SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U39/P

Rada SPF schválila  Športovo-technické dokumenty synchronizovaného plávania na rok 2019
05.02.2019

Dobrovoľníci - 3% z dane

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín, môžu v roku 2019 poukázať 3% z dane. V prípade, že chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí najprv získať Potvrdenie o tom, že v roku 2018 odpracoval dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín. Slovenská plavecká federácia je pripravená na Vašu žiadosť vystaviť Vám písomné potvrdenie, že ste pre ňu ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávali túto činnosť. Ako dobrovoľník ste nemuseli odpracovať 40 hodín výlučne len v prospech Slovenskej plaveckej federácie, t.j. iba u jednej organizácii, počet  hodín sa tak môže sčítavať  aj  od  viacerých organizácií. Ak máte záujem o vystavenie predmetného potvrdenia, žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu:  blazova@swimmsvk.sk
04.02.2019

Prestupy účinné k 01.02.2019

Prestupy účinné k 01.02.2019.
01.02.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U38/P

Rada SPF schválila zmenu športového administrátora na plavecké preteky Medzinárodné Majstrovstvá SR Masters, 30.-31.3.2019 p. Dagmar Krausovú.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U37/P

Rada SPF schválila miesta konania a technických usporiadateľov plaveckých pretekov FPD Slovenský pohár žiakov v jednotlivých plaveckých oblastiach: 16.02.    FPD Slovenský pohár žiakov BAO 1.kolo    Bratislava                   AZETA       25m 16.02.    FPD Slovenský pohár žiakov SSO 1.kolo     Banská Štiavnica      PKBS         25m 16.02.    FPD Slovenský pohár žiakov VSO 1.kolo    Michalovce                ORCAM      25m 16.02.    FPD Slovenský pohár žiakov ZSO 1.kolo    Senica                       AQSE         25m
31.01.2019

Stránky

Subscribe to SPF