SPF

Oznámenie o vzdaní sa funkcie prezidentky SPF

  Vážení riadni členovia, vážení individuálni členovia Slovenskej plaveckej federácie, vážení športoví priatelia, s poukazom na priložené oznámenie si Vám dovoľujeme oznámiť, že pani Mgr. Irena Adámková sa dňom 11.3.2019 vzdala výkonu funkcie prezidenta SPF. Touto cestou si dovoľujeme pani Adámkovej vysloviť  p o ď a k o v a n i e   za jej dlhoročnú činnosť pre a v prospech Slovenskej plaveckej federácie na pozícii prezidenta Slovenskej plaveckej federácie a za jej výkon funkcie prezidenta, ktorý významnou mierou prispel k výsledkom a súčasnému úspešnému postaveniu Slovenskej plaveckej federácie.     
18.03.2019

Zrušenie mimoriadnej Konferencie SPF

  Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, oznamujeme Vám, že konanie prezidentkou SPF zvolanej mimoriadnej Konferencie SPF v termíne 17.04. 2019 s navrhnutými bodmi programu 1. Zmena Stanov SPF a 2. Strategický plán SPF /schválenie hlavných bodov/  b o l o  rozhodnutím prezidentky SPF (znenie rozhodnutia je priložené v prílohe) zo dňa 10.03.2019  z r u š e n é. Súčasne Vám týmto oznamujeme, že Rada SPF na svojom zasadnutí rozhodla o konaní riadnej (výročnej) Konferencie SPF využijúc už komunikovaný termín konania mimoriadnej Konferencie SPF, t.j. 17.04.2019. Pre viac informácií prosím sledujte samostatný článok venovaný riadnej (výročnej) Konferencii SPF.  

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK36-38

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK24-35 za obdobie 21.2.2019 - 14.3.2019

Zápis č. SPF/2019/R/Z1 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z1 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 13.02.2019 v Bratislave.
08.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U46/P

Rada SPF schválila technického usporiadateľa daného pre podujatie Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne, a to UNISPORT CLUB SLOVAKIA o.z., ako aj zástupcu SPF pre danú majstrovskú súťaž p. Irenu Adámkovú.
07.03.2019

Stránky

Subscribe to SPF