Synchro

Nominačný list na reprezentačný štart / Artistic Swimming Orka...

Zraz účastníkov je 22.03.2019 o 09:45 h na parkovisku pri Kuchajde. Vedúci akcie: Jana McDonnell (+421 917 627 419‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
15.03.2019

Prestup Martina Gaislová

Oznámenie o prestupe Martina Gaislová SVK15506 z STU do SPF. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 05.03.2019. Dátum zverejnenia: 05.03.2019.
05.03.2019

Nominačný list na reprezentačný štart / MSR OPEN v povinných...

Zraz účastníkov je 10.02.2019 o 11:15 h na plavárni Lafranconi, Bratislava. Vedúci akcie: Nora Szauder (00 421 905 808 801‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
06.02.2019

1st FINA Artistic Swimming Youth World Championships 2019

2019 marks the 100th anniversary of the establishment of organised swimming sports in Czechoslovakia. And it is this year that the Slovak Swimming Federation applied for and was awarded the opportunity to host the 1st FINA Artistic Swimming Youth World Championships 2019.     The event will take place from the 28th of August to the 1st of September, 2019 at the x-bionic sphere in Šamorín. It was at this venue last year that we organised the very successful 4th round of the FINA Artistic Swimming World Series which received very positive feedback from FINA. The competition events for the World Championships will take place in the 50 metre outdoor pool, but a 25 metre indoor pool will also be available for training and warm-up. Boys will also be competing in this age category for the first time at international level. The competition events are figures, free routines for solo, duet, mixed duet, team and combination. Boys are eligible to compete in figures and mixed duet events. Routine lengths will run from 2:15 minutes for solo routines to 3:30 minutes for combination routines. 8 swimmers compete in the team event and 10 in the combination. The World Championships in Šamorín will be the pinnacle of this season for our 15 and under national team, who will have the opportunity at such a young age to display their talent on home soil in the beautiful surroundings of the x-bionic sphere sports complex. Artistic Swimming is an individual swimming sport, which ranks among the 10 most difficult sports in the world. It is a unique combination of dance, swimming and gymnastics and is often referred to as water ballet. To become an accomplished artistic swimmer, it is necessary to perfect 24 individual skills such as condition, coordination, rhythm, flexibility etc. During a routine, it is necessary for the swimmer to appear at ease, graceful and elegant for a number of minutes while performing at high speed mostly under water. The beginnings of artistic swimming can be traced back to 1934 to 1955 under the name “water ballet”. It was officially recognised as an independent sporting discipline in 1952 and in 1956 was included among swimming sports. Artistic swimming made its Olympic debut in Los Angeles in 1984. Slovakia has been represented in artistic swimming at the Olympic Games three times; Sydney, 2000 (Lívia Allárová, Lucia Allárová), Athens, 2004 (Veronika Feriancová, Katarína Havlíková) and Rio de Janeiro, 2016 (Nada Daabousová, Jana Labáthová). Until recently, artistic swimming was an all-female sport. Currently, only women are allowed to compete in artistic swimming at the Olympic Games, however, since 2015, men have been allowed to compete at the World Championships in the event mixed duet.
29.01.2019

Prvé Majstrovstvá sveta v synchronizovanom plávaní v kategórii...

Rok 2019 je rokom 100. výročia založenia organizovaných plaveckých športov v Československu. A práve pre tento rok sa Slovenská plavecká federácia uchádzala a dostala možnosť usporiadať vôbec prvé Majstrovstvá sveta v synchronizovanom plávaní v kategórii Mladší juniori – 1st FINA Artistic Swimming Youth World Championships 2019. Podujatie sa bude konať v dňoch 28.08. – 01.09.2019 v Šamoríne v x-bionic sphere. Už vlani sme na tomto mieste úspešne a s veľmi pozitívnou odozvou zo strany samotnej FINA zorganizovali jedno z kôl Svetovej série v synchronizovanom plávaní. Hlavná časť Majstrovstiev sveta bude prebiehať na vonkajšom 50-metrovom bazéne, ale k dispozícii bude aj vnútorný 25-metrový bazén na tréningy a rozplavby. Na medzinárodnej úrovni budú prvýkrát súťažiť v tejto vekovej kategórii aj chlapci. Súťažnými disciplínami budú povinné figúry, voľné zostavy sóla, páry, zmiešané páry, tímy a kombinácie. Chlapci súťažia v povinných figúrach a disciplíne zmiešané páry. Dĺžka jednotlivých zostáv sa pohybuje medzi 2:15 minútami pri sólovej zostave až po 3:30 minútami pri kombinovanej zostave. V tímovej zostave súťaží 8 pretekárok, kombinovaná zostava sa skladá z 10 pretekárok. Majstrovstvá sveta v Šamoríne budú vrcholným podujatím tejto sezóny pre naše reprezentačné družstvo Mladších juniorov, ktoré bude mať možnosť už v tak mladom veku ukázať svoj talent na domácej pôde a v krásnom športovom areáli x-bionic sphere. Synchronizované plávanie je individuálny plavecký šport, ktorý patrí medzi 10 najťažších športov na svete. Je to jedinečná kombinácia tanca, plávania a gymnastiky. Často sa stretávame aj s označením, že je to balet vo vode. Byť skutočne dobrou akvabelou vyžaduje mať rozvinutých až 24 schopností/zručností, napr. kondičné, koordinačné, rytmické schopnosti, ohybnosť a pod. pričom je potrebné, aby pretekári vyzerali vo vode ľahko, elegantne a ladne a to všetko  počas doby niekoľkých minút kedy pracujú vo veľmi vysokom tempe prevažne bez dychu. Začiatky synchronizovaného plávania, i keď pod názvami ako „vodný balet“ a „umelecké plávanie“, môžeme badať v rokoch 1934 až 1955. Synchronizované plávanie bolo oficiálne uznané za samostatné športové odvetvie v roku 1952 a následne v roku 1956 bolo zaradené medzi plavecké športy. Premiérovo na OH sa synchronizované plávanie predstavilo v Los Angeles v roku 1984. V doterajšej histórii mala Slovenská republika zastúpenie na OH trikrát - OH 2000 Sydney (Lívia Allárová, Lucia Allárová), OH 2004 Atény (Veronika Feriancová, Katarína Havlíková) a OH 2016 Rio de Janeiro (Nada Daabousová, Jana Labáthová). Donedávna bolo synchronizované plávanie oficiálne čisto ženským športom. Na OH zatiaľ štartujú výlučne ženy, ale na Majstrovstvách sveta od roku 2015 môžu štartovať už aj muži a to v disciplíne zmiešaný pár.
29.01.2019

Stránky

Subscribe to Synchro