SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U70/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva Mladší juniori synchronizovaného plávania na medzinárodnú súťaž 9th Hungarian Open International Artistic Swimming Competition  Budapešť/HUN v termíne 28.-30.6.2019: reprezentanti: Bartolčičová E., Bugalová R., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Solymosy J., Ždánová N. realizačný tím: Vedúci akcie: Solymosyová I. Tréner: McDonnell J., Solymosyová I. Rozhodca: Aczelová L. Dopravu na miesto zrazu uvedené v nominačnom liste si reprezentanti zabezpečujú na vlastné náklady. Náklady výpravy (ubytovanie, doprava a poistenie) sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá organizačné zabezpečiť účasť výpravy na danom podujatí a vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.   Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. McDonnell J., Nowak M
28.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U69/P

Rada SPF schvaľuje tréningovú prípravu reprezentačného družstva Seniori synchronizovaného plávania v Šamoríne v dňoch 24.6.-07.07.2019: Reprezentanti: Bacharová J., Bartovičová H., Daabousová N., Diky CH., Iakovlev A., Lisá L., McDonnell L., Miškechová D., Novotná B., Riegerová V., Slezáková R., Solymosyová S.   Realizačný tím: Vedúci akcie: Szauder N. Tréner: Szauder N., Thuringerová M.   Dopravu na miesto tréningovej prípravy si reprezentanti zabezpečujú na vlastné náklady. Náklady na prenájom bazéna je hradený z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania. Úloha z rozhodnutia: VSSP SPF ukladá vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF. Termín: bez zbytočného odkladu                   Zodpovedný/í: p. McDonnell J., Nowak M.
28.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U68/P

Rada SPF schvaľuje,  úpravu ŠTD DP  pre rok 2019 podľa prílohy Úloha z uznesenia: Vykonať zmenu v ŠTD. Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovední:  sekretariát SPF
28.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U65/P

Rada SPF schvaľuje,  že na súťažiach DP na otvorenej vode v roku 2019 sa bude pre spracovanie prihlášok, odhlášok a výsledkov používať program RUFUS a spracovateľa prihlášok, odhlášok a výsledkov pre dané súťaže poverí viceprezident DP.   Úloha z uznesenia: Rada SPF  ukladá  víceprezidentovi DP poveriť osobu na spracovanie prihášok, odhlášok a výsledkov pretekov DP, ktorá ovláda program RUFUS   Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovední: Pavol Peciar  
28.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U64/P

Rada SPF schvaľuje  rozsah, program a podmienky vzdelávania športových odborníkov - rozhodcov diaľkového plávania na otvorenej vode:   Rozsah školenia:  16 hod.   Program školenia: Všeobecná časť: 1. Otvorenie školenia – úvod – organizácia.                                                                        ½ hod. 2. OWS x Marathon / Zbor rozhodcov a ich povinnosti                                                        2 hod. 3. Zbor rozhodcov a ich povinnosti / Štart / Miesto súťaže / Súťaž / Cieľ súťaže                2 hod. 4. Bezpečnosť / Bezpečnostný plán / Plavky, čiapky, okuliare, popis pretekárov               1 ¾ hod. 5. Súťažný poriadok DP a ZP / časť z pravidiel ZP                                                             1 ¾ hod. Praktická časť: Praktické skúsenosti priamo na podujatiach v DP na otvorenej vode                                 8 hod.   Školiteľ: rozhodca FINA   Úloha z uznesenia: Organizačne zabezpečiť školenie rozhodcov.   Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovední:  sekretariát SPF
28.06.2019

Stránky

Subscribe to SPF