SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U36/P

Rada SPF schválila Menný zoznam Útvaru talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v plávaní pre rok 2019 podľa prílohy.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U35/P

Rada SPF schválila, podľa čl. 10 ods. 6 Súťažného poriadku plávania, zmenu termínu konania plaveckých pretekov Pohár mesta Humenné na termín 30.03.2019.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U34/P

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U15 muži SR vo vodnom póle na výcvikový tábor a medzinárodný turnaj v termínoch : 18. - 21.2.2019    VT s miestom konania SLO/Maribor 21. - 24.2.2019    MT s miestom konania SLO/Koper 
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U33/P

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U15 muži SR vo vodnom póle na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 31.1. - 3.2.2019.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U32/P

Rada SPF schválila aktualizovaný Zoznam širšieho reprezentačného družstva SR mužov pre RTC 2019 a aktualizované Termíny povinných spoločných akcií jednotlivých reprezentačných družstiev, ktoré  tvoria prílohy Plánu práce reprezentačného družstva SR mužov vo vodnom póle pre rok 2019.
31.01.2019

Stránky

Subscribe to SPF