SPF

Prestupový poriadok SPF

Rada SPF na svojom  zasadnutí dňa 12.10.2015 schválila zmenu a doplnenie – Dodatok č. 3 k Smernici SPF PRESTUPOVÝ PORIADOK SPF. Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom 1.12.2015. Prestupový poriadok SPF so zvýraznenými zmenami a doplneniami Vám ponúkame v prílohe.
03.11.2015

Zápis z Rady SPF č.3/2015

Zápis č. 3/2015 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 12. 10. 2015 v Bratislave   Program: 1. Kontrola úloh zo zápisu Rady SPF 2/2015 2. Vnútorné smernice SPF 3. Zákon o športe 4. Zmena organizačnej štruktúry sekretariátu 5. Rozšírenie priestorov SPF 6. Slovenská plavecká marketingová 7. LEN Clinic for Synchronised Swimming Bratislava 2015 8. Vozový park SPF 9. Rôzne 
03.11.2015

Prestup k 1. 11. 2015

  Meno Registrácia Dátum narodenia Materský oddiel Nový oddiel Schváleno podľa 57 Marek Menczer SVK14656 14.1.2003 DELB VIB čl. 9 bod 7d 58 Matúš Menczer SVK15396 21.1.2005 DELB VIB čl. 9 bod 7d 59 Adam Duffala SVK17707 5.6.2007 STKPK PKPK čl. 9 bod 7b 60 Milan Schwendt SVK17843 4.9.37 PKMTR KPMTV čl. 9 bod 7a 61 Branislav Urban SVK17840 30.10.65 PKMTR KPMTV čl. 9 bod 7a 63 Juraj Kočiš SVK18010 14.12.99 DELNI AQUNI čl. 9 bod 7b 64 Barbora Stachová SVK17384 27.12.07 UKB JTBA čl. 9 bod 7c 65 Veronika Kolníková SVK10039 22.1.90 PPK UMB čl. 9 bod 7d 66 Kamila Gregušová SVK16597 23.8.06 ORCAB IUV čl. 9 bod 7d 67 Martina Grexová SVK11285 23.10.95 FLIBR VSKUK čl. 9 bod 7a 68 Simona Matrková SVK12532 20.3.02 JTBA VSKUK čl. 9 bod 7b 69 Ema Mészárosová SVK12532 29.8.96 ATLEV VSKUK čl. 9 bod 7a 70 Tatiana Zboroňová SVK15408 16.12.99 MPKDK NERZI čl. 9 bod 7a 71 Vanesa Vránová SVK12774 14.6.00 MAPU NERZI čl. 9 bod 7a 72 Stefania Salazar SVK16082 3.1.05 SPK AZETA čl. 9 bod 7a 73 Hana Markušová SVK17249 3.2.08 ORCAB IUV čl. 9 bod 7d 74 Zuzana Bobová SVK18016 4.7.06 ORCAB IUV čl. 9 bod 7d 75 Laura Waterloos SVK16279 7.11.06 ORCAB IUV čl. 9 bod 7d 76 Kristína Lintnerová SVK11874 18.4.00 TPO DUBB čl. 9 bod 7c $(function() { /* For zebra striping */ $("table tr:nth-child(odd)").addClass("odd-row"); /* For cell text alignment */ $("table td:first-child, table th:first-child").addClass("first"); /* For removing the last border */ $("table td:last-child, table th:last-child").addClass("last"); }); /* Pretty Table Styling CSS Tricks also has a nice writeup: http://css-tricks.com/feature-table-design/ */ table { font:12px/15px "Helvetica Neue",Arial, Helvetica, sans-serif; color: #555; overflow:hidden; border:1px solid #d3d3d3; background:#fefefe; width:85%; margin:5% auto 0; -moz-border-radius:5px; /* FF1+ */ -webkit-border-radius:5px; /* Saf3-4 */ border-radius:5px; -moz-box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.2); } th, td {padding:7px 7px 7px; text-align:center; } th {padding-top:22px; text-shadow: 1px 1px 1px #fff; background:#e8eaeb;} td {border-top:1px solid #e0e0e0; border-right:1px solid #e0e0e0;} tr.odd-row td {background:#f6f6f6;} td.first, th.first {text-align:left} td.last {border-right:none;} /* Background gradients are completely unnessary but a neat effect. */ td { background: -moz-linear-gradient(100% 25% 90deg, #fefefe, #f9f9f9); background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 25%, from(#f9f9f9), to(#fefefe)); } tr.odd-row td { background: -moz-linear-gradient(100% 25% 90deg, #f6f6f6, #f1f1f1); background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 25%, from(#f1f1f1), to(#f6f6f6)); } th { background: -moz-linear-gradient(100% 20% 90deg, #e8eaeb, #ededed); background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 20%, from(#ededed), to(#e8eaeb)); } /* I know this is annoying, but we need dditional styling so webkit will recognize rounded corners on background elements. Nice write up of this issue: http://www.onenaught.com/posts/266/css-inner-elements-breaking-border-radius And, since we've applied the background colors to td/th element because of IE, Gecko browsers also need it. */ tr:first-child th.first { -moz-border-radius-topleft:5px; -webkit-border-top-left-radius:5px; /* Saf3-4 */ } tr:first-child th.last { -moz-border-radius-topright:5px; -webkit-border-top-right-radius:5px; /* Saf3-4 */ } tr:last-child td.first { -moz-border-radius-bottomleft:5px; -webkit-border-bottom-left-radius:5px; /* Saf3-4 */ } tr:last-child td.last { -moz-border-radius-bottomright:5px; -webkit-border-bottom-right-radius:5px; /* Saf3-4 */ } ​
02.11.2015

Verejné obstarávanie 2/2015

Nákup hardware video analýzy súťažných a tréningových výkonov
19.10.2015

Stránky

Subscribe to SPF