SPF

Prestupy účinné k 01.06.2019

Prestupy účinné k 01.06.2019.
03.06.2019

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK53-66

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK53-66 za obdobie 04.05 - 29.05.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U54/P

Rada SPF schvaľuje zmenu nominácie zástupcu SPF za člena Pracovnej komisie Športovej rady SOŠV pre financovanie a infraštruktúru, nominovaný: Mgr. Ivan Šulek súčasný prezident SPF namiesto Mgr.  Irena Adámková bývalá prezidentka SPF. 
29.05.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U53/P

Rada SPF schvaľuje zmenu nominácie zástupcu SPF za člena Rady ministra školstva, vedy, výskumu a šport SR pre šport: nominovaný: Mgr. Ivan Šulek súčasný prezident SPF namiesto Mgr. Irena Adámková, bývalá prezidentka SPF.
29.05.2019

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​

Stránky

Subscribe to SPF