Vodné pólo

Nominačný list na výcvikový tábor mužov SR U17 vo vodnom póle

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT mužov SR U17 vo vodnom póle v termíne: 24.–27.01.2019 s miestom konania Nováky Tréner : Miroslav Gogola Asistet trénera : Michal Gogola

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované  21.01.2019/ 

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované  17.01.2018/ 

Súhrn prestupov, hosťovaní a ITC transferov

Súhrn prestupov a hosťovaní k 18.01. 2019 Upozornenie: Prestup alebo hosťovanie je platné po zaplatení sumy za konkrétny úkon a po obdržaní riadne vypísaného a podpísaného tlačiva.

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 04/2019 zo dňa 17.01.2019

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 04/2019 zo dňa 17.01.2019

Stránky

Subscribe to Vodné pólo