SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U30/P

Rada SPF schválila tréningovú prípravu reprezentačných družstiev seniorov, juniorov a mladších juniorov v synchronizovanom plávaní v Šamoríne v dňoch 1.-3.2.2019.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U29/P

Rada SPF schválila spoločnú gymnastickú prípravu pre reprezentačné družstvá synchronizovaného plávania, pod vedením Petra Náhleho pre RTC 2019, v rozsahu 1x týždenne 1,5 hodiny.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U28/P

Rada SPF schválila aktualizáciu Reprezentačného družstva SR Seniori v synchronizovanom plávaní k 14.1.2019.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U27/P

Rada SPF schválila Plán práce pre RTC 2019  Reprezentačné družstvo  SR seniori v synchronizovanom plávaní.
31.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U26/P

Rada SPF schválila Plán práce pre RTC 2019  Reprezentačné družstvo  SR juniori v synchronizovanom plávaní.
31.01.2019

Stránky

Subscribe to SPF