SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U9/P

Návrh na rozhodnutie Rady SPF formou písomného hlasovania č. SPF/2019/R/U9/P bol navrhovateľom p. Miroslavom Šimunom stiahnutí a bude predložený na riadne zasadnutie Rady SPF.
13.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U8/P

Rada SPF schválila doplnenie Termínovej listiny SPF na rok 2019 o nasledovné ďalšie plavecké podujatia (viď. príloha)    
13.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U4/P

Rada SPF schválila nomináciu reprezentačných družstiev synchronizovaného plávania Mladší juniori, Juniori a Seniori na súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky v technických elementoch Juniori a Seniori 2019 v Šamoríne/SVK  dňa 13.01.2019
11.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U7/P

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie ženy seniorky vo vodnom póle na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 8. - 10.2.2019.
11.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U6/P

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U17 mužov vo vodnom póle na výcvikové tábory v Novákoch v termínoch 24. - 27.1.2019 a 28.2. - 3.3.2019.
11.01.2019

Stránky

Subscribe to SPF