SPF

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK24-35

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK24-35 za obdobie 7.2.2019 - 21.2.2019

Smutná správa

S bolesťou v srdci a hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 16. februára 2019, vo veku 31 rokov, náhle a tragicky, opustila naša priateľka, trénerka a športovkyňa celým telom a dušou   Majka Ľašová.     Posledná rozlúčka bude v dome smútku v Michalovciach, dňa 19.2.2019 (utorok) o 11:00 hod.. Česť jej pamiatke.
17.02.2019

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK19-23

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK19-23 za obdobie 15.1.2019 - 7.2.2019

Aj Vaše 2% resp. 3% z dane 2018 môžu prispieť k podpore...

Chceli by sme Vám všetkým POĎAKOVAŤ za 2%, ktoré ste venovali Slovenskej plaveckej federácii z vašich príjmov za rok 2017. Touto cestou si Vás dovoľujeme opäť požiadať o Vašu podporu. Údaje potrebné pre poukázanie sumy 2% resp. 3% z Vašej zaplatenej dane za rok 2018: Názov: Slovenská plavecká federácia Právna forma: občianske združenie Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava IČO: 36 068 764 DIČ: 2021658199 Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba: 1. Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/ 2. Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/ 3. Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/ Ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane: Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A alebo DP typ B). POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín. Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky) Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/    
06.02.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U40/P

Rada SPF schválila návrh na účasť Tomáša Klobučníka na sústredení reprezentácie starších juniorov a „B“ seniorov v termíne 8.2.-17.2.2019 v Poprade.
05.02.2019

Stránky

Subscribe to SPF