SPF

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK67-68

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK67-68 za obdobie 31.5.-6.6.

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U57/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U15 ženy na medzinárodný turnaj v Szentesi (HUN) v termíne 20.6. - 23.6.2019, nasledovne: Širšia nominácia hráčok: 1.       Sačuriová Alexandra SKOKE 2.         Mešterová Nela KVPPN 3.         Teličiaková Tamara KVPPN 4.         Pettyová Nikita SKOKE 5.         Kyseľová Ema SKOKE 6.         Franková Lea SKOKE 7.         Pasztorová Zuzana SKOKE 8.         Gajdošová Emma Kristína SKOKE 9.         Grežďová Katarína KVPPN 10.       Kozáková Silvia KVPPN 11.       Hrebíková Barbora KVPPN 12.       Cebová Alexandra PITOP 13.       Dubná Tamara PITOP 14.       Ličková Petra PVKVR 15.       Hindošová Alexandra SKMD 16.       Dvoranová Emma PVKVR 17.       Brutovszká Angelica Scarlett SKMD 18.       Kolárová Alžbeta SKMD 19.       Dubajová Lea PITOP 20.       Zelinková Eliška PITOP 21.        Kmecová Karolína SKMD 22.        Smolinská-Sáenz Alexandra SKMD 23.        Ninajová Linda VPMBA 24.        Méryová Viktória VPMBA 25.        Luknová Tereza VPMBA 26.        Okanovičová Jasmína VPMBA 27.        Repová Hana VPMBA   Realizačný tím: Peter Varga /hlavný tréner/, Ján Baranovič /asistent trénera/, Ľubomír Tóth /vedúci družstva/ Rada SPF poveruje hlavnú trénerku p. Petra Vargu stanoviť finálnu nomináciu 16 (šestnásť) hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok. Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu  znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku. SPF zabezpečuje prepravu z miesta zrazu podľa Nominačného listu na miesto konania MT a späť. Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť medzinárodný turnaj kategórie U15 ženy v Szentesi (HUN) v termíne 20. - 23.6.2019. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (M. Kuníková - manažér ženských reprezentačných družstiev vo VP)
06.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U56/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U17 ženy na výcvikový tábor v Taliansku v termíne 30.6. - 7.7.2019, nasledovne: Širšia nominácia hráčok: Halocká Anastasija Torre Del Grifo (ITA) Sedláková Monika TVSE Tatabanya (HUN) Šepeľová Bronislava SKMD Ružičková Terézia PITOP Libiaková Lucia PITOP Kissová Emoke OSC Budapest (HUN) Kvasnicová Barbora PVKVR Kiernoszová Martina SKMD Grežďová Katarína KVPPN Kozáková Silvia KVPPN Hrebíková Barbora KVPPN Kolářová Tamara TVSE Tatabanya (HUN) Dvoranová Emma PVKVR Tóthová Daniela SKOKE Kissová Katarína VPMB Hrončeková Zuzana PVKVR Junasová Emma SKOKE Garančovská Lenka SKOKE Realizačný tím: Cinzia Nunza Ragusa /hlavná trénerka/, Natália Halocká /asistentka trénerky/ Rada SPF poveruje hlavnú trénerku p. Cinziu Ragusa stanoviť finálnu nomináciu 13 (trinásť) hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok. Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu  znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku. SPF zabezpečuje prepravu z miesta zrazu podľa Nominačného listu na miesto konania MT a späť. Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor v Taliansku pre kategóriu ženy U17 v termíne 30.6. - 7.7.2019.
06.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U55/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania Seniori, Juniori a Mladší juniori na medzinárodnú súťaž 8th Austrian Youth Open Viedeň/AUT v termíne 25.-26.5.2019   Pretekári: Bachárová J., Bartolčičová E., Bartovičová H., Bugalová R., Daabousová N., Diky CH., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Iakovlev A., Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Lisá L., Lukáčová N., McDonnell L., Miškechová D., Novotná B., Riegerová V., Slezáková R., Ždánová N. Realizačný tím: vedúci výpravy: McDonnell J. tréner: Szauder N., Thüringerová M. rozhodca: McDonnell J., Solymosyová I., Thüringerová M. Náklady výpravy (doprava, štartovné a poistenie) sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania. Úlohy z rozhodnutia: VSSP SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na podujatí.   Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedná: p. McDonnell J.
06.06.2019

Zápis č. SPF/2019/R/Z5 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z5 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 09.05.2019 v Bratislave.
03.06.2019

Stránky

Subscribe to SPF