953/8410 Prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na: kuracka@sportovypsycholog.sk. V prípade otázok ma môžete kontaktovať telefonicky na 0907122179 alebo emailom.
12.05.2015

Zápis z Rady SPF č.1/2015

Zápis č. 1/2015 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 31. 3. 2015 v Bratislave.  Program: 1. Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF 2/2014 2. Slovenská plavecká marketingová 3. Registračný poriadok SPF 4. 48. VZ SOV 5. Organizácia významných podujatí LEN v rokoch 2018-2019 6. Rozpočet 2015 7. Rôzne  
23.04.2015

Zomrela dlhoročná rozhodkyňa SPF, trénerka a inštruktorka...

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že po ťažkej chorobe nás navždy opustila dňa 17.4.2015 dlhoročná rozhodkyňa SPF, trénerka a inštruktorka plávania Klubu plaveckých športov Nereus Žilina Hanka Horváthová (nar. 30.9.1950). Rozlúčka so zosnulou bude 22.4.2015 na Starom cintoríne v Žiline.  
22.04.2015

Zápis z Rady SPF č.4/2015/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu na Európske hry v BAKU / AZE: plávanie v termíne 19.06.-28.06.2015 a synchronizované plávanie v termíne 08.06.-17.06.2015  
08.04.2015

Stránky

Subscribe to SPF