SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U42/P

Rada SPF schválila zmenu a doplnenie Štatútu reprezentanta Slovenskej republiky v plaveckých športoch.
02.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U41/P

Rada SPF schválila zmenu a doplnenie Smernice SPF o systéme zabezpečenia a organizácie športovej prípravy a nominácií reprezentačných družstiev  v synchronizovanom plávaní. 
02.03.2019

Prestupy účinné k 01.03.2019

Prestupy účinné k 01.03.2019.
01.03.2019

Rozhodnutie prezidenta SPF

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,   prezidentka SPF, na základe Čl. 37 a Čl. 44 Stanov SPF, rozhodla o zvolaní Mimoriadnej konferencie SPF. Konferencia sa uskutoční 17. apríla 2019 a navrhla nasledovné body programu: Zmena Stanov SPF Strategický plán SPF /schválenie hlavných bodov/   Plné znenie rozhodnutia, vrátane jeho odôvodnenia, nájdete v prílohe. Ďalšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu Mimoriadnej konferencie budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.      

Stránky

Subscribe to SPF