Jarná cena Žiliny 2018 / FPD Slovenský pohár družstiev 2018