SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U26/P

Rada SPF schválila Plán práce pre RTC 2019  Reprezentačné družstvo  SR juniori v synchronizovanom plávaní.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U25/P

Rada SPF schválila aktualizáciu rozvrhu tréningových hodín jednotlivých reprezentačných družstiev SP od  8.1.2019, Mladší juniori,  pre RTC 2018/2019  nasledovne:   Pondelok:        15.30-16.30 sucho, 16.30-18.30 voda /STU/ Utorok:            16.30-18.00 sucho, 18.00-20.00 voda /IUV/ Streda:            17.00-19.00 voda /STU/ Štvrtok:           16.00-17.00 sucho, 17.00-19.00 voda /IUV/ Piatok:             16.00-18.00 voda /STU/ Sobota:            08.00-11.00 voda /PAS/, 11:30-13:00 gymnastika /Inter/ Nedeľa:            voľný deň  
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U24/P

Rada SPF schválila aktualizáciu rozvrhu tréningových hodín jednotlivých reprezentačných družstiev Seniorov a Juniorov v SP od  8.1.2019 pre RTC 2018/2019 nasledovne: Pondelok:        16.00-17.00 sucho, 17.00-19.00 voda /IUV/ Utorok:            15.00-17.00 voda /ŠAM/, 16.30-18.00 sucho, 18.00-21.00 voda /IUV/ Streda:            17.00-20.30 voda /STU/ Štvrtok:            15.00-18.00 voda /STU/, 16.00-17.00 sucho, 17.00-19.00 voda /IUV/ Piatok:             16.00-19.00 voda /STU/ Sobota:            08.00-11.00 voda /PAS/, 12.00-14.00 voda /STU/, 11:30-13:00 gymnastika /Inter/ Nedeľa:            voľný deň  
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U23/P

1. Rada SPF schvaľuje potvrdenie zaradenia športových reprezentantov Richarda Nagya a Tomáša Klobučníka v rezortnom športovom stredisku VŠC Dukla Banská Bystrica aj pre rok 2019 .   2. Rada SPF podmienečne schvaľuje potvrdenie zaradenia športovcov Tomáša Púchleho a Barbory Mišendovej v rezortnom športovom stredisku VŠC Dukla Banská Bystrica aj pre rok 2019, s podmienečným vyradením ku 30.6.2019 v prípade nesplnenia podmienok pre zaradenie do reprezentačného družstva SR v plávaní v termíne najneskôr k 30.6.2019.    3. Rada SPF schvaľuje návrh zaradenia športových reprezentantov do rezortného športového strediska VŠC Dukla Banská Bystrica  pre rok 2019 podľa nasledovného zoznamu: 1.       Andrea Podmaniková, 2.       Adam Halas, 3.       Jozef Beňo, 4.       Tamara Potocká, 5.       Barbora Mikušková, 6.       Sabína Kupčová.
31.01.2019

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2018.

Stránky

Subscribe to SPF