SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U45/P

Rada SPF schválila technického usporiadateľa a miesto konania Medzinárodných M-SR Masters, 30.-31.3.2019: Športový klub polície Košice – plávanie, o.z., miesto konania: Košice, 50m bazén.
03.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U44/P

Rada SPF schválila nomináciu reprezentantov SR a talentovaných športovcov diaľkového plávania na preteky Európsky pohár v diaľkovom plávaní Eilat /ISR, ktoré sa budú konať v termíne 28.3. - 1.4.2019.  
03.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U43/P

Rada SPF ustanovila pani  Miroslavu Dubčákovú (SVK15944) a pána Radoslava Suchánka (SVK14011) za členov Výboru Sekcie diaľkového plávania  
03.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U42/P

Rada SPF schválila zmenu a doplnenie Štatútu reprezentanta Slovenskej republiky v plaveckých športoch.
02.03.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U41/P

Rada SPF schválila zmenu a doplnenie Smernice SPF o systéme zabezpečenia a organizácie športovej prípravy a nominácií reprezentačných družstiev  v synchronizovanom plávaní. 
02.03.2019

Stránky

Subscribe to SPF